Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Primer iz Slovenije: cementarne v koraku s trajnostnimi načeli

Kakšni so trendi v EU in kakšna je vloga obnovljivih virov energije v edini cementarni v Sloveniji?
Cementarna Salonit Anhovo si je zastavila ambiciozen strateški cilj, da bo do leta 2035 razogljičila proizvodnjo cementa. FOTO: Salonit Anhovo
Cementarna Salonit Anhovo si je zastavila ambiciozen strateški cilj, da bo do leta 2035 razogljičila proizvodnjo cementa. FOTO: Salonit Anhovo
27. 7. 2023 | 08:05
27. 7. 2023 | 08:05
5:03

V zadnjih letih zavedanje o pomenu obnovljivih virov energije narašča, še posebej v kontekstu sprejetega zelenega dogovora Evropske unije (EU) za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in vplivov na okolje. Prav tako imajo obnovljivi viri energije, kot so sončna energija, vetrna energija, hidroenergija, biomasa in drugi, potencial, da omilijo energetsko draginjo in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Trendi v EU in Sloveniji: rast uporabe obnovljivih virov energije

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je leta 2020 delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v EU dosegel 22 odstotkov – to je 2 % več, kot je bil prvotni cilj. Razlike med državami so sicer opazne, Slovenija je na primer leta 2020 dosegla kar 25-odstotni delež energije iz obnovljivih virov. V ospredju je torej potiskanje proti bolj trajnostni energetski prihodnosti.

Cementarna Salonit Anhovo kot ambiciozen pionir

V tej zeleni preobrazbi ima pomembno vlogo tudi cementarna Salonit Anhovo, ki si je zastavila strateški cilj – razogljičenje proizvodnje cementa do leta 2035. Pri tem cilju stavijo na povečano uporabo obnovljivih virov energije, predvsem na sončno energijo in zeleni vodik. Z uresničevanjem svojih razvojnih načrtov cementarna aktivno gradi strateška partnerstva z drugimi podjetji, ki delijo njihovo vizijo trajnostne prihodnosti.

V prihodnjih letih cementarna Salonit Anhovo načrtuje tudi postavitev sončnih elektrarn na tleh, v kamnolomu in na območju stare cementarne. FOTO: Salonit Anhovo
V prihodnjih letih cementarna Salonit Anhovo načrtuje tudi postavitev sončnih elektrarn na tleh, v kamnolomu in na območju stare cementarne. FOTO: Salonit Anhovo

Prvi korak proti razogljičenju proizvodnje vključuje uvedbo paketa tehnoloških rešitev, ki bodo prispevale k 15-% zmanjšanju ogljičnega odtisa in zmanjšanju drugih emisijskih parametrov. V ta paket tehnoloških rešitev sodijo tudi naložbe v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, kot je postavitev sončnih elektrarn z zmogljivostjo med 5 in 10 MW, ter tehnologije za shranjevanje pridobljene energije. Prav tako v Anhovem že stoji prva polnilnica za oskrbo s čistim vodikom, ki je temeljni kamen mednarodnega vodikovega ekosistema v regiji Severnega Jadrana.

Sončne elektrarne: rešitev za zeleno preobrazbo

Cementarna Salonit Anhovo se aktivno loteva postavitve sončnih elektrarn tudi na svojih industrijskih kompleksih. V sodelovanju z družbo Interenergo so postavili nove sončne elektrarne na strehah različnih stavb v Anhovem. Skupna moč teh elektrarn je 1,5 MW, skupaj s prej postavljenimi sončnimi elektrarnami pa omogočajo proizvodnjo 3700 MWh električne energije letno – dovolj za zadovoljevanje potreb približno 1100 povprečnih gospodinjstev. Ta trajnostni pristop ne le zmanjšuje energetsko odvisnost, ampak je tudi pomemben korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Skupno so na strehah in drugih površinah v cementarni postavili sončne elektrarne na kar 23.000 m2 površine, kar bo na letni ravni zmanjšalo izpuste ogljikovega dioksida za več kot 1500 ton.

FOTO: Salonit Anhovo
FOTO: Salonit Anhovo

Prihodnost: še več sončnih elektrarn

Cementarna Salonit Anhovo ima ambiciozne načrte za prihodnost. Trenutno načrtujejo gradnjo naprave za uporabo odpadne toplote iz procesa, s katero nameravajo letno proizvesti do približno 30.000 MWh električne energije. Želijo nadaljevati tudi tretjo fazo gradnje sončnih elektrarn, ki bi jih postavili na tla v neaktivnih predelih kamnoloma in na območju stare cementarne. Z omenjenimi projekti zasledujejo cilj, da bi več kot tretjino električne energije, potrebne za proizvodni proces, pridobili iz lastnih virov. 

Cementarna Salonit Anhovo je primer, kako podjetja lahko prevzamejo vodilno vlogo pri ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti. Njihova zgodba služi kot navdih in spodbuda za industrijo in druge organizacije, da sledijo podobni poti in prispevajo k zeleni prihodnosti, ki jo vsi potrebujemo.


Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo

Sorodni članki

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine