Prostora dovolj, zdaj čakajo več rojstev

Z novim prizidkom višnjegorska šola ne bo več pokala po šivih. Tudi oddelka vrtca.
Objavljeno
09. november 2017 19.15
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Višnja Gora – Z današnjim odprtjem prizidka k podružnični OŠ Višnja Gora bodo odpravili prostorsko stisko, ki se je na šoli pojavila že kmalu po odprtju novega objekta pred 17. leti. Prizidek je z opremo stal 700.000 evrov, ivanška občina pa je pridobila skoraj 150.000 nepovratnih evrov iz Eko sklada.

Šola je dobesedno pokala po šivih, saj so dobre prometne povezave in bližina Ljubljane botrovale množičnemu priseljevanju v ivanško občino. Ko so odprli devetletno šolo v šolskem letu 1999/2000, je njen prag prestopilo 222 učencev, lani 237, v tem šolskem letu jo obiskuje 265 učencev. Zaradi prostorske stiske so morali del knjižnice in računalniško učilnico preurediti v dva razreda. Ko so šolo zgradili, še ni bilo uzakonjenih učnih skupin za nekatere predmete, ko so program začeli izvajati, je začelo primanjkovati prostora, pravi ravnatelj matične stiške osnovne šole Marjan Potokar.

                Nov šolski prizidek k Podružnični osnovni šoli Višnja Gora. Foto: Bojan Rajšek/Delo


Danes bodo predali namenu šest novih učilnic in tri tehnične prostore, v šoli pa bosta poslej še dva oddelka vrtca za višnjegorske otroke. S prizidkom je šola zadostila normativom, da je lahko v razredu največ 30 učencev.

Želijo si samostojne šole

Predsednik KS Višnja Gora Luka Šeme je izrazil zadovoljstvo, da staršem ne bo treba več voziti otrok v vrtec v Ivančno Gorico, želi pa si, da bi podružnična šola sčasoma postala samostojna, kot je v srednjem veku že bila. Začetek šolstva v Višnji Gori namreč sega v leto 1554, ko je prvi ljudski učitelj začel poučevati 15 otrok v mestni hiši, za mejnik pa se šteje leto 1815, ko je bila ustanovljena trivialna šola – enorazrednica. Učitelj je bil takrat hkrati še organist, cerkovnik, pisar in tudi mrliški oglednik.

Po prepričanju ivanškega župana Dušana Strnada je šola zdaj prostorsko pripravljena na samostojni status, vse pa odvisno od števila rojstev. Oddelka vrtca bodo sčasoma preselili v vrtčevski prizidek, ki ga načrtuje občina.

Na vprašanje Dela, kdaj bi šola lahko postala samostojna, je Potokar povedal, da mora izpolnjevati še nekatere druge pogoje: od prvega do devetega razreda mora imeti po dva oddelka. Zdaj ima po dva le od prvega do tretjega razreda in peti razred, po projekciji rojstev pa bi o tem lahko razmišljali čez šest let. »Za naslednjih pet let vemo, da bo imel vsak razred paralelko, ne vemo pa, kako bo čez šest let, saj ti otroci še niso rojeni,« pravi Potokar. V naslednjih šestih letih bi moralo biti poleg tega v prvi razred vpianih več kakor 28 otrok, s čimer bi nastali pogoji za ustanovitev dveh prvih razredov.

V načrtu šolskih poti OŠ Stična in njenih podružnic sta lani ravnatelj Potokar in vodja delovne skupine Gregor Arko opozorila na (ne)varne točke. V šolskem okolišu Višnja Gora je most čez Višnjico pri Šerku za pešce preozek, zaradi česar bi bilo treba zgraditi posebno brv za pešce, nevarni sta tudi staro mestno jedro in Ulica talcev, saj kljub gostemu prometu ni pločnikov. Po besedah župana Strnada je občina v zadnjih dveh letih veliko postorila za varnost pešcev v Višnji Gori s postavitvijo javno razsvetljave in cestnih ovir, v prometni strategijo, v kateri so določili gradnjo manjkajoče infrastrukture, ki bo pripomogla k večji varnosti vseh udeležencev prometu. Občinska strategija ima samo dve pomanjklivosti; ni določena časovnica gradnje in koliko bo izvedba posameznega projekta stala.