Vlada potrdila prenos terjatev Save z DUTB na SDH

To je storila zaradi pomena Save za slovensko gospodarstvo, predvsem zaradi njene vpetosti v turizem.

Objavljeno
28. januar 2016 14.30
V. T., Božena Križnik
V. T., Božena Križnik

Ljubljana – Vlada je danes v vlogi skupščine DUTB sklenila odplačno prenesti terjatve in obveznic Save d. d. iz DUTB na Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalsko družbo (Kad). To je storila zaradi pomena Save za slovensko gospodarstvo, predvsem zaradi njene vpetosti v turizem.

Kot je na tiskovni konferenci po seji vlade povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, namreč strategija za upravljanje kapitalskih naložb države zavezuje SDH in Kad k izvajanju dolgoročnih ciljev pri prestrukturiranju in konsolidaciji turizma. Uspešno finančno in poslovno prestrukturiranje Save pa je pogoj za nadaljnjo strateško konsolidacijo največjih hotelskih skupin v Sloveniji.

Skupščina se je odločila prenesti terjatve in obveznice po prenosnih vrednostih, po katerih je DUTB prejela od bank v okviru ukrepov za krepitev njihove stabilnosti, oziroma po poštenih ali knjigovodskih vrednostih na dan 30. junij 2015, če so slednje višje od prenosnih vrednosti. Te vrednosti se povečajo še za strošek financiranja v višini tehtanega stroška kapitala DUTB v višini 4,2 odstotka za čas lastništva. Znesek prenesenih terjatev je 40,7 milijona evrov (prenešene so bile z 61-odstotnim diskontom) in za 1,05 milijona evrov obveznic z 90-odstotnim diskontom.

V omenjeni strategiji je Sava opredeljena kot pomembna naložba, ker kot krovna družba sistema razpolaga z večinskim paketom delnic Save Turizma in ker prek finančnih zavarovanj in lastniških deležev izvaja pomembna upravljavska upravičenja v Hotelih Bernardin in v Istrabenz Turizmu.

Neuspešno prestrukturiranje pomeni stečaj

Pogoj za nadaljnjo strateško konsolidacijo največjih hotelskih skupin v Sloveniji je po Počivalškovih besedah uspešno finančno in poslovno prestrukturiranje Save. Če postopek spodleti, bo šla Sava v stečaj, to pa bi negativno vplivalo na poslovanje Save Turizma.

Vlada pričakuje, da bo na podlagi odločitve o prenosu terjatev v postopku prisilne poravnave pripravljen načrt finančnega prestrukturiranja Save in do 16. februarja usklajen in predložen pristojnemu sodišču.

Na novinarsko vprašanje, zakaj reševati Savo kot celoto (ki posluje z enormnimi izgubami), če pa je za državo pomembna samo njena dobičkonosna turistična divizija, je Počivalšek odgovoril: »V Savi kot celoti poteka postopek prisilne poravnave, znotraj katerega bodo vsi lastniki razlaščeni. Ob zaključku postopka pa se bodo vzpostavila nova lastniška razmerja. Ne gre torej za reševanje nobenega od obstoječih lastnikov, ampak za to, da prenašamo terjatve, ki bodo osnova za novo lastniško strukturo na dve ustanovi, ki sta zavezani z izvajanju strategije upravljanja slovenskega državnega premoženja.«

Poudaril je še, da sta SDH in Kad zadolžena za finančno in tudi za poslovno prestruktiruranje podjetja. To bosta storila laže in bolje kot bi DUTB, ki ima krajši rok trajanja.