Cesta od Brda do Večne poti prevozna

Prvi vozniki so si na lastno odgovornost že krajšali pot, saj fizične zapore ni več.
Objavljeno
14. november 2017 19.29
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Medtem ko se na Brdu končuje gradnja nove povezovalne ceste med Potjo za Brdom in Večno potjo (Pot Roberta Blinca) in prve faze gradnje zadrževalnika Brdnikova, MOL z razpisom že išče nove izvajalce za gradnjo druge faze tega zadrževalnika.

Kot je videti na fotografiji, je večina del na skoraj 600 metrov dolgi novi razbremenilni cesti oziroma Poti Roberta Blinca med Brdom in Mostecem končanih, prvi vozniki pa jo že uporabljajo na lastno odgovornost, saj tabel za fizično zaporo ceste ni več. Čeprav semaforji v novih križiščih že delujejo, iz talnih oznak lahko razberemo, da vožnja po Poti Robeta Blinca formalno še ni dovoljena in da po njej ne bo dovoljena vožnja tovornjakom. Na cesti in ob njej smo opazili tudi gradbeni stroj, s katerim so urejali priključek na Pot spominov in tovarištva.

Na križišču z Večno potjo je poleg opozorilne table, da je cesta še v gradnji, tudi povsem nov dodatni obvestilni znak. MOL z njim na nevsakdanji način sporoča, da prenavlja odsek ceste. Na stilizirani lopati je srček, s katerim MOL poziva k upoštevanju prometne signalizacije in prosi za potrpljenje do konca del – na Poti Roberta Blinca je datum še vedno 30. december.

Dva ponudnika za drugo fazo

Opravljena je tudi večina del na območju zadrževalnika Brdnikova, ki se je začela aprila. Izvedli so rekonstrukcijo 340 metrov dolge Poti za Brdom med že preurejenim križiščem pri Tehnološkem parku in križiščem z Brdnikovo, preuredili Pot Roberta Blinca z nadvišanjem ter opravili rekonstrukcijo 220 metrov dolgega južnega kraka Brdnikove ulice ter mostu čez Glinščico. Ob njem so zgradili novo parkirišče s 43 parkirnimi prostori. V okviru navedenih ureditev je poleg nove povezovalne ceste najpomembnejši zadrževalnik Brdnikova, saj bo močno zmanjšal nevarnost poplav na širšem območju tega dela Ljubljane, še posebno Rožne doline.


Na križišču z Večno potjo je poleg opozorilne table, da je cesta še v gradnji, tudi povsem nov dodatni obvestilni znak. Foto: Janez Petkovšek


MOL pa že pripravlja drugo fazo projekta Brdnikova. Z njo bodo poskrbeli za vgradnjo zapornic in nadvišanje bregov Glinščice. Za izvedbo gradbenih del se bosta potegovala dva ponudnika – krški Kostak in litijski Trgograd. Po podpisu pogodbe bo izbrani izvajalec imel dva meseca za izvedbo del. Kdaj bo to, je težko napovedati, saj so po objavi razpisa nekateri intreresenti zaradi praznikov zahtevali podaljšanje roka za oddajo naročila. Nekateri pa so opozarjali, da so merila pri bonitetni oceni prestroga ali da so tehnične specifikacije pisane na kožo točno določenim ponudnikom. Posamezniki so napovedovali celo pritožbo na revizijsko komisijo zaradi neupoštevanja njihovih zahtev.