Projekti za socialno aktivacijo

Javni razpis za projekte socialne aktivacije, vreden skupaj skoraj 2 milijona evrov.
Objavljeno
30. oktober 2017 18.19
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana -Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad (SVRK), je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«, ki ga bo sicer objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Skupna je za javni razpis namenjenih nekaj manj kot 2 milijona evrov, od tega bo evropskih sredstev iz Evropskega socialnega sklada skoraj 1,6 milijona evrov.


S sofinanciranimi projekti se bodo omogočale aktivnosti, ki "bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Razpisani programi bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela, " so sporočili iz SVRK.


Sofinancirali bdo  predvidoma 21 projektov (predvidoma 13 v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 8 v kohezijski regiji zahodna Slovenija), ki "bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, s tem pa na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine."


Kot so še dodali, "predstavlja javni razpis enega izmed razpisov, ki se izvajajo v okviru reorganizacije področja del Centrov za socialno delo in samega razvoja socialne aktivacije v Sloveniji."