Kaj prinaša ZUJF na področju ministrstva za delo

Spremembe pri nadomestilih, vrtcih, dodatkih, socialnih transferjih, študentski prehrani ...
Objavljeno
01. junij 2012 18.58
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika

Ljubljana - Čeprav je velika večina ukrepov, ki jih je uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) na področju družinske politike, začela veljati danes, bodo tisti, ki že imajo odločbe za različne pravice, te uveljavljali do njihovega izteka, le starši, ki imajo v vrtcu dva otroka, lahko pričakujejo nove odločbe že ta mesec.

Za ženske, ki so že na porodniškem dopustu in so že dobile odločbo za starševsko nadomestilo, se ne spremeni nič. Prav tako bodo vsi, ki so vloge za otroški dodatek oddali pred 31. majem, obravnavani še po stari zakonodaji in bodo do izteka odločbe prejemali znesek, ki je določen v njej. Samo tisti, ki so prosili za starševski dodatek, ga bodo dobili po novem, čeprav so vlogo oddali prej – starševski dodatek, do katerega so med porodniškim dopustom upravičeni starši, ki niso bili zavarovani, je namreč edini socialni transfer, ki se bo z uveljavitvijo ZUJF zvišal; tako nikomur ni treba na novo oddajati vlog za pravice, ki so jim že odobrene.

Tudi starši, ki imajo v vrtcu dva otroka in bodo morali po novem za drugega plačevati 30 odstotkov cene, bodo nove odločbe dobili po uradni dolžnosti. Direktorica direktorata za družino na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) Ana Vodičar pričakuje, da jih bodo ob izdatni podpori ministrstva centri za socialno delo izdali 22. junija. Tisti starši dveh otrok v vrtcih, ki pa zaradi zaostankov na CSD sploh še niso prejeli odločb o znižanem plačilu vrtca, bodo naknadno prejeli dve; prvo, ki bo upoštevala stanje do 31. maja, in drugo za čas po tem datumu.

Prav tako bodo vloge za uveljavitev nadomestila za primer brezposelnosti, ki so jih posamezniki oddali pred 31. majem, obravnavali po starem, kdor jo bo oddal po tem, pa po ZUJF, ne glede na to, kdaj mu je prenehalo delovno razmerje. Trenutno je do nadomestila za brezposelnost upravičenih približno 34.000 ljudi, znižanje njegove zgornje omejitve pa se nanaša na okoli 8000 izmed njih.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo vsem, ki prejemajo pokojnino iz državnega proračuna (ali del nje) in ta nima podlage v vplačanih prispevkih, poslal informativni izračun, koliko se jim bo po ZUJF pokojnina znižala.

Med spremembami, ki jih prinaša ZUJF, je tudi, da se je študentsko delo za delodajalce podražilo, ker se je koncesijska dajatev z 12 povišala na 23 odstotkov. Bistveno pa se je spremenila tudi njegova porazdelitev – študentska organizacija in servis bosta dobila precej manjši delež kot doslej, več pa se bo nabiralo v skladu za razvoj kadrov in štipendij. Čeprav pričakujejo upad študentskega dela z lanskih 300 milijonov na približno 200 milijonov, si obetajo, da se bo v skladu nabralo kar 30 milijonov evrov, kar je 20 več kot lani. Do nadomestila za brezposelnost je zdaj upravičenih približno 34.000 ljudi, znižanje njegove zgornje omejitve pa se nanaša na okoli 8000 izmed njih.