Kaj bo Slovenija poslala na Beneški likovni bienale

Naše likovne barve bo zastopal umetnik Jaša Mrevlje Pollak.
Objavljeno
15. december 2014 14.38
J. Š. A., kultura
J. Š. A., kultura

Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar je na predlog pristojne strokovne komisije za vizualne umetnosti za organizatorja predstavitve Republike Slovenije na 56. mednarodni likovni razstavi v Benetkah (na Beneškem bienalu 2015) imenovala: Umetnostno galerijo Maribor in projekt Zaklop/Nasilna nuja za utelešeno prisotnost upanja avtorja Jaše Mrevlje Pollak. Komisarka je Simona Vidmar, kustosinja Aurora Fonda.

Organizator je bil izbran prek Javnega ciljnega razpisa zbiranja predlogov za izbor organizatorja predstavitve Slovenije na 56. mednarodni likovni razstavi - Beneškem bienalu 2015 (oznaka JPR-BB-2015). Glede na vodilno vlogo Beneškega bienala v svetu je slovenska udeležba ena od prioritet na področju promocije države v mednarodnem prostoru. Razstava bo na ogled v prostorih Giardini in Arsenale di Venezia v Benetkah, v času od 9. maja do 22. novembra 2015. Slovenija gostuje v prostorih Arsenala.

95 točk

Strokovna komisija za področje vizualnih umetnosti je v postopku obravnavala 5 ustreznih vlog, ki so pravočasno prispele na razpis in jih vrednotila v skladu s splošnimi in prednostnimi kriteriji. V besedilu ciljnega razpisa je bilo navedeno, da bo izbran projekt, ki bo v postopku ocenjevanja prejel največ točk. Projekt Zaklop/Nasilna nuja za utelešeno prisotnost upanja avtorja Jaše Mrevlje Pollak je izbral največ, to je 95 točk.

Projekt Zaklop/Nasilna nuja za utelešeno prisotnost upanja avtorja Jaše Mrevlje Pollak nagovarja z vizijo dinamične vizualne in peformativne umetniške prakse, ki poleg stalne postavitve in situ predvideva še aktivnosti v smislu »art in process«. V prostorih Arsenala bo postavljen velik arhitekturni objekt, ki bo predstavljal avtorjevo interpretacijo štirih socialnih krogov (hiše, prostora produkcije, sakralnega in javnega prostora) in bo obenem nosilec performativne, vizualno-zvočne instalacije. Za večmesečno sobivanje in ustvarjanje bo nudil možnost skupini avtorjev in performerjev.

Arhitekturna lupina, ki bo obdajala več medsebojno povezanih modularnih celic, bo posrednik med živo umetniško produkcijo in obiskovalci Bienala. Po eni strani bo omogočila umetniško izolacijo, po drugi pa se bo odpirala h gledalcu in mu nudila vpogled v notranjo logiko umetniškega ustvarjanja. Jaša Mrevlje Pollak je za osrednje teme projekta izbral upor, sodelovanje in upanje. Kot navaja organizator, je projekt nadgradnja avtorjevega večletnega aktivnega preizkušanja področja umetniškega sodelovanja s skupnim ciljem so-ustvarjanja pogojev za nenasilen, poetičen upor. Osnovno performativno telo bodo tvorili štirje akterji – Jaša Mrevlje Pollak, Michele Drascek (tudi kustos projekta), Janez Vidrih in Tine Grgurevič, katerim se bodo pridružili zunanji performerji (zbor in solisti).

Izviren in dinamičen projekt

Projekt je zasnovan kot živ dogodek v nenehnem trajanju in bo trajal vseh osemindvajset tednov Bienala. Avtor projekta se je povezal s teamom sodelavcev, s performerji, glasbeniki in kuratorji iz mednarodnega prostora. Z nekaterimi med njimi je že sodeloval v različnih umetniških  dogodkih v nastajanju in si tako pridobil reference v tujini (njegov prvi umetniški projekt Apnea's Rhapsody v newyorški galeriji On Stellar Rays je bil po izboru revije Modern Painters ena najboljših razstav v letu 2011, revija je Jašo istega leta uvrstila med sto najperspektivnejših umetnikov na svetu, odmeven je bil tudi drugi večji ameriški projekt Crystal C v sodelovanju z galerijo Pioneer Works iz New Yorka, 2014). Dobro promocijo projekta ZAKLOP zagotavlja tudi napovedano sodelovanje uglednih ameriških institucij Artist Pension Trust in MutualArt.com kot osrednjih medijskih partnerjev.

Strokovna komisija meni, da gre za izviren, dinamičen in inovativen projekt, ki vsebuje vse pogoje za odmevno predstavitev na Beneškem bienalu 2015. Projekt je vsebinsko ustrezno utemeljen, ima prepričljiv in natančno razdelan promocijski načrt ter je izrazito usmerjen v animacijo bienalskega občinstva iz mednarodnega prostora. Med prijavljenimi avtorji, ki so si po kakovosti in referencah ter tudi generacijsko približno enaki, Jaša kljub temu izstopa po vključevanju v razstavne projekte tujih organizatorjev.

Slovenija se bo na Beneškem bienalu 2015, ki ga je kurator Okwui Enwezor poimenoval All the World´s Futures (Vse prihodnosti sveta) skupaj s številnimi državami sveta, ki nimajo nacionalnih paviljonov v Beneških vrtovih, predstavila v enem od obeh osrednjih prizorišč, in sicer v Arsenalu (v prostoru, ki meri malo čez 100 m2).