Lokalci hočejo postati sogovorniki države

Ljudje spet vznemirjeni zaradi večjega pojavljanja volkov v bližini naselij.
Objavljeno
16. maj 2014 18.34
*dja* ZOO-VOLK
Simona Fajfar, Ribnica
Simona Fajfar, Ribnica

Ribnica - »Zahtevamo večje sodelovanje lokalnega prebivalstva pri odločitvah države o odvzemu velikih zveri iz narave,« je bistveni zahtevek članov kočevskega sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS Kočevje), ki so nedavnim konfliktom z volkovi namenili večji del današnjega sestanka.

Konfliktov ljudi in velikih zveri je manj

Po besedah Mirana Bartola, vodje oddelka za gozdne živali in lovstvo na kočevskem zavodu za gozdove, letos ni več konfliktov z velikimi zvermi kot običajno: »V zadnjih petih letih je bilo v prvih petih mesecih na območju kočevskega zavoda za gozdove v povprečju 58 škodnih primerov po zavarovanih vrstah, od tega je 19 škod naredil volk in 23 medved.«

Letos pa so v nekoliko krajšem času zabeležili le 36 škod, od tega jih je 11 povzročil volk in 18 medved.

Prebivalci bi radi le normalno življenje

»Ali se ne smem ustrašiti, če gre medved čez moje dvorišče? Mi hočemo samo normalno življenje,« je - podobno kot drugi sogovorniki - opozoril Janez Rus iz kočevske enote Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je izpostavil napačen način reševanja konfliktov ljudi in zveri: »Probleme z medvedi rešujemo z denarjem za prevoze otrok!«

Je velikih zveri preveč?

Verjetno je, so opozarjali razpravljalci, glavi problem v prevelikem številu velikih zveri, saj pred letom 1990 ni bilo konfliktov ne z medvedi in ne z volkovi. A to naj pove stroka, ne pa nevladniki, ki imajo po mnenju Cvetka Zupančiča, predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pri odločanju o odstrelu zveri največji vpliv.

Problem konfliktov ljudi z medvedi in volkovi ni samo problem sobivanja ljudi in divjih živali, ampak je tudi vprašanje kmetijske politike in ohranjanja poseljenosti podeželja. Ivan Levstik, član kočevske KGZS: »Po študijah imamo kmetje na tem območju tri probleme: težke obdelovalne pogoje, razdrobljenost kmetijskih površin in divjad.«

Država sledi visokim zahtevam Evrope glede varovanja velikih zveri in zagotavlja ukrepe, s katerimi pomaga pri varovanju čred, vendar pa so ti ukrepi - po mnenju kmetov - vse prej kot primerni.