Zagonska finančna pomoč mladim kmetom

Po prvem javnem razpisu 221 prevzemnikom kmetij razdelili skoraj devet milijonov evrov.

Objavljeno
11. januar 2016 13.46
Marjeta Šoštarič
Marjeta Šoštarič
Ljubljana − Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je na podlagi prvega javnega razpisa iz ukrepa pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete v okviru novega programa razvoja podeželja (PRP) izdala 221 odločb v skupnem znesku 8.941.800 evrov.

Na razpis, ki je bil objavljen konec julija lani − razpisanih je bilo 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 8,4 milijona za tiste, ki so že polno zaposleni na kmetijah oziroma na kmetiji načrtujejo zaposlitev v devetih mesecih po prejemu odločbe o pravici do sredstev, in 3,6 milijonov evrov za delno zaposlene mlade na kmetijah −, je prispelo 256 vlog, od teh je bilo odobrenih 221. Vloge, iz katerih je bilo razvidno, da mladi kmetje ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev sredstev, so bile zavrnjene. 8,235 milijona subvencij bodo razdelili mladim prevzemnikom kmetij, ki so na kmetiji tudi zaposleni, dobrih 706.000 evrov pa mladim kmetom, ki so zaposleni drugje, hkrati pa vodijo kmetijo. Denar bo upravičencem nakazan predvidoma prihodnji teden.

Delež denarja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, 20 odstotkov je delež iz slovenskega proračuna.

Do subvencije za mlade kmete so upravičeni vsi med 18. in 40. letom, ki so ustrezno usposobljeni in so prvič prevzeli kmetijo. EU hoče s tem ukrepom izboljšati tako starostno strukturo gospodarjev na kmetijah kot tudi konkurenčnost kmetij.

Za enkratno pomoč mladim kmetom ob prevzemu kmetije je do leta 2020 v programu razvoja podeželja na voljo 60,65 milijona evrov.