Mentoriranje mladih

Ali gre za modno muho ali pa je to resna priložnost
Fotografija: Primer mentorstva Foto Janoš Zore
Odpri galerijo
Primer mentorstva Foto Janoš Zore

Ljubljana – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad vabi na delavnico o pomenu mentorstva v organizacijah. Brez mentorstva si obstoja in razvoja podjetij ter organizacij ni več mogoče predstavljati, sporočajo s sklada.

Vse bolj očitno je spoznanje, da je prenos znanj, izkušenj in veščin »ključen za obstoj in nemoteno delovanje vsake organizacije. Zavedati pa se moramo tudi, da je mentoriranje mladih, ki ga izvajajo starejši zaposleni, vredno toliko kot tri visokošolska izobraževanja.«

Izkušenjska in interaktivna delavnica z naslovom Celovit mentorski sistem – nuja, modna muha ali vaša priložnost? bo jutri (13.junija) od 9. do 14. ure v Thermani Laško. Obravnavala bo sistemsko mentoriranje, vodila pa jo bo Karin Elena
Sánchez, Kaetrida
, skupaj z gostjo iz prakse Martino Brec iz podjetja TPV.

To je ena od delavnic, ki jih izvajajo v nizu drugih pod skupnim imenom Zavzeti ASI in so del projekta celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Namen projekta je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc in delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela.

Za projekt, ki se bo izvajal do leta 2022, je namenjenih blizu 30 milijonov evrov in prinaša vrsto aktivnosti, s katerimi se želi okrepiti kompetence starejših zaposlenih, ozaveščali o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljati podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Komentarji: