Cilj je v enem letu zaposliti 5000 mladih iz EU

Prva zaposlitev v tujini: nadomestilo za razgovor do 300 evrov, za selitev do 1200 evrov. Pomoč doslej dobilo 20 Slovencev.
Objavljeno
23. maj 2013 13.11
Mojca Finc, Borza dela
Mojca Finc, Borza dela
Vsi tisti, ki so stari do 30 let in razmišljajo o delu v tujini, si lahko ta korak olajšajo s finančno pomočjo iz pilotne pobude Tvoja prva zaposlitev Eures. Ta pokriva stroške poti na razgovor oziroma selitve v tujino. S projektom naj bi v enem letu zaposlili približno 5000 mladih v kateri koli državi Evropske unije, ki ni država njihovega stalnega prebivališča.

Projekt je namenjen tistim, ki v tujini še niso bili zaposleni in sklepajo sodelovanje z malimi in srednje velikimi podjetji (največ 250 zaposlenih). Iskalci zaposlitve lahko zaprosijo za nadomestilo za razgovor v drugi državi članici Evropske unije (200 evrov za razdaljo do 500 kilometrov oziroma 300 evrov za razdaljo nad 500 kilometrov) in nadomestilo za selitev; višina je odvisna od cilja – od 600 evrov (postavka za selitev v Romunijo) do 1200 evrov (Danska).

Podporo, za katero iskalec zaposlitve zaprosi pri Euresu, odobri in dodeli glavni danski partner na podlagi vloge in dokazil (vabilo na razgovor in potrdilo delodajalca). Tisti, ki zaprosijo za sredstva za pot na razgovor, jih lahko uveljavljajo samo za eno pot (ta v povprečju traja dva dni). Zato se je najbolje odločiti za pot takrat, ko je kandidat v ožjem izboru za delovno mesto ali pa je namenjen opraviti več razgovorov na isti lokaciji.

Za sredstva za selitev lahko zaprosijo tisti, ki imajo v tujini zagotovljeno službo z najmanj polletnim pogodbenim razmerjem. Iskalci (razgovor) ali zaposleni (selitev) morajo sredstva prejeti, preden se udeležijo pogovora za zaposlitev oziroma se odpravijo na novo delovno mesto.

S programom bi radi dosegli, da 75 odstotkov prebivalcev Unije, starih od 20 do 64 let, ima zaposlitev do leta 2020. Pobuda ne vključuje pripravništev oziroma vajeništev, ne uporablja se tudi za pogodbe o zaposlitvi, ki spadajo pod direktivo o napotitvi delavcev.

V Braziliji 41 prostih dni

Najugodnejše države za življenje glede na delovne ure in preživljanja časa z družino pa so izbrali na spletni strani www.mnn.com. Vrh lestvice, na kateri so primerjali države vsega sveta, zaseda Nemčija, kjer po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj zaposleni delajo 27,8 ure na teden.

Ena najugodnejših držav za kakovostno družinsko življenje pa je po razvrstitvi Bolgarija. Plačana porodniška namreč traja do 410 dni, ves ta čas pa mladi mamici pripada 90-odstotna plača. Starši lahko zaprosijo tudi za drugo leto plačanega starševskega dopusta, vendar z minimalno plačo. Namesto matere ga lahko vzamejo očetje in stari starši.

Največ prostih dni redno zaposlenim nudi brazilska zakonodaja – kar 41. Trideset jih je namenjenih dopustu, enajst pa jih nanizajo prazniki. Le 0,04 odstotka Fincev dela več kot 50 ur na teden. Poleg Francije imajo zaposleni v deželi tisočerih jezer po 30 dni dopusta, deset dni pa je namenjenih praznikom. V državi z najvišjim standardom v Evropi, na Norveškem, 47 tednov starševskega dopusta zagotavlja stoodstotno plačo, 57 tednov pa 80-odstotno.