Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Slovenski gradbeni vizionar: gradnja za boljši jutri

Gradbena podjetja imajo pri prehodu v energetsko nevtralno družbo veliko odgovornost, saj morajo poskrbeti, da panoga začne zmanjševati svoj ogljični odtis.
Gradbena podjetja so ključni akterji v boju proti podnebnim spremembam. FOTO: CRGP
Gradbena podjetja so ključni akterji v boju proti podnebnim spremembam. FOTO: CRGP
19. 3. 2024 | 15:10
19. 3. 2024 | 15:10
7:13

Gradbeni sektor namreč ustvari skoraj 40 % svetovnih letnih emisij CO2 in prav gradbena podjetja lahko veliko prispevajo k temu, da se gradbeni sektor čim bolj prilagodi podnebnim spremembam.

Trajnostna gradnja ni le vprašanje odgovornosti do okolja, temveč tudi priložnost za razvoj inovativnih rešitev, ki lahko oblikujejo prihodnost gradbene industrije. FOTO: CRGP
Trajnostna gradnja ni le vprašanje odgovornosti do okolja, temveč tudi priložnost za razvoj inovativnih rešitev, ki lahko oblikujejo prihodnost gradbene industrije. FOTO: CRGP
Te prilagoditve narekujejo tako tuji trgi kot resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki nam zastavlja jasen cilj, in sicer da do leta 2050 dosežemo podnebno nevtralnost. Gradbeni sektor bo največ prispeval tako, da bo poskrbel za informacijsko podprto trajnostno gradnjo in prenovo ter za trajnostno vrednotenje stavb, za celovito energetsko prenovo stavb in za uvedbo višjega deleža obnovljivih virov energije.

Tudi pospešena digitalizacija v gradnji je ena izmed potencialnih rešitev, ki lahko pripomore k trajnostnemu in učinkovitemu gradbeništvu. Digitalizacija nam pomaga bolje izkoristiti vire, s tem pa zmanjšati stroške energije in izboljšati nadzor gradbenih procesov.

Čeprav slovenska podjetja sodijo v vrh evropske gradbene panoge, bodo vseeno morala v prihodnosti več pozornosti nameniti prav digitalizaciji in trajnosti.

Podjetje CRGP poskrbi za celoten projekt od pripravljanja projektne dokumentacije, do projektiranja, nadzora gradnje in pridobivanja dovoljenj. FOTO: CRGP
Podjetje CRGP poskrbi za celoten projekt od pripravljanja projektne dokumentacije, do projektiranja, nadzora gradnje in pridobivanja dovoljenj. FOTO: CRGP
Vodilni v trajnostni gradnji in inovativnih pristopih

Tudi uporabniki bomo morali vzpostaviti vzdržen pristop pri upravljanju stavb. V veliko pomoč nam je lahko sodelovanje z gradbenimi podjetji, ki se zavedajo, kako pomembna je njihova vloga pri zelenem prehodu.

Eno takšnih je tudi kamniško podjetje CRGP, ki je zaradi svojega znanja in celovitega pristopa veliko več kot gradbeno podjetje, saj jih v njihovem delovanju vodi trajnostni razvoj in učinkovita gradnja.

Ker sledijo družbenim trendom, so lahko postali eno najbolj prepoznavnih podjetij na tem področju, hkrati pa so nedvomno na dobri poti k uresničevanju bolj zelenih in inovativnih pristopov. Ta podjetja lahko služijo kot navdih in zgled drugim v industriji, saj jih s svojim delovanjem spodbujajo k podobnim pristopom k zeleni gradnji.

Ključ do uspeha: izvajalec, ki zagotavlja celovito storitev

Gradbena podjetja so ključni akterji v boju proti podnebnim spremembam. FOTO: CRGP
Gradbena podjetja so ključni akterji v boju proti podnebnim spremembam. FOTO: CRGP
Podjetje CRGP, ki je že v prvem letu delovanja ustvarilo milijon evrov prometa, je v treh letih uspešno zaključilo številne zahtevne gradbene projekte in želi še povečati svojo vlogo na področju gradbene panoge in industrije. 

Uspešna izvedba vsakega gradbenega projekta je odvisna od tega, kakšnega izvajalca izberemo za določeno fazo projekta in kako izvajalec poskrbi za projekt po tehnični, projektantski in izvedbeni plati. Gradbeni projekti vključujejo veliko udeležencev, med njimi so investitorji, nadzorniki, projektanti in izvajalci. Podjetje CRGP poskrbi za celoten projekt, od pripravljanja projektne dokumentacije do projektiranja, nadzora gradnje in pridobivanja dovoljenj. Ker se zavedajo, da je ključ do uspeha tudi v aktivnem povezovanje vseh udeležencev, aktivno prevzemajo nase tudi ta del procesa. 

Njihove rešitve so inovativne in konkurenčne, temeljijo na inženirski dobri praksi, pri tem pa jim je v veliko pomoč odlično poznavanje sodobnih tehnologij, materialov, procesov, modelov in ekonomij, zato imajo njihove rešitve konkurenčno in časovno prednost pred drugimi ponudniki ter krajši rok izvedbe.

Z odzivnostjo in spoštovanjem rokov do konkurenčne prednosti

Podjetje CRGP je že v prvem letu delovanja ustvarilo milijon evrov prometa. FOTO: CRGP
Podjetje CRGP je že v prvem letu delovanja ustvarilo milijon evrov prometa. FOTO: CRGP

»Naročniki so nas že prepoznali kot odzivne, strokovne in konkurenčne ter da spoštujemo dogovore. Nase prevzemamo celoten proces gradnje, vključno s projektiranjem in pridobitvijo uporabnega dovoljenja. In prav to naši naročniki vidijo kot največjo konkurenčno prednost. Povežemo vse udeležence pri gradnji in vse službe naročnikov. Nekateri naročniki imajo namreč več različnih služb in ravni odgovornosti, zato je še toliko bolj pomembno vse to vsak dan povezovati v uporabne informacije,« je povedal direktor CRGP Robert Makarin.

Glavna prednost podjetja CRGP je celovitost ponudbe številnih storitev, njihovi uporabniki so prav zaradi tega pripravljeni plačati nekoliko višjo ceno storitve, saj si s tem zagotovijo vrhunsko kakovost izvedbe del in izpolnjevanje rokov. Njihovi naročniki so pretežno iz elektroenergetske panoge, papirne industrije, farmacije, s področja izobraževanja in športa ter infrastrukturni upravljavci.

V fazi izvedbe gradbenega projekta zagotavljajo ustrezen strokoven tehnični nadzor, za kar skrbi ekipa pooblaščenih inženirjev gradbene, elektro in strojne stroke. Izurjeni so za izvedbo celotnega gradbenega procesa, od postavitve talnih oblog ter izvedbe epoksi in cementnih izravnalnih mas do sanacijskih del in energetske prenove objektov.

Dodana vrednost podjetja CRGP: strokovno upravljanje in trženje

Dodana vrednost podjetja CRGP je tudi strokovno upravljanje in trženje nepremičnin. FOTO: CRGP
Dodana vrednost podjetja CRGP je tudi strokovno upravljanje in trženje nepremičnin. FOTO: CRGP

Poleg vsega naštetega lahko podjetje CRGP poskrbi še za dodatne strokovne storitve, ki zadevajo tako upravljanje nepremičnin kot trženje vaše dejavnosti. CRGP zaposluje tudi strokovnjake za upravljanje  objektov in infrastrukture, ki skrbno preverjajo tudi delovanje elektro in strojne opreme, ogrevanje, ohlajevanje, prezračevanje (HVAC), sisteme za gašenje z vodo ali plini ter javljanje požara itd.

Izvajajo tudi cenitve nepremičnin za različne namene, kot so upravni postopki, banke, računovodske potrebe, razvrednotenja sredstev in prometa nepremičnin na prostem trgu.


Naročnik oglasne vsebine je CRGP

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine