Dva centa dražje pošiljanje pisma ali dopisnice

Pošta Slovenije bo 1. avgusta podražila nekatere svoje storitve.

pon, 27.07.2015, 11:41; spremenjen: 11:56
Elektronska komunikacija namesto pisem

Pošta Slovenije je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem opravila obsežno raziskavo trga o potrebah prebivalcev Slovenije po poštnih storitvah. V raziskavi je sodelovalo 2059 anketirancev, vprašanja pa so se nanašala na obisk poštnih poslovalnic, opravljanje storitev in dostavo pošiljk. Rezultati raziskave potrjujejo, da so se v zadnjih letih trendi na poštno-logističnem področju zelo spremenili predvsem zaradi elektronske komunikacije, ki vse bolj izpodriva klasične poštne storitve.

Tako je raziskava potrdila, da je več kot 40 odstotkov prebivalcev v zadnjih letih več kot 60 odstotkov klasične pisne komunikacije zamenjalo z elektronsko. Raziskava je pokazala, da so prebivalci pošto v zadnjem letu večinoma obiskali enkrat do dvakrat na mesec, da najpogosteje gredo na pošto, ki je najbližja njihovemu prebivališču, in sicer najpogosteje zaradi oddaje ali prevzema pisma in paketa, najredkeje pa zaradi nakupa srečke in dviga oziroma pologa gotovine. Na podeželju je obisk pošte pogosto povezan s plačilom položnic.

Pri pošiljanju in prejemanju pošiljk sta za prebivalce v povprečju najpomembnejši zanesljivost prenosa pisem in paketov, manj pomembni pa ceni za te storitve. Večina anketirancev (83,9 odstotka) meni, da je dostava pisem v dveh delovnih dneh ustrezna, podoben delež anketirancev pa enako meni tudi za dostavo paketov. Nekaj manj kot polovica anketirancev naroča blago prek spletnih trgovin občasno, pogosto pa 18,7 odstotka anketirancev. Dostava paketov od pet- do šestkrat na teden je pomembna za 52 odstotkov vprašanih. Poštni nabiralnik prebivalci večinoma preverijo vsak dan.

C. P.

Maribor − Višje cene so nujne zaradi izgube, ki jo v Pošti Slovenije ustvarjajo z dostavo pisem, dopisnic in tiskovin. Kljub temu ostaja Pošta Slovenije pri teh storitvah še vedno najcenejša med evropskimi državami. Povišanje cen bo Pošti Slovenije omogočilo, da bo lahko še naprej zagotavljala visoko kakovost poštnih storitev.

Pred spremembo cen, še eno v zadnjih treh letih, so morali pridobiti soglasje Agencije za komunikacijska omrežja in storitev RS (AKOS). Ta je ugotovila, da so predlagane spremembe cen stroškovno utemeljene.

Pošiljanje tiskovin od pet centov dražje

Za pošiljanje standardnega pisma, težkega do 20 gramov, v notranjem prometu bo od 1. avgusta po novem treba plačati 0,36 evra, prej 0,34, za navadno pismo do 50 gramov in dopisnico 0,42 evra, prej 0,40, ter za navadno pismo do 100 gramov 0,47 evra, prej 0,46.

Pošiljanje tiskovine do 100 gramov bo stalo 0,30 evra, prej 0,25. S težo tiskovine se povečuje tudi poštnina. Največja podražitev je pri tiskovinah, težkih od enega do dveh kilogramov, kjer bo po novem treba plačati 4,36 evra, prej 3,02.

Poštne pošiljka dražje tudi v EU

Zaradi hitro padajočih količin klasičnih poštnih pošiljk in posledičnega naraščanja fiksnih stroškov na enoto so cene spremenili tudi drugi poštni operaterji. Povprečna cena pošiljanja standardnega pisma v državah EU se je tako v zadnjem letu povišala z 0,62 na 0,66 evra.

Najvišja cena pošiljanja pisma prve težnostne stopnje je 1,34 evra na Danskem, najnižja pa na Malti, 0,26 evra. Slovenija je bila doslej z 0,36 evra za prenos standardnega pisma na predzadnjem mestu za Romunijo.

Prijavi sovražni govor