OZS: Amandma omogoča gradnjo katerihkoli objektov v lastni režiji

Eno od dopolnil k predlogu gradbenega zakona je za gradbince sporno, saj omogoča nelojalno konkurenco in znižuje kakovost gradnje.
Objavljeno
11. oktober 2017 16.23
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana − Eno od dopolnil k predlogu gradbenega zakona, ki je v postopku DZ, omogoča, da bo lahko investitor za lastne potrebe gradnjo objektov izvajal sam, opozarjajo v OZS. Pravijo, da je to nesprejemljivo za gradbince, saj da predstavlja nelojalno konkurenco in znižuje kakovost gradnje.

Za Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) je sporna dopolnitev 11. točke 3. člena predloga zakona, ki opredeljuje pojem investitorja. K sprva predlagani definiciji, da je investitor »udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja«, je dopolnilo dodalo besedilo, da je investitor tudi tisti, ki »prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam«.

Dopolnilo pomeni, da se gradnja za lastne potrebe nanaša na vse objekte in na vse investitorje, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal sekretar sekcije gradbincev pri OZS Janko Rozman. Dodal je, da je bila zahteva zakonodajno-pravne službe DZ, da se definicija investitorja dopolni le glede enostavnih in manj zahtevnih objektov.

OZS predlaga, da se to dopolnilo umakne ali da se spremeni tako, da bi bila gradnja v lastni režiji mogoča le za enostavne in manj zahtevne objekte, za katere ne bo potrebno gradbeno dovoljenje.

Menijo namreč, da bi si lahko nekateri investitorji določilo razlagali tako, da bi lahko sami gradili tudi zahtevne objekte, npr. trgovci trgovske centre, s čimer da bi se lahko izognili izpolnjevanju množice zahtev, ki jih morajo izpolnjevati registrirani izvajalci.

»Za nas, manjše gradbince je to nesprejemljivo. Menimo, da je to zibelka dela na črno, nismo v enakopravnem položaju z investitorji, ki gradijo sami,« je dejal predsednik sekcije in tudi sam gradbinec Zoran Simčič. »Če je izdano gradbeno dovoljenje, moraš imeti ustrezen kader, zagotovljeno varstvo pri delu, opravljene zdravniške preglede, pripravljene elaborate in, po novem, boš potrjeval ustreznost objekta,« je dodal.

Simčič je poudaril, da je za zanesljivo zgrajen objekt ob izdanem gradbenem dovoljenju potreben usposobljen kader, česar pa gradnja v lastni režiji nujno ne zagotavlja.

Poleg možnega dela na črno in morebiti slabše gradnje bi bile lahko posledice tudi za zavarovalnice, ki bi zavarovale »na sporen način« zgrajene objekte, manj bi bilo pobranih davkov, v primeru nesreč pri delu pa bi posledice nosila država, medtem ko jih pri registriranem izvajalcu v primeru dokazane opustitve določenih ravnanj prek oblik regresnih zahtevkov nosi ta izvajalec, je dodal Rozman.

OZS je sicer ves čas sodelovala pri usklajevanju predloga zakona in ga je, ko je prišel v DZ, podpirala. Nato pa je bilo na seji matičnega odbora DZ predlagano in sprejeto omenjeno dopolnilo brez posvetovanja s stroko.

»Radi bi, da se ministrstva tistega, kar se dogovorimo, držijo,« je bil kritičen predsednik OZS Branko Meh. Dodal je, da v zbornici hočejo zakonodajo, ki bo podjetjem dopuščala razvoj, zaposlovanje in dostojne plače ter bo primerljiva z zakonodajo v razvitih evropskih državah.

Ministrstvo: Pri gradnji v lastni režiji enake obveznosti

Investitor, ki bo objekt za lastne potrebe gradil sam, bo nastopal kot izvajalec gradnje, torej bodo zanj veljale enake obveznosti kot za kvalificiranega izvajalca, so se na opozorilo OZS odzvali na ministrstvu za okolje in prostor.

Ministrstvo je v odzivu za STA navedlo, da bo lahko investitor objekt za lastne potrebe gradil sam, in sicer tudi tiste objekte, za katere bo potrebno gradbeno dovoljenje. Bo pa v teh primerih sam nastopal kot izvajalec gradnje.

To pomeni, da bo moral zagotoviti najmanj takšno kakovost izvedbe, kot je predpisana z zakonom, ter da bo moral graditi na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo ter predpisi in pravili stroke.