Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Pomoč za podjetja, ki so utrpela škodo

Novo financiranje podjetij, katerih slabše poslovanje je posledica agresije proti Ukrajini, ponuja lažji dostop do financiranja naložb pod ugodnimi pogoji.
S SID banko svoje zastavljene cilje dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo. FOTO: SID banka
S SID banko svoje zastavljene cilje dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo. FOTO: SID banka
30. 5. 2023 | 08:55
4:06

SID banka podjetjem vseh velikosti omogoča nov program financiranja, program ORMG1, katerih slabše poslovanje je posledica agresije Rusije proti Ukrajini, in tako ponuja lažji dostop do financiranja naložb in obratnih sredstev pod ugodnimi pogoji. Krediti so gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam na voljo neposredno pri SID banki, ki tako z novim programom zagotavlja dodatno in potrebam gospodarstvu prilagojeno dolgoročno financiranje.

Ugodnejši pogoji zadolževanja

Nov program financiranja ORMG1 vključuje ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere. Če se podjetje odloči za financiranje s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 2.1 Sporočila Komisije, se lahko najame kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €. Če gre za financiranje s statusom pomoči de minimis, pa se lahko najame kredit v višini od 100.000 € naprej, pri čemer najvišji znesek nima omejitve.

S programom ORMG1 lahko podjetja krijejo 85 % naložbe, vključno z nevračljivim DDV, v obratna sredstva ali financirajo izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije. Kredit se lahko sklene za najmanj 2 do največ do 8 let, če gre za status državne pomoči, oziroma od najmanj 2 do največ 12 let, če gre za pomoč de minimis. Možne so vse vrste zavarovanj, moratorij na odplačilo glavnice pa je 2 leti, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita.

Za kredit lahko zaprosi podjetje, ki na dan odobritve kredita kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini. Podjetje prav tako ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.

SID banka spodbuja konkurenčnost slovenskega gospodarstva

SID banka je razvojna in izvozna banka, ki s svojimi finančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbuja konkurenčnost gospodarstva, ustvarja nova delovna mesta ter prispeva k izboljšanju poslovnih uspehov podjetij. Prav tako si prizadeva za zeleni in trajnostni razvoj Slovenije. Banka omogoča slovenskim podjetjem izkoristiti nove priložnosti, razvijati inovativne storitve, povečevati rast, izboljševati konkurenčnost ter širiti poslovanje na mednarodni ravni. SID banka se lahko pohvali z raznovrstnostjo in ugodnostjo lastnih in tujih finančnih virov, programi z daljšo ročnostjo, višjo stopnjo prevzemanja tveganj ter ugodnejšimi cenami storitev in drugimi ugodnimi pogoji.

Vsako leto se več podjetij odloča za storitve SID banke. Skupaj ustvarjajo uspešne poslovne zgodbe, saj podjetja v banki najdejo zanesljivega in učinkovitega partnerja, s katerim lahko uresničijo svoje ambiciozne projekte. SID banka si prizadeva biti partner podjetjem pri njihovem prehodu v trajnostni razvoj, zato lahko z njo sodelujete tudi pri projektih, ki so še v fazi snovanja.

SID banka vam ob strani stoji, tudi ko pridejo težji časi. FOTO: SID banka
SID banka vam ob strani stoji, tudi ko pridejo težji časi. FOTO: SID banka


Naročnik oglasne vsebine je SID banka

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine