Pomurske mlekarne uspešno v prisilni poravnavi

Lastništvo terjatev se je zelo spremenilo, glavno vlogo pa sta prevzeli Delavska hranilnica in Mlekarska zadruga Ptuj.
Objavljeno
15. februar 2016 18.29
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Murska Sobota - V Pomurskih mlekarnah, ki so v prisilni poravnavi od oktobra lani, se je v tem času lastništvo terjatev zelo spremenilo, glavno vlogo pa sta prevzeli Delavska hranilnica in Mlekarska zadruga Ptuj, kar nakazuje na uspešno prisilno poravnavo.

Hčerinska družba Delavske hranilnice DH-storitve in Mlekarska zadruga Ptuj sta namreč odkupili terjatve največje finančne upnice Pomurskih mlekarn, Nove Ljubljanske banke, pa tudi terjatve treh največjih navadnih upnikov, Pomurske mlekarske zadruge, Kmetijske zadruge Radgona in Kmetijske zadruge Ljutomer-Križevci.

Poštna banka Slovenije je terjatve prodala NKBM, banka Raiffeisen pa mednarodni družbi B2 Kapital iz Norveške, specializirani za upravljanje terjatev. V tem upniškem odboru finančnih upnikov sta ob novih članih ostala predstavnika Finančne uprave RS in Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja iz Ribnice.

Prisilni upravitelj v poravnavi Pomurskih mlekarn Zlatko Vili Hohnjec je po današnjem sestanku upniškega odbora finančnih upnikov za STA povedal, da potrditvi prisilne poravnave dobro kaže, saj gotovo ne bi bilo odkupa terjatev, če kupci ne bi bili za njeno potrditev, pa tudi poslovanje podjetja je dobro.

Marca rok za odločitev o konverziji terjatev

Vsi upniki Pomurskih mlekarn se lahko do 9. marca odločijo, ali bodo terjatve konvertirali v kapital, tiste, ki se za to ne bodo odločili, pa bo nato sodišče pozvalo, da glasujejo o prisilni poravnavi. Proti koncu aprila naj bil znan izidi glasovanja, končni sklep o prisilni poravnavi pa na začetku maja.

Upniški odbor navadnih upnikov je 2. februarja sprejel sklep, da se osnovni kapital Pomurskih mlekarn zniža z 1,4 milijona na nič evrov, pri čemer se vse obstoječe delnice umaknejo, nato pa je terjatve konvertiral v lastniške deleže.

Delničarji Pomurskih mlekarn so 7. januarja sicer glasovali proti temu sklepu, vendar insolvenčna zakonodaja omogoča, da navadni ali ločitveni upniki razlastninijo upnike z notarsko overjenim sklepom, kar velja kot skupščinski sklep.

Obstoječi lastniki so bili namreč pozvani k dokapitalizaciji že lani, a tega niso storili, ker se niso razlastninili na redni skupščini, pa so s tem odločitev le preložili.

En evro terjatve v evro lastninškega kapitala

Upniški odbor je vse upnike navadnih in zavarovanih terjatev do Pomurskih mlekarn v prisilni poravnavi pozval, da lahko vsakega 1,33 evra navadne oziroma vsak evro zavarovane terjatve do 9. marca konvertirajo v en evro lastniškega kapitala. Minimalni prag za uspešnost te konverzije je določen pri 50.000 evrih, vendar pa sta Delavska hranilnica in ptujska mlekarska zadruga napovedali konverzijo za več milijonov evrov terjatev.

Hohnjec je v prisilni poravnavi priznal za skupno 13,45 milijona evrov terjatev do Pomurskih mlekarn. Po besedah direktorja družbe Roberta Serca so imeli po nerevidiranih podatkih lani za okoli 35,5 milijona evrov prihodkov in približno 1,5 milijona evrov dobička.