Vlada sprejela nove zakone zaradi implementacije arbitraže

Vlada bo omenjene zakonske predloge poslala v državni zbor, predlaga pa, da jih poslanci sprejmejo po nujnem postopku.
Objavljeno
11. januar 2018 14.10
Ma. F., STA
Ma. F., STA
Ljubljana − Vlada je danes zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško sprejela novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, novelo zakona o ohranjanju narave ter predlog za prenehanje veljavnosti zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in o epikontinentalnem pasu Republike Slovenije.

Vlada bo omenjene zakonske predloge poslala v državni zbor, predlaga pa, da jih poslanci sprejmejo po nujnem postopku.

Z novelo zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij želi vlada uskladiti določila zakona z arbitražno razsodbo, sprememba pa zadeva zgolj določitev območja občine Piran. S tega območja se bodo črtali štirje zaselki na levem bregu Dragonje − Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile, ki so po arbitražni razsodbi pripadli hrvaški strani.

Ti zaselki so bili v zakon vpisani leta 1994, da bi s tem opredelili območje, ki spada pod jurisdikcijo Slovenije. Dodan je bil sicer še pristavek, da se določbe, ki se nanašajo na območja omenjenih zaselkov, ne uporabljajo do določitve meje med državama.

V noveli zakona o ohranjanju narave želi vlada omogočiti hitro uskladitev meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanega območja z arbitražno razsodbo oziroma evidenco državne meje. To bo za ta namen mogoče urediti brez izvedbe postopka pridobitve predhodnega mnenja lokalnih skupnosti in brez seznanitve javnosti s predlagano spremembo akta o ustanovitvi ožjega oziroma širšega zavarovanega območja.

Ker gre namreč pri določitvi državne meje za spremembo območja Slovenije in njene jurisdikcije, je izvedba celotnega postopka s pridobitvijo predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejetjem načrta vsebinsko nepotrebna, postopkovno pa predolgotrajna za prilagoditev novim mednarodnopravnim dejstvom, piše v utemeljitvi zakonskega predloga.

Vlada pa prav tako predlaga odpravo zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnega pasu, ki je bil sprejet leta 2005, da bi se Slovenija dokazala kot aktivna pomorska država in da bi vzpostavila učinkovite ukrepe za ohranitev morskega ekosistema Jadranskega morja, slovenskih teritorialnih voda in obalnih območij.