Sedem novih zaposlitev na občini Kočevje

Na občini Kočevje so začeli izbirati ljudi za kar sedem razpisanih delovnih mest. 

tor, 06.11.2012, 06:00

 

V občini Kočevje, kjer živi 16.505 prebivalcev, je v občinski upravi zaposlenih 42 ljudi. V Mestni občini Slovenj Gradec, kjer živi 16.866 prebivalcev, je na občini zaposlenih 50 javnih uslužbencev. V občini Ivančna Gorica, kjer imajo 15.706 prebivalcev, imajo zaposlenih 21 ljudi. V občini Vrhnika, kjer je 16.417 prebivalcev, pa je v občinski upravi zaposlenih 32 ljudi.

Eden redkih dokumentov, ki je po različnih kriterijih preverjal uspešnost občin, je lanska revizija Ureditev področja občin, ki jo je za obdobje 2007-2010 pripravilo Računsko sodišče. V njem so ugotovili, da so imele občine leta 2010 v povprečju 0,0022 zaposlenih na prebivalca v občinskih upravah. Za občino Kočevje sedaj velja, da ima 0,0025 zaposlenih na prebivalca v občinskih upravah, kar je - po starih podatkih - daleč od največ 0,0100 zaposlenega na prebivalca, kar so imeli v občinski upravi občine Hodoš.

Kočevje - »Pravice delodajalca izvaja župan in ne občinski svet,« odgovarja kočevska podžupanja Lili Štefanič na očitke nekaterih kočevskih svetnikov, da namerava občina Kočevje sedaj zaposliti kar sedem novih ljudi. Na posamezno delovno mesto se je prijavilo od 10 do 61 ljudi.

Ali na občini Kočevje nujno potrebujejo višjega svetovalca za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise, svetovalca za delovanje organov občine in njihovih delovnih teles, svetovalca za prostorske podatke in urejanje prostora, višjega svetovalca za proračun in javna naročila, svetovalca za upravno poslovanje, svetovalca za stvarno premoženje in višjega svetovalca za gozdarstvo?


»Po sistemizaciji občinske uprave, ki je bila sprejeta septembra, občina nove ljudi potrebuje,« pravi Marta Briški, direktorica občinske uprave, ki vodi po površini največjo občino v Sloveniji. Trenutno je na občini redno zaposlenih 35 ljudi, poleg tega pa jih je še pet zaposlenih za določen čas, imajo pa tudi dva pripravnika. Občinske načrte o zaposlovanju je prehitel zakon za uravnoteženje javnih financ, ki nova zaposlovanja omejuje, zato je od sedmih objavljenih razpisov le eno delovno mesto za nedoločen čas, šest pa za določen čas.


»V štirih primerih gre za nadomeščanje ljudi, ki so bili sedaj zaposleni za določen čas, poleg tega pa pogrešamo strokovno delo na predvsem dveh področjih: gozdarstvu in pri pripravi razpisov,« razlaga Lili Štefanič. Svetnik Zlatko Ficko iz Zaresa nasprotuje novim zaposlitvam in se obenem sprašuje, ali bo zaposlitev enega človeka na področju gozdarstva dovolj, saj bo občina Kočevje postala lastnica okoli 6500 hektarov gozdov, iz katerih naj bi ob smotrnem gospodarjenju letno zaslužili 700.000 evrov.


Drugi pomisleki pa so povezani z delovnim mestom višjega svetovalca za pripravo projektne dokumentacije za prijavo na javne razpise, saj naj bi v Razvojnem centru Kočevje in Podjetniškem inkubatorju Kočevje imeli ljudi, ki delajo na tem področju. »Ti dve ustanovi sta namenjeni razvoju gospodarstva in se ne ukvarjata s pripravo dokumentacije za kanalizacijo ali drugo javno infrastrukturo,« odgovarja Lili Štefanič, ki je prepričana, da bi z novim človekom projekte, ki jih sedaj delajo druga podjetja, pripravljali na občini. »Če primernih ljudi ne bomo našli, ne bomo zaposlovali,« še pravi Štefaničeva.

Prijavi sovražni govor