Dopolnjeni periodni sistem elementov

Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo je odobrila uvrstitev
štirih novih kemijskih elementov v "najslavnejši med periodnimi sistemi"
Objavljeno
06. januar 2016 16.49
Ra. K.
Ra. K.
Na prehodu iz starega v novo leto je tudi periodni sistem elementov doživel spremembo, in to v obliki občutne dopolnitve: odkritje štirih supertežkih kemijskih elementov so potrdili pristojni strokovnjaki in jih uradno dodali obstoječemu sistemu. Njegova sedma vrstica je tako popolnjena.

To je prva dopolnitev periodnega sistema po letu 2011, ko so mu dodali elementa z atomskim številom 114 in 116. Tokratno dopolnitev je 30. decembra lani uradno verificirala Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (IUPAC), ko je tudi sporočila, da so jo prepričali dokazi, ki so jih predložili odkritelji – ruski, ameriški in japonski raziskovalci. Prvim so priznali dokumentirane dokaze o obstoju elementov 115, 117 in 118, japonski raziskovalni skupini pa za element z zaporedno številko 113.

Kakor je znano, je periodni sistem tabelarični prikaz znanih kemijskih elementov, razvrščenih po atomskem številu in elektronski konfiguraciji. Vsak element je običajno predstavljen s kemijskim simbolom in atomskim številom. V standardni obliki je sistem predstavljen v obliki mreže elementov, razporejenih v 18 stolpcev in 7 vrstic, z dvojno vrstico pod njimi (na grafiki). Vrsticam pravimo periode, stolpcem pa skupine, pri čemer imajo nekatere skupine svoja imena, na primer halogeni in žlahtni plini.

Tokrat dodane štiri elemente, ki so vsi umetno ustvarjeni, so odkrili med medsebojnimi silovitimi trki lažjih jeder in sledenjem posledičnega razpada radioaktivnih supertežkih elementov. In podobno kakor drugi supertežki elementi tudi omenjeni štirje obstajajo le delček sekunde, nato pa razpadejo na druge elemente. Kljub temu »kemijska skupnost z veseljem sporoča, da je končno izpolnjena tudi sedma vrstica najslavnejšega med periodnimi sistemi,« je med slovesno razglasitvijo izjavil predsednik odseka za anorgansko kemijo pri Mednarodni zvezi za čisto in uporabno kemijo dr. Jan Reedijk.

Predstavnik japonske skupine Riodži Nojori z japonskega raziskovalnega inštituta Riken je bil še bolj navdušen: »Za znanstvenika ima takšen podvig morda celo večjo veljavo kakor [za športnika] zlata medalja na olimpijskih igrah,« je dejal. Navsezadnje je element 113 prvi, ki so ga uradno odkrili na azijski celini. Doktor Nojori že napoveduje sistematično proučevanje »nezačrtanega teritorija elementa 119 in naprej«.

V prihodnjih mesecih bodo tokrat dodane štiri elemente tudi uradno poimenovali. Za zdaj imajo namreč le začasna latinska imena: ununtrium (Uut ali element 113), ununpentium (Uup ali element 115), ununseptium (Uus ali element 117) in ununoctium (Uuo ali element 118). Kemijski element je mogoče poimenovati po marsičem – od mitoloških izrazov do mineralov, krajev, držav ali odkritelja oziroma odkriteljev.