DUTB prodaja Aha Emmi

Naprodaj za 3,461 milijona evrov terjatev in stoodstotni poslovni delež v višini 989.000 evrov, ki se prodajata kot celota.

Objavljeno
23. julij 2015 15.23
utenkar V Aha Emmiju aluminiju dajejo sijaj
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Ljubljana − Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je na svoji spletni strani objavila javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe Aha Emmi, Predelava Aluminija, d. o. o., in poslovnega deleža v tej družbi. Terjatve, ki skupaj s pripadki na dan 20. julij 2015 znašajo 3,461 milijona evrov, in stoodstotni poslovni delež v višini 989.000 evrov se prodajata kot celota. Nezavezujoče ponudbe DUTB zbira do 30. julija do 16. ure.

Interesenti morajo v nezavezujoči ponudbi med drugim navesti namen odkupa ter način financiranja in ceno, lahko podajo tudi svoje predloge glede prodaje deleža in terjatev. Prodajalec DUTB si pridržuje pravico, da v nadaljnji postopek povabi tudi interesente, ki bodo ponudbo podali po izteku omenjenega roka.

Po 25. avgustu zavezujoče ponudbe

Ponudniki, ki bodo izbrani v nadaljnji postopek, bodo lahko med 3. in 17. avgustom letos opravili skrbni pregled. DUTB bo postopek nadaljevala s ponudniki, ki bodo do 25. avgusta do 16. ure oddali zavezujočo ponudbo in vplačali 100.000 evrov varščine, nato pa bo predvidoma v osmih dneh izbrala ponudnika, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo.

Kot je znano, je DUTB lastništvo družbe Aha Emmi, ki je bila del skupine Aha v lasti Mojce Lukančič in njenega partnerja Nigela P. Buxtona, prevzela v okviru prisilne poravnave, ki je bila pravnomočno potrjena novembra lani, sodišče pa je postopek pravnomočno končalo januarja letos.