Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Že poznate slovensko spodbujevalno, razvojno in izvozno banko?

SID banka je specializirana banka za izvajanje finančnih in zavarovalnih storitev za podjetja in javni sektor.
SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka FOTO: SID banka
SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka FOTO: SID banka
14. 11. 2023 | 09:42
14. 11. 2023 | 14:59
4:51

SID banka ni običajna banka

Njeno poslanstvo je ustvarjanje dolgoročnih in širših družbenih koristi, kar dosegamo z dopolnjevanjem ponudbe poslovnih bank, razvojem in izvajanjem finančnih in zavarovalnih storitev, ki odpravljajo tržne pomanjkljivosti.

Raznovrstne možnosti financiranja, prilagojene potrebam vašega podjetja

SID banka ponuja različne načine in možnosti financiranja, prilagojene specifičnim potrebam vašega podjetja. Na voljo so programi financiranja, naložb, raziskav, razvoja, inovacij, zelenih projektov, infrastrukture, dolgoročnega obratnega kapitala in izvoznih poslov. Financiranje je mogoče tako neposredno pri SID banka kot tudi posredno, preko sodelujočih finančnih institucij, kot so poslovne banke, hranilnice in skladi, ki uporabljajo instrumente SID banka. Programi omogočajo dolge, tudi do 30-letne ročnosti, moratorije na odplačilo glavnice kreditov, ugodne obrestne mere po pogojih državnih pomoči in nižje zahteve glede zavarovanj kredita. Nekateri programi vključujejo tudi vgrajena jamstva, ki lahko zmanjšajo druga zavarovanja kreditov.

Spoznajte dejavnost SIB banke v spodnjem videu:

Podpira vas pri prodoru na tuje trge

Kot nacionalna izvozno-kreditna agencija SID banka pomaga podjetjem tudi pri financiranju in zavarovanju izvoza ter naložb v tujini. S tem zagotavlja stabilne pogoje za mednarodno poslovanje slovenskih podjetij v kar 90 državah po vsem svetu. S financiranjem izvoza lahko slovenski izvozniki in investitorji povečajo konkurenčnost ponudbe in obseg izvoza zlasti na trge zunaj EU in OECD. Za zavarovanje pred nemarketabilnimi komercialnimi in nekomercialnimi tveganji je na voljo široka paleta zavarovalnih storitev, vključno s pozavarovanjem kratkoročnih izvoznih terjatev, zavarovanjem srednjeročnih izvoznih kreditov, naložb, bančnih storitvenih garancij, zavarovanjem kreditov za pripravo na izvoz in drugimi.

Financiranje inovacij in digitalizacije FOTO: SID banka
Financiranje inovacij in digitalizacije FOTO: SID banka

Multiplikacija evropskih in nacionalnih sredstev s pomočjo SID banke

SID banka prek Sklada skladov upravlja evropska kohezijska sredstva, ki jih, v sodelovanju s finančnimi posredniki, ponuja slovenskim podjetjem in javnemu sektorju v obliki ugodnih posojil. To omogoča multiplikacijo evropskih sredstev in več sredstev tudi najmanjšim slovenskim podjetjem za financiranje poslovanja in razvoja. Poleg tega banka občinam in javnemu sektorju ponuja financiranje energetske prenove javnih stavb in urbani razvoj, ob tem pa tudi svetovalne storitve.

Prav tako z Ministrstvom za gospodarski razvoj, turizem in šport, Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom za finance razvijajo in izvajajo različne posojilne sklade, ki jih trg potrebuje in preko katerih podjetjem in drugim končnim upravičencem ponujajo ugodne kredite z državnimi pomočmi in tako zelo uspešno multipliciramo tudi sredstva države.

Spodbuja trajnostne projekte za boljšo prihodnost

SID banka že desetletje aktivno spodbuja podjetja k razvoju bolj zelenih, razvojnih, inovativnih ter trajnostnih projektov in naložb ter k prilagajanju in razvoju novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva. V ta namen je že leta 2018 izdala zeleno obveznico, s katero je financirala in nadaljuje tudi preko novih virov financiranje zelenih naložb v okolje, obnovljive vire energije, čisti transport ter trajnostno upravljanje in urbani razvoj. S pospeševanjem trajnostnih projektov SID banka postaja zanesljiv partner za številna uspešna in hitro rastoča podjetja, ki vedo, da je pot do poslovnih uspehov v prihodnosti tlakovana trajnostno.

Financiranje trajnostnih projektov FOTO: SID banka
Financiranje trajnostnih projektov FOTO: SID banka


Naročnik oglasne vsebine je SID banka

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine