dolgoročna vizija za evropska podeželska območja do leta 2040