Kako pri otrocih spodbujamo interes za znanost?
sre, 28.02.2018, 18:00
Kako pri otrocih spodbujamo interes za znanost?
Današnji šoli pogosto očitajo, da ubija kreativnost in zanimanje za vedenje ter za šolo samo.

Šola od učencev zahteva, da si zapomnijo kup podatkov, in nato oceni, kako dobro so si jih zapomnili. Otroci pri pouku zato postanejo pasivni poslušalci, ki ne postavljajo vprašanj in nanje ne odgovarjajo, če niso poklicani. Pri fiziki, kemiji in biologiji se zato ustvarja občutek, da jih znanost ne zanima. Pri tem se lahko upravičeno vprašamo, kako lahko pri otrocih spodbudimo interes za znanost.

Čeprav lahko otroci kdaj res vzbujajo vtis, da jih šolska snov ne zanima, to še ne pomeni, da jih ne zanima znanost. Ko se pri fiziki obravnava elektrika, sodelujejo, odgovarjajo na vprašanja in zlasti fantje pouk popestrijo z lastnimi izkušnjami. Tudi ko govorimo o vesolju, pridobimo pozornost vseh v sobi. Pa še to je daleč od interesa, ki ga pokažejo ob robotih in drugi moderni tehnologiji, ki se predstavlja na raznih znanstvenih dogodkih, kot so Dnevi fizike ali Festival znanosti. 

Morda bi mislili, da moramo izbrati posebne teme in eksperimente, s katerimi bomo spodbudili in ohranjali interes otrok. A tudi s preprostimi eksperimenti otroke (in odrasle) navdušimo, če le prikažemo takšnega z nepričakovanimi rezultati, ki presenetijo občinstvo.

Foto: Maja Hribar

Ko se otroci vidijo med dvema ogledaloma, so nad videnim navdušeni in z enakim navdušenjem poslušajo tudi razlago. In če z eksperimentom spodbudimo njihovo zanimanje, ga z vprašanji ohranjamo. Če pa imamo na voljo dovolj pripomočkov in časa, da otroci neki pojav sami raziskujejo, lahko interes tudi tako zelo dobro negujemo, pozorni moramo biti le, da jim v pravem trenutku priskočimo na pomoč, ko se jim zatakne.

Zelo pomembno je, da otrokom na koncu eksperiment ali pojav razložimo oziroma potrdimo njihove pravilne odgovore in domneve. Brez tega gre pri vsem skupaj le za igranje, ki sčasoma, tako kot igranje s katero koli igračo, postane nezanimivo. Ko se otroci naučijo nekaj novega, pa si postavijo nova vprašanja, na katera lahko kasneje iščejo odgovore.

Foto: Roman Šipić/Delo

Pri tem niti ni treba, da eksperimente v celoti pripravimo mi. Projekt Verižni eksperiment deluje prav na način, da otroci na šoli pod mentorstvom zgradijo eksperiment, velik za približno eno šolsko mizo, ki bo sprejel žogico na znani višini in (lahko drugo) žogico oddal na drugem koncu mize na isti višini. Tu prideta do izraza otroška domišljija in tudi njihov interes za znanost.

Da lahko uporabijo različne fizikalne koncepte, jih morajo poznati in razumeti, da pa za prenos ne uporabijo samo vzvoda in klanca, potrebujejo domišljijo. Tak projekt, ki je sicer časovno zahteven tako za otroke kot za učitelje, pomeni, da otroci v prostem času iščejo rešitve, jih delijo z drugimi in se nato o njih pogovarjajo. Zaradi časovne zahtevnosti lahko tak projekt traja več mesecev, učenci pa medtem redno gojijo interes za znanost in se pri tem zabavajo.

Projekta so se v zadnjih letih udeležile tudi starejše skupine. Če otrok doma vidi, kako njegov dedek kaže zanimanje za tak projekt, bo to začelo zanimati tudi njega.

Kako torej spodbujamo in ohranjamo interes za znanost? Otrokom z eksperimenti pokažemo, kako stvari delujejo, ali pa preprosto pred njih postavimo pripomočke in jih pustimo, da sami odkrivajo zakonitosti. V tem primeru, tudi ko na koncu povzamemo ugotovitve, ko jim razlagamo zanje običajno »dolgočasno« fiziko ali kemijo, njihova pozornost vztraja, saj hočejo potrditi svoje ugotovitve.

***

Maja Hladnik je študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.Kako pri otrocih spodbujamo interes za znanost?

Foto: Shutterstock

Prijavi sovražni govor