Odvetnik v dvojni vlogi odkupoval terjatve

Poravnava med občino Kranj in SZG: Denar je končal na računu odvetnika Gnilšaka, za katerega to ni prvi posel te vrste.

Objavljeno
18. januar 2012 13.25
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Kranj – Dobili smo potrditev, da je odvetnik Kristijan Gnilšak, sicer tudi pooblaščeni odvetnik Mestne občine Kranj in županov svetovalec, pred poravnavo kupoval terjatve Stanovanjske zadruge Gorenjske in je torej denar končal pri njem. Podoben posel v dvojni vlogi je izpeljal že v Tržiču leta 2006.

Čeprav Stanovanjska zadruga Gorenjske (SZG) ne posluje več, je v zadnjega pol leta zaradi poravnave z Mestno občino Kranj (MOK) eno največkrat omenjenih kranjskih podjetij.

SZG toži MOK zaradi 
zemljišč na Drulovki

Maja lani so na dan prišle podrobnosti o nenavadno hitri odločitvi župana Mohorja Bogataja takoj po prevzemu mandata: ko mestni svet še ni deloval, nadzorni odbor pa še ni bil ustanovljen, je bila že 25. novembra 2010 sklenjena poravnava med MOK in SZG. Župan je pozneje novinarjem zagotavljal, da se je za poravnavo s SGZ, ki je tožbo proti občini zaradi parcel na Drulovki vložila leta 2007, odločil zaradi obresti; pravdni zahtevek je bil vreden 503.000 evrov, zamudnih obresti je bilo še za 415.000 evrov. Vendar je iz dokumentacije, ki so jo obravnavali svetniki februarja 2008, razvidno, da SZG v tožbi sploh ni zahtevala izplačila obresti. Župan pa je 23. maja lani na vprašanje Dela, ali so nanj pritiskali upniki SZG, odgovoril, da z njimi ni imel nobenih stikov.

Ovadba Sladojevića proti županu in odvetnikoma

Nekdanji direktor občinske uprave Aleš Sladojević, ki je med prvimi javno opozoril na sporno dogajanje in izrazil sum, da so odločitve župana Bogataja samo posledica »plenilske mreže«, je vpletena odvetnika (Gnilšaka in 19. novembra 2010 imenovanega novega pooblaščenca MOK Aljošo Drobniča v zadevi SZG) in župana na začetku junija ovadil, medtem pa so na MOK vztrajali, da je občina »izpolnila svojo dolžnost, ko je denar nakazala na računa zastopnika SZG«. Podatkov, kaj je prejemnik, čeprav je to taisti pooblaščeni odvetnik občine in župana Bogataja, naredil z denarjem, niso imeli.

O tem, da niso pristojni in zato ne morejo raziskati toka denarja, je večkrat poudarila tudi predsednica nadzornega odbora Alenka Podbevšek, medtem pa je koalicija kar na dveh sejah lani (junija in oktobra) izglasovala sklep, da je bila sodna poravnava med SZG in MOK v interesu občine. Že takrat se je ugibalo, da je morda kdo terjatve SZG odkupil, a do zdaj nihče ni pokazal dokazov, prav tako je bila velika neznanka, zakaj je Gnilšak fiduciarni račun po nakazilu zaprl, nato pa pri isti banki kmalu odprl novega.

Kristijan Gnilšak (na fotografiji Mirka Kunšiča) je za Delo povedal, da je na poravnavi med MOK in SZG le nadomeščal nekaj dni prej imenovanega pooblaščenca Primoža Kozino (po dosegljivih podatkih je Gnilšak pravno zastopal SZG na sodiščih od konca januarja 2008). »Zadeva je čista, vendar ne morem in ne smem povedati, kam je šel denar s fiduciarnega računa, ker je to poslovna skrivnost SZG. Županova odločitev, da se je treba poravnati, je bila potrjena tudi z izvedeniškim mnenjem, izdelanim v času poravnave. To sem povedal tudi na policiji, ko so me zaradi ovadbe povabili na pogovor.« Na vprašanje o odkupu terjatev je dejal, da je imela SZG zaradi 700.000 evrov dolgov šest let blokiran račun in da je odkupil enkratno terjatev izpred štirih let. V zvezi s tem smo poskušali dobiti natančno informacijo tudi pri Elektru Gorenjska, podjetju, ki je v državni lasti, a so nam samo skopo odgovorili, da v skladu z določili sodne poravnave med Elektrom Gorenjska in SZG potrjujejo informacijo, da je Gnilšak decembra 2006 vstopil v položaj upnika namesto dotedanjega upnika Elektra Gorenjska, podrobnosti vsebine sodne poravnave pa da nam zaradi zaupnosti ne smejo razkriti.

Kranjska zgodba spominja 
na tržiško iz leta 2006

Naš vir pravi, da je Gnilšak kupil več terjatev. Ko smo preverjali, ali je odkupil tudi terjatve občine Tržič do SZG, nam je direktor tržiške občinske uprave Drago Zadnikar odgovoril, da takih informacij nima. Gnilšak je bil pooblaščeni odvetnik občine Tržič od 20. oktobra 1998 do 31. decembra 2006, avgusta 2006 pa sta občina Tržič in SZG sklenili dogovor o rešitvi spornih razmerij, ki izvirajo iz sodne odločbe (šlo je za zadevo iz leta 1994 o prenosu najemnih stanovanj in stanovanjskih hiš v upravljanje).

Občina Tržič je tako plačala 43 milijonov tolarjev SZG, ta pa se je zavezala, da hkrati s plačilom zneska občine Tržič umakne vsa izvršilna sredstva. »V tej zadevi je odvetnik Gnilšak zastopal občino Tržič, saj je pripravil pogodbo o ureditvi medsebojnih odnosov iz leta 2006, iz katere pa izhaja, da je bil odvetnik pooblaščen tako za dejanja v imenu SZG kot tudi za občino Tržič. Znesek 43 milijonov tolarjev je občina Tržič nakazala neposredno SZG.« Dvojna Gnilšakova vloga očitno v Tržiču do zdaj ni še nikogar zbodla v oči, medtem ko bi si v Kranju večina mestnih svetnikov lahko vsaj zdaj, ko se ve, da je Gnilšak odkupoval terjatve SZG, lahko nehali slepiti s floskulo, da je bila »poravnava v interesu občine«.