Kako privabiti medicinske sestre in zdravstvenike iz tujine

Problem pomanjkanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je rešljiv. Ena od ovir je visoko postavljena letvica znanja jezika.
Fotografija: UKC Ljubljana 6.9.2021 Ljubljana Slovenija [UKC,urgentni oddelek UKC Ljubljana,Slovenija[ Foto Jože Suhadolnik/delo
Odpri galerijo
UKC Ljubljana 6.9.2021 Ljubljana Slovenija [UKC,urgentni oddelek UKC Ljubljana,Slovenija[ Foto Jože Suhadolnik/delo

Potem ko sem 24. avgusta letos v Delu objavil članek o kritičnem pomanjkanju negovalnega kadra v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in tudi ostalih slovenskih bolnišnicah, me je kontaktiralo kar nekaj medicinskih sester z območja nekdanje Jugoslavije. Povedale so, da boljši zaslužek v večini primerov ni glavni razlog, da gredo raje »čez Karavanke«. Nasprotno, mnoge bi se zaradi podobnega jezika, kulture in načina življenja, ki jim je veliko bliže kot na primer v Nemčiji ali Švici, raje preselile v Slovenijo.

In zakaj ne? Gre za izpit iz slovenskega jezika, ki je potreben za vpis v register Zbornice zdravstvene in babiške nege, ta pa je pogoj za dovoljenje za delo v Sloveniji. Zbornica namreč že pred morebitno zaposlitvijo za te diplomirane medicinske sestre ali zdravstvenike zahteva visoko raven znanja slovenščine, C1, za srednje medicinske sestre pa B2. Ko so mi nekatere medicinske sestre opisovale izpit za raven C1, sem si v sebi dejal, da bi ob slabem dnevu ali po napornem dežurstvu tudi sam morda imel probleme. In nič čudnega, da je ena padla že petkrat, druga dvakrat in tako dalje ... Zato se ne morejo zaposliti v naših bolnišnicah, ki imajo zaradi kritičnega pomanjkanja negovalnega kadra vedno več zaprtih bolniških postelj.Rešitev se zdi hitra, relativno preprosta in odvisna izključno od Zbornice zdravstvene in babiške nege. Moj predlog je, da zbornica tuje sestre oz. zdravstvenike takoj in brez administrativnih ovir pogojno vpiše v svoj register in jim na ta način omogoči takojšnjo zaposlitev, v roku dvanajstih mesecev pa od njih zahteva izpit iz slovenščine na ravni B, ki pomeni srednješolsko znanje.Naloga delodajalca je, da taki medicinski sestri oz. zdravstveniku že ob nastopu službe najde delovno mesto, primerno njegovemu znanju slovenščine in negovalne stroke, in mu aktivno pomaga pri učenju slovenščine. Tako da bi bil izpit po dvanajstih mesecih formalnost. Pač po vzoru, ki ga poznamo iz razvitih zahodnoevropskih držav. In ko boste morda iskali in naštevali razloge, zakaj tak kompromis ni možen, pomislite na slovenske bolnike, ki vsak dan čakajo na internistični prvi pomoči (IPP) v naši bolnišnici in očem skriti v čakalnih vrstah za ambulante in elektivne posege.

Pa še to. Odgovorite si na vprašanje, ali bolniki ob težkih trenutkih bolj cenijo srčnost in človeško toplino medicinske sestre oz. zdravstvenika ali knjižno znanje slovenščine. Sam o tem, po skoraj petintridesetih letih dela v medicini, nimam nikakršnega dvoma.

Prof. dr. Marko Noč, Klinični oddelek za intenzivno medicino UKC Ljubljana

Preberite še:

Komentarji: