Ekosistemi so se pritožili na odvzem okoljevarstvenega dovoljenja

Ministrstvo za okolje in prostor bo odločbo o pritožbi izdalo najpozneje v dveh mesecih. Ekosistemi že z dvema kazenskima ovadbama.
Objavljeno
24. november 2017 13.54
tlo*požar Ekosistemi
M. P. V., STA
M. P. V., STA

Podjetje Ekosistemi se je pritožilo na odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje v Zalogu pri Novem mestu. Pritožbo so na Agenciji RS za okolje (Arso) prejeli v četrtek, danes pa so zadevo odstopili v reševanje ministrstvu za okolje in prostor.

Arso je odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Ekosistemom izdal konec oktobra na predlog Inšpektorata RS za okolje in prostor, ker podjetje ni izvršilo julijske inšpekcijske odločbe, da mora vse odpadke pred obdelavo in mešanjem v trdno gorivo skladiščiti na utrjenih in pokritih prostorih. Podjetje je imelo čas za pritožbo 15 dni po vročitvi odločbe, kar se je izteklo te dni.

Okoljevarstveno dovoljenje še vedno veljavno

Na ministrstvu za okolje in prostor bodo odločbo, v kateri bodo bodisi pritrdili Arsu bodisi Ekosistemom, izdali najpozneje v dveh mesecih od današjega dne. Okoljevarstveno dovoljenje podjetju do njihove končne odločitve torej še vedno velja.

Kriminalisti nad podjetje s kazenskima ovadbama

Medtem so novomeški kriminalisti na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu zoper odgovorno osebo Ekosistemov podali že dve kazenski ovadbi. Prvo drugega oktobra zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in drugo 13. novembra zaradi obremenjevanja in uničevanja okolja.

Preiskava pa s tem še ni končana. Kriminalisti ugotavljajo tudi okoliščine kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Direktor Ekosistemov: verjamem, da bomo s pritožbo uspeli

Direktor Ekosistemov Gregor Kovačič je že ob izdaji odločbe Arsa o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja podjetju napovedal, da se bodo nanjo pritožili, »ker je popolnoma neutemeljena in birokratsko izvedena zaradi pritiska lokalnih dejavnikov in konkurence«. Izrazil je prepričanje o uspešnosti pritožbe, kar bodo »v skrajnem primeru« dosegli »v sodnem postopku pred rednim sodiščem«.

Sanacija zemljišča bo po njegovih besedah zaključena predvidoma do prvega marca prihodnje leto, kot predvideva sanacijski program, ki ga je podjetje izdelalo. Podjetje pa »bo na tej lokaciji delovalo tudi v prihodnje z ustreznimi poslovnimi programi proizvodnje lesnih in drugih goriv«.

Občina noče več podjetij za zbiranje odpadkov

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo 20. julija. Med požarom so več vaščanov zaradi gostega dima in možne prisotnosti drugih nevarnih plinov za približno 24 ur evakuirali, gost dim pa so občutili prebivalci tako Novomeške kotline kot Šentjernejskega polja in Bele krajine.

Predstavniki civilne iniciative Občani brez meja Zalog - Loke so na okrogli mizi 9. novembra opozorili, da sanacija pogorišča poteka zelo počasi. Ponovno so zahtevali prenehanje delovanja Ekosistemov, za kar so doslej zbrali več kot pet tisoč podpisov podpore, in izrazili nezadovoljstvo nad državnimi organi. Ti so na podlagi rezultatov meritev onesnaženosti zraka, vode, vrtnin in zemlje zaključili, da požar ni povzročil okoljske škode.

Občina, na kateri pritrjujejo civilni iniciativi, da sanacija pogorišča poteka prepočasi, je pripravila predlog spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Zalog, s katerim želi zagotoviti umik dejavnosti Ekosistemov oziroma zbiranja odpadkov. Dopolnjeni osnutek načrta bo javno razgrnila v začetku decembra, je napovedal župan Straže Dušan Krštinc.