Najnižja pokojnina za dober evro višja

Pokojnine: Upokojencem, ki prejmejo manj kot 622 evrov, tudi letni dodatek v višini 166 evra.
Objavljeno
09. april 2014 22.39
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo

Ljubljana – Po zadnjih statističnih podatkih je v Sloveniji 608.192 upokojencev, od katerih minimalno pokojnino v znesku 197,19 evra za petnajst let pokojninske dobe prejema 3125 upokojencev. Najvišja starostna pokojnina je februarja letos znašala 2345,49 evra.

Po zadnjih podatkih zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za januar 2014 je znašala povprečna starostna pokojnina 612,63 evra oziroma 60,9 odstotka plače. Povprečna invalidska pokojnina je znašala 475 evrov oziroma 47,2 odstotka plače, del vdovske pokojnine pa 62,4 evra oziroma slabih 56 odstotkov plače.

Spremembe osnov za odmero

Ker se je spremenila višina povprečne neto plače, ki je letos za 0,6 odstotka višja, se bosta letos spremenili tako najnižja kot najvišja osnova za odmero pokojnine. To pomeni, da bodo upokojenci, ki se bodo upokojili letos – če bo njihova pokojnina odmerjena od najnižje pokojninske osnove –, prejeli višje pokojnine od upokojencev, ki so se upokojili pred 1. januarjem 2014.

Od najnižje pokojninske osnove se odmeri pokojnina glede na dolžino dopolnjene pokojninske dobe vsakega posameznika. Za 15 let pokojninske dobe se za moške odmeri 26 odstotkov od najnižje pokojninske osnove, za ženske pa 29 odstotkov najnižje pokojninske osnove. Za polno pokojnino oziroma za 40 let pokojninske dobe se moškemu odmeri pokojnina v višini 57,25 odstotka od najnižje pokojninske osnove, za ženske pa se za 40 let pokojninske dobe v prehodnem obdobju do leta 2016 odmeri pokojnina v višini 64,25 odstotka.

Jože Kuhelj z Zpiza je pojasnil, da je najnižja pokojninska osnova določena z razmerjem do povprečne plače in znaša 76,5 odstotka povprečne plače preteklega leta.

Najnižja pokojnina po novem višja

Najnižja pokojnina za upokojene po 1. januarju letos znaša 198,32 evra namesto dosedanjih 197,19 evra. Povišala sta se tudi najvišja in najnižja pokojninska osnova.

Za upokojence, ki se bodo letos upokojili po novem pokojninskem zakonu (Zpiz-2), znaša najnižja pokojninska osnova, od katere se odmeri pokojnina glede na dolžino dopolnjene pokojninske dobe posameznih zavarovancev, 762,76 evra. Za tiste, ki se bodo upokojili v tem koledarskem letu po določilih starega pokojninskega zakona (Zpiz-1), znaša najnižja pokojninska osnova po novem 558,34 evra. Najvišja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene letos, bo 3051 oziroma 2233 evra.

Člani sveta zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) so sprejeli tudi sklep o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja, ki se odmerijo od osnove najmanj v višini 436,68 evra. Nadomestilo za invalidnost, ki je nastala leta 2014, lahko znaša največ 1746,72 evra, del vdovske pokojnine največ 89,24 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, ki je uveljavljena v istem obdobju, pa največ 1746,72 evra. Del vdovske pokojnine za upokojence, ki so se ali se bodo upokojili letos, znaša največ 89,24 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljene v istem obdobju, pa največ 1746,72 evra.

Letni dodatek bo julija

Najnižja pokojnina za upokojence, ki se bodo upokojili letos (velja od 1. januarja) znaša po novem 198 evrov, kar po mnenju sindikatov pomeni kršenje priporočil Sveta Evrope, po katerem bi morala minimalna pokojnina znašati 400 evrov. Po podatkih Zpiza je do zdaj najnižjo pokojnino 197,19 evra, ki pripada zavarovancem s petnajstimi leti pokojninske dobe, prejemalo 3125 upokojencev (1328 moških in 1797 žensk).

Letni dodatek za letos bodo predvidoma izplačali ob izplačilu pokojnin za julij. Po zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 se letni dodatek izplačuje v naslednjih zneskih: upokojencem, ki prejemajo pokojnino do 414 evrov, se letni dodatek izplača v višini 367,95 evra, upokojencem, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 evra do 518,00 evra, se letni dodatek izplača v višini 223,56 evra, prejemnikom pokojnin v znesku od 518,01 do 622 evra se letni dodatek izplača v višini 166 evrov, uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 622 evrov, pa so upravičeni do letnega dodatka v višini 166 evrov.

Prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so višji od 622 evrov, do letnega dodatka niso upravičeni.