Očiščena voda v Dravo

Občini Muta in Vuzenica sta zaključili naložbo v novo čistilno napravo.

Objavljeno
08. oktober 2015 19.52
Mateja Kotnik, Slovenj Gradec
Mateja Kotnik, Slovenj Gradec

Muta - Občini Muta in Vuzenici sta v okviru projekta Zgornja Drava rešili problem odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda. Zgradili sta skupno čistilno napravo in nekaj več kot sedem kilometrov povezovalnih komunalnih vodov. Projekt je vreden osem milijonov evrov.

Na Muti je bil pred izvedbo projekta s kanalizacijo opremljen samo del naselja Muta, to pomeni 1230 prebivalcev, ostali objekti pa so imeli individualne pretočne greznice, katerih odtoki so bili speljani v bližnje odvodne jarke. Odpadna voda se je tako neprečiščena izlivala v potok Bistrica. Izkazalo se je, da starejši kanalizacijski sistemi niso bili vodotesni, veliko število greznic pa je bilo brez ustreznega vzdrževanja in brez rednega praznjenja. Tudi v Vuzenici razmere pred naložbo niso bile kaj boljše. Na kanalizacijo je bilo priključenih približno tisoč prebivalcev, kanalizacijski sistem - prvi je bil zgrajen leta 1963 - pa star in dotrajan.

Na Muti so v okviru projketa zgradili dva razbremenilna bazena, dve črpališči in dobrih sedem kilometrov kanalizacijskih vodov ter povezovalni kanal Gortina - Muta, ki se priključuje na čistilno napravo preko sistema zadrževalnih bazenov. Večino uporabnikov so že priključili na nov kanalizacijski sistem, s katerim bo na Muti upravljalo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi. Večina uporabnikov je na novo čistilno napravo že priključenih tudi v občini Vuzenica.
Nova čistilna naprava je velikosti 6.400 populacijskih enot. Večjih industrijskih onesnaževalcev na tem območju ni, posamezni proizvodni obrati pa že imajo urejeno čiščenje tehnoloških voda. Očiščene odpadne vode iz čistilne naprave odtekajo v Dravo.