Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Zakaj je pravi čas za naložbe v jedrsko energijo

Energetska kriza je razgalila ranljivost Slovenije in nam postavila pomembne izzive za prihodnost: kako postati čim bolj neodvisni in samooskrbni?
Kar 99 odstotkov vse električne energije Skupine GEN je iz nizkoogljičnih virov električne energije. FOTO: Skupina Gen
Kar 99 odstotkov vse električne energije Skupine GEN je iz nizkoogljičnih virov električne energije. FOTO: Skupina Gen
12. 10. 2023 | 10:11
4:03

Slovenija je močno odvisna od uvoza električne energije, ki je leta 2022 v povprečju dosegel več kot 32 odstotkov. Brez zagona intenzivnega naložbenega cikla se bo razkorak med porabo in proizvodnjo električne energije v prihodnjih letih le še povečeval. Zato bo treba vse sile usmeriti v pospešene investicije v obnovljive vire energije, prožnost in napredne storitve ter vlaganja v jedrsko energijo.

Z domačimi viri do popolne neodvisnosti

Za uspešno spopadanje z izzivi prihodnosti so v Skupini GEN pripravili vizijo, ki vključuje stabilno energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve. Vse to so domači viri, ki jih uspešno uporabljajo že danes, z obstoječim znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost od zunanjepolitičnih, ekonomskih, naravnih in drugih vplivov.

Sončna elektrarna Brežice. FOTO: Skupina Gen
Sončna elektrarna Brežice. FOTO: Skupina Gen

V Skupini GEN investicije kratkoročno usmerjajo v izrabo obnovljivih virov energije, predvsem sončnega potenciala. Z naložbami v obnovljive vire energije pomembno prispevajo k doseganju nacionalnih ciljev razogljičenja in povečanju deleža obnovljivih virov. Ob tem pa je pomembna prednost Slovenije tudi v dolgoročni rabi jedrske energije, zato GEN energija pripravlja vse potrebno za naložbo v novo jedrsko elektrarno v Krškem, JEK2.

Nuklearna elektrarna Krško. FOTO: Skupina Gen
Nuklearna elektrarna Krško. FOTO: Skupina Gen

Z novo jedrsko elektrarno do razogljičenja energetskega sektorja

Cilj JEK2 je skupaj z obnovljivimi viri energije zagotoviti razmeroma hitro, predvsem pa realno uresničljivo razogljičenje elektroenergetskega sektorja na dolgoročno zanesljiv, varen, okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način. Kot stabilen proizvodni objekt je JEK2 nujen tudi zaradi zagotavljanja sistemske podpore razpršenim obnovljivim virom.

JEK2, osrednji strateški in razvojni projekt Skupine GEN, je tako ena ključnih rešitev za uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, kot pomemben domač vir energije pa bo v prihodnjih letih, ob opustitvi rabe fosilnih goriv, odločilno prispeval k znižanju naše energetske uvozne odvisnosti in s tem ohranitvi nacionalne energetske varnosti.

Simulacija JEK2 FOTO: Skupina Gen
Simulacija JEK2 FOTO: Skupina Gen

Dolgoročna naložba za brezskrbnost naslednjih generacij

Kako strateški je projekt JEK2, dokazuje njegova dolgoročnost. Gre pravzaprav za medgeneracijski projekt, saj bo prispeval h kakovosti oskrbe z elektriko v Sloveniji dolga desetletja – sodobna jedrska elektrarna ima obratovalno dobo več kot 60 let. Nova jedrska elektrarna bo tako dolga desetletja zagotavljala zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po stabilni in predvidljivi ceni, s čimer bo spodbujala gospodarski in družbeni razvoj ter povečevala kakovost življenja vseh prebivalcev Slovenije.

Skupina GEN je ključen igralec na področju zagotavljanja električne energije pri nas – že danes zagotavlja približno tretjino vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah. In kar je še posebej treba omeniti: kar 99 odstotkov vse električne energije Skupine GEN je iz nizkoogljičnih virov električne energije.


Naročnik oglasne vsebine je GEN energija

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine