Okoljske teme ne vplivajo na volilne rezultate

Delovanje v javno korist, kar naj bi bila politika, pogosto ni osnova dela uradnikov.
Objavljeno
30. november 2017 19.03
Krajinski park Ljubljansko barje Ljubljana 28.3.2017 [KP ljubljansko barje]
Borut Tavčar
Borut Tavčar
Ljubljana – Dokler teme, povezane z okoljem, niso postavljene v politične pogovore, ostajajo na ravni ministrstva za okolje in prostor, nevladnih organizacij in civilne družbe. Uradniki pa se z ljudmi v težavah bojijo srečevati.

Teme, povezane z okoljem, do zdaj še niso vplivale na volilne izide. To je ugotovitev javne debate Kako zelene so zelene politike?, ki je potekala v soorganizaciji Društva Ekologi brez meja, Inštituta Novum, Evropskega liberalnega foruma in Skupine zelenih v Evropskem parlamentu.

Nekdanji okoljski minister Pavel Gantar, župan Tolmina Uroš Brežan, Tanja Bolte z ministrstva za okolje in prostor, Jure Vetršek iz Eko kroga in Thomas Waitz, poslanec Skupine zelenih v Evropskem parlamentu, so se strinjali, da je politika delovanje v javno korist, kljub temu pa se uradniki bojijo srečanj z ljudmi, kar je sicer ključ do uspeha na lokalnih volitvah. Težava je tudi pomanjkanje osebne odgovornosti in omejevanje odločanja o zelenih politikah zgolj na ministrstvo za okolje in prostor, živimo pa v času, ko bi o tem morali razpravljati vsi resorji. Vsi so se strinjali, da nobena odločitev v demokratični družbi ni verodostojna brez vključitve nevladnih organizacij in civilne družbe, kljub temu pa je v zadnjem času čedalje več poskusov njihovega omejevanja.

Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, Luka Omladič, politični filozof, Andrej Gnezda iz Umanotere in Mathieu Rama iz evropskega združenja Reuse, pa so ugotavljali, da Slovenija v procesih odločanja na ravni Evropske unije največkrat opravi vlogo sledilca, premalo pa je vključevanja v pobude drugih, kar lahko sicer zelo hitro da konkretne rezultate tudi na nacionalni ravni. Pogosto obstajajo tudi velike vrzeli med strateškimi dokumenti in konkretnimi aktivnostmi tako na ravni Slovenije kot Evropske unije.

Prihodnje leto bo zopet potekalo ocenjevanje programov političnih strank in lokalnih list. Okoljskih tem v političnih programih skoraj ni, sicer so pomembne za ljudi, a do zdaj še niso odločale o volilnih izidih.