Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Ste pripravljeni na dinamično tarifiranje odjema električne energije?

Naraščanje obnovljivih virov energije, elektrifikacija prometa in opuščanje proizvodnje energije s fosilnimi gorivi, vplivajo na elektroenergetsko omrežje.
V Metroniku so za nadzor in upravljanje porabe energije razvili informacijsko rešitev MePIS Energy. FOTO: Shutterstock 
V Metroniku so za nadzor in upravljanje porabe energije razvili informacijsko rešitev MePIS Energy. FOTO: Shutterstock 
7. 11. 2023 | 15:32
7:55

Za izravnavanje njegovih obremenitev se uvajajo sistemski ukrepi, kot je aktiven odjem energije in zniževanje konic z dinamičnim tarifiranjem, ki bodo občutno vplivali tudi na obratovanje industrijskih podjetij. Hkrati pa so priložnost za znižanje porabe in stroškov električne energije v proizvodnji.

Kaj pomeni dinamično tarifiranje odjema električne energije

Eden od ključnih dejavnikov pri povečanju deleža obnovljivih virov v končni rabi energije ter učinkovitem upravljanju elektroenergetskega omrežja je aktivni odjem energije. Spodbujanju aktivnega odjema energije je namenjeno dinamično tarifiranje z novo metodologijo obračunavanja uporabe elektroenergetskega omrežja oziroma omrežnine, ki izhaja iz v letu 2021 uveljavljenega Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE).

Glavni namen dinamičnega tarifiranja je bolj strateško upravljanje porabe električne energije predvsem v obdobjih visokega povpraševanja z zaračunavanjem višjih cen. To naj bi industrijske porabnike spodbudilo, da proizvodne dejavnosti prilagodijo obdobjem nižje porabe, kar bo prispevalo k boljši razporeditvi obremenitve na električnem omrežju in zmanjšanju potrebe po gradnji novih infrastrukturnih zmogljivosti.

Med pomembnimi novostmi je izrazito večja stroškovna obtežitev tarifnih postavk za moč v primerjavi s tarifno postavko za energijo glede na dosedanjo ureditev, ki je večji del stroškov omrežja porazdelila na tarifno postavko za energijo.

Dinamično tarifiranje prav tako omogoča boljši izkoristek obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna, saj se proizvodnja teh virov lahko prilagodi glede na razpoložljivost energije iz naravnih virov.

Poleg tega pa spodbuja uporabo energetsko učinkovitih tehnologij in sistemov za shranjevanje energije, saj lahko podjetja in proizvajalci načrtujejo svojo proizvodnjo v skladu s ceno energije.

FOTO: Arhiv Metronika
FOTO: Arhiv Metronika

Kaj potrebujemo za dinamično tarifiranje odjema električne energije

Aktivni odjem električne energije v proizvodnji lahko dosežemo s pomočjo naprednih tehnologij, uporabo pametnih omrežij (Smart Grids), sodobnih merilnih naprav in sistemov za upravljanje porabe energije.

Pametna merilna oprema. Osnova za uvedbo dinamičnega tarifiranja je uporaba pametnih števcev in merilnih naprav, ki omogočajo natančno spremljanje porabe električne energije v realnem času in prenos podatkov v centralni sistem za upravljanje porabe energije.

Komunikacijska infrastruktura. Za prenos podatkov iz pametnih števcev in merilnih naprav v centralni sistem ter sprejem in shranjevanje tarifnih informacij potrebujemo učinkovito komunikacijsko infrastrukturo, kot so brezžične povezave ali omrežja za prenos podatkov in tehnologija IIoT.

Sistem za upravljanje porabe energije. Je jedro rešitve za upravljanje aktivnega odjema, saj omogoča spremljanje porabe vseh ključnih porabnikov v proizvodnji v realnem času, analizo podatkov in napovedi porabe ter optimizacijo porabe z odzivom na dinamične tarife, česar ne moremo doseči ročno, temveč zgolj z ustrezno digitalizacijo in avtomatizacijo procesa.

Spremljanje in analiza podatkov. Za učinkovito izkoriščanje dinamičnih tarif moramo natančno analizirati podatke o porabi energije, na podlagi katerih prepoznamo vzorce porabe in proizvodne procese prilagodimo v skladu s tarifnimi spremembami.

Avtomatizacija aktivnega odjema. Ključni dejavnik za odziv na dinamične tarife je avtomatizacija za prilagajanje odjema glede na trenutne tarifne cene in prilagoditev urnikov delovanja (podpornih sistemov) proizvodnje v časovna obdobja z nižjimi tarifami, tudi s pomočjo algoritmov umetne inteligence.

Sodelovanje s ponudniki energije. Prav tako pomemben dejavnik so sodelovanje z dobavitelji električne energije ter dogovori o uvedbi dinamičnega tarifiranja in določitvi najboljših praks za prilagajanje porabe.

Izobraževanje in usposabljanje. Za razumevanje dinamičnega tarifiranja in upravljanje porabe energije v skladu s tarifnimi spremembami pa je potrebno tudi usposabljanje zaposlenih, ki sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju proizvodnih procesov.

»Dinamično tarifiranje lahko občutno prispeva k zmanjšanju stroškov z učinkovito energetsko upravljalno opremo, sistemom za nadzor porabe energije in avtomatiziranim prilagajanjem proizvodnje za optimizacijo odjema električne energije.«

FOTO: Arhiv Metronika
FOTO: Arhiv Metronika

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku

V Metroniku smo za nadzor in upravljanje porabe energije razvili informacijsko rešitev MePIS Energy.

Namenjena je spremljanju porabe v realnem času ter odkrivanju in odpravi skritih izgub s takojšnjo komunikacijo med ključnimi deležniki pri proizvodnih dogodkih ter prehodu na dinamično tarifiranje porabe električne energije.

MePIS Energy je sestavljen iz več modulov za spremljanje (Energy Monitoring) in upravljanje porabe energentov (Energy Management), energetsko knjigovodstvo ter napredno analitiko z umetno inteligenco za napovedi porabe glede na različne proizvodne in druge dejavnike.

Prav tako je prilagodljiv glede zajema podatkov iz strojev, merilnikov in drugih aplikacij ter je zanesljiv temelj dinamičnega tarifiranja odjema električne energije.

Industrijskim podjetjem zagotavlja jasno in razumljivo preglednost porabe energentov v proizvodnih procesih, hitrejše odkrivanje možnosti izboljšave in upravljanje aktivnega odjema.

Kontaktna oseba za več informacij in rešitve v zvezi z energetsko učinkovitostjo v proizvodnji je Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si.


Naročnik oglasne vsebine je Metronik

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine