Logarjeva odstopila iz revizijskega odbora BS

Prekipelo ji je zaradi novega poslovnika, ki ga je sprejel svet centralne banke.
Objavljeno
14. november 2017 17.35
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Romana Logar ni več članica revizijskega odbora Banke Slovenije. Konec septembra je namreč s te funkcije protestno odstopila, saj meni, da guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in svet banke ne želita učinkovitega revizijskega obora, ampak ga ohranjata le zaradi boljšega videza.

Logarjeva, ki je bila članica revizijskega odbora centralne banke že v mandatu med letoma 2013 in 2016, izjav ne daje. Iz dokumenta, ki smo ga pridobili v uredništvu, pa izhaja, da se je Logarjeva za odstop odločila potem, ko je svet Banke Slovenije (BS) na predlog guvernerja sprejel nov poslovnik revizijskega odbora, ne da bi se o tem prej posvetoval s tem odborom.

Logarjeva je v odstopni izjavi zapisala, da je guverner brez pojasnila zavrgel predlog poslovnika, ki ga je sestavil revizijski odbor, in namesto njega pripravil svoj predlog, ki da je zgolj prepis splošnega akta Evropske centralne banke, ki ne vsebuje mednarodnih določb, potrebnih za pregledno in uspešno delo tega organa.

Izpostavila je še, da revizijski odbor ne bo imel možnosti spremljanja zunanjega revidiranja, čeprav so ugotovitve ene od notranjih revizij vzbudile dvom o neodvisnem in kakovostnem revidiranju izkazov BS. Nalogo zunanjega revizorja tam opravlja družba Ernst & Young. Logarjeva je pri tem opozorila, da ta družba revidira tudi našo največjo banko, pri tem pa ima BS po zakonu možnost zavrniti revizijsko poročilo bank, zato se postavlja vprašanje neodvisnosti takšnega revizorja.

Več notranjih članov

Logarjevo še moti, da po novem poslovniku revizijski odbor sestavljajo štirje člani, od tega dva notranja, prej sta bila v tričlanskem odboru dva zunanja. »Novi poslovnik revizijskega odbora in način njegovega sprejetja razumem kot jasno sporočilo, da svet Banke Slovenije dejansko ne potrebuje tega odbora,« sklene Logarjeva.

V BS odgovarjajo, da je guverner v potrditev svetu Banke Slovenije predlagal poslovnik, ki jasno opredeljuje cilje, pristojnosti, članstvo in način dela revizijskega odbora in je skladen s poslovnikom revizijskega odbora ECB. »Guverner se je odločil, da se število članov sveta BS v revizijskem odboru poveča na podlagi opažanja revizijskega odbora o nezadostni komunikaciji s svetom,« odgovarjajo in dodajajo, da mandat in pristojnosti revizijskega odbora določa svet BS.