Stroka še kar »vrta« po Sedražu


 Zaledne vode z Uničnega: Irgo, hidrogeologi in montanisti ugotavljajo, kje je voda ušla z deponije, da ogroža vas
 
Fotografija: Sortirnica na deponiji Unično. Foto Polona Malovrh
Odpri galerijo
Sortirnica na deponiji Unično. Foto Polona Malovrh

Hrastnik – »Ne le s krokarji in zvermi – obsojeni smo tudi na sobivanje s smradom in izcednimi vodami z zasavske deponije komunalnih odpadkov Unično; do kdaj?« se sprašuje Vitko Lezič iz Sedraža, laške krajevne skupnosti pod Uničnim. Zaradi izcednih voda z deponije so zaskrbljeni tudi v Hrastniku, kjer enako nestrpno kot krajani čakajo rezultatov Irgovih meritev.
 
Miran Jerič, hrastniški župan, do 22. junija, ko bo predvidoma nared poročilo ljubljanskega Irga o neobičajno velikih količinah zalednih vod, ki že več kot pol leta vznemirjajo krajane Sedraža, ne želi špekulirati. Krajanom bodo rezultate predstavili konec junija ali v prvem tednu julija. Takrat bosta znana finančni in terminski plan sanacijskega programa. Ta  zajema ukrepe, od kratkotrajnih do dolgoročnih, z njimi pa so se že strinjali tudi predstavniki Sedraža v operativni skupini, v kateri so poleg predstavnikov hrastniške in laške občine ter krajanov tudi predstavniki Ceroza, družbe za ravnanje z odpadki iz petih občin (treh zasavskih, Radeč in Litije). Peterica na deponijo letno odda okrog 10.000 ton odpadkov, skoraj še enkrat toliko jih vozijo s Primorske in z Goričkega. Krajani Sedraža imajo še to smolo, da občina Laško odpadke vozi v Celje in ne na Unično, zato tudi ne morejo biti stranka v postopku v primeru morebitnih pritožb. Čez smrad, pravi Lezič, pa se tudi ne moremo pritožiti, ker v vsej državi ni predpisov o tem, kdaj vonjave niso več samo vonjave, ampak smrad …

Včasih teče »gnojnica«

Krajani pravijo, da potok Breznica občasno teče čudno obarvan in kot gnojnica in da so zaradi Ceroza, ki ne ukrepa, že nekajkrat poklicali policijo ter obvestili okoljski inšpektorat. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanje in uničenje okolja. Doslej so iz Sedraža prejeli pet prijav o onesnaženju potoka. Obvestilo je prejela tudi pristojna inšpekcijska služba. Policisti v okviru preiskave sodelujejo tudi z inšpektoratom za okolje in prostor, še sporočajo s PU, po končanih postopkih pa bodo  obveščali pristojno tožilstvo.

Problematično na dveh koncih

Po navedbah Vilija Petriča, direktorja Ceroza, hrastniškim občinskim svetnikom, sta problematična dva segmenta: eden je ob odlagališču, drugi na čistilni napravi. Domnevajo, da se je voda, zaradi katere se v Sedražu počutijo ogrožene, pomešala z meteornimi vodami ter namesto skozi čistilno napravo stekla čez deponijski prostor ter se pojavila na drugi strani hriba v Sedražu. Angažirali so hidrogeologe, z Rudnikom Trbovlje-Hrastnik proučujejo jamske karte, pravi Petrič, s pomočjo kartografije bodo poskušali ugotoviti, od kod toliko meteornih voda, jih zajeziti, odpeljati nazaj na čistilno napravo in jih ločiti od izcednih vod.
 
Krajani Sedraža ob vseh »naravnih« in drugih nesrečah, ki zadnja leta pestijo kraj – od plazov in deponijskih krokarjev, ki uničujejo pridelek do medveda, ki uničuje čebelnjake in seje strah ter do oporečnih vod, so vse bolj prepričani, da bi tudi njihovo območje veljalo razglasiti za degradirano.
 
 

 

Komentarji: