Občina Gornja Radgona kupuje bivšo farmo Podgrad

Občina Gornja Radgona se že po leta dogovarja s Kmetijstvom Črnci o nakupu opuščene prašičje farme Podgrad, toda v predlogu proračuna za leto 2016 te postavke še nimajo

sre, 06.01.2016, 06:00

Gornja Radgona - Občina Gornja Radgona je še vedno zainteresirana za odkup nekdanje prašičje farme v Podgradu, nam je pred božičem potrdil župan občine Gornja Radgona Stanko Rojko. Toda o tem bodo občinski svetniki dokončno odločali šele na seji marca letos, za sedaj pa denarja za nakup v predlogu občinskega proračuna 2016 ni.

Načelno soglasje svetniških skupin o nakupu ima župan sicer že sedaj, toda, kot pravi, »pred nami je finančno težko leto, saj se pripravljamo na gradnjo nove športne dvorane pri osnovni šoli v Gornji Radgoni, z DUTB se dogovarjamo o odkupu nekdanje stražnice oziroma dvorca Šahenturn, grozi pa nam tudi odškodnina v sodnem sporu s kupcem zemljišč v industrijski coni Element. Kljub vsemu temu pa bomo, ko bo občinski svet tako sklenil, poskusili najti najprimernejšo možnost za nakup in jo vključiti v rebalans proračuna za leto 2016.« Občina bi na okrog devetih hektarjih zazidalnih površin, kolikor jih obsega farma, rada vzpodbudila stanovanjsko gradnjo in razvoj turizma v navezavi s termami na avstrijskem bregu Mure.


O odkupu bivše prašičje farme se občina in Kmetijstvo Črnci resno pogovarjata že od junija lani, ko je postalo jasno, da Kmetijstvo farme ne bo moglo ponovno oživiti. Opuščeno farmo Prašičereje Podgrad je namreč Kmetijstvo Črnci v stečajnem postopku kupilo pred tremi leti za pol milijona evrov in jo hotelo nemudoma obnoviti ter vanjo vseliti 750 plemenskih svinj. Temu so se uprli krajani Podgrada in Avstrijci iz sosednje avstrijske Radgone, ki jim je farma, ko je še delovala, s smradom kvarila posel v njihovih termah. Direktor Kmetijstva Črnci Danilo Rihtarič je zaradi nasprotovanj takrat območje farme najprej ponudil v odkup Avstrijcem, a do prodaje nikoli ni prišlo, ker se niso mogli dogovoriti za primerno ceno. Pozneje pa Kmetijstvo Črnci zaradi lastniških sprememb in vlaganja denarja v odkup lastnega deleža od Tovarne močnih krmil Črnci tudi ni bilo več sposobno za naložbo, ki so jo načrtovali sprva. Zanimanje občine za farmo jim je zato prišlo zelo prav.


»Z dogovori smo zelo daleč in kmalu naj bi občinski svet odločal ali o nakupu ali pa vsaj o podpisu pisma o nameri za odkup farme. Cena je sicer še vedno stvar pogajanj, a ne bo mogla biti nižja od tiste, ki smo jo za farmo plačali mi, povečane za stroške, ki smo jo z njenim vzdrževanjem in plačevanjem prispevka za uporabo stavbnih zemljišč imeli do sedaj,« pravi Danilo Rihtarič. Stvar pogajanj pa bo moralo biti tudi to, kdo bo plačal stroške rušenja objektov farme, saj bodo ti precej visoki, opozarja župan Stanko Rojko.

Prijavi sovražni govor