Mirt Bezlaj

O avtorju

Mirt Bezlaj je magister filozofije in diplomant primerjalne književnosti. Novinarske izkušnje je pridobival z večletnim delovanjem v politični in kulturni redakciji Radia Študent. Zanima ga širok spekter področij, od svetovne politike in družbenih gibanj do kulture in medijev. Še posebej se ukvarja s pisanjem intervjujev z aktualnimi teoretiki s področja družboslovja. Literarne, filmske in glasbene kritike je objavljal v številnih za to specializiranih revijah.

Članki