Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zdravje 2024

Ocena življenjskega cikla že vpliva na nakupno odločitev

Okoljski odtis je mogoče minimizirati tudi v proizvodnji blaga za enkratno uporabo, ki ima visoke higienske standarde, kar je neizogibno zlasti v zdravstvu.
Na sedežu podjetja Abena na Danskem so postavili poseben biolaboratorij, kjer opazujejo, kako veter, vreme in čas vplivajo na določene izdelke, če nesrečno končajo v naravi. FOTO: arhiv Abene
Na sedežu podjetja Abena na Danskem so postavili poseben biolaboratorij, kjer opazujejo, kako veter, vreme in čas vplivajo na določene izdelke, če nesrečno končajo v naravi. FOTO: arhiv Abene
19. 7. 2023 | 06:00
10:35

Vse več podjetij v svoje razvojne strategije kot eno od pomembnih prioritet vključuje koncept trajnosti, ki vsebuje tako skrb za okolje kot družbeno odgovornost. Da ne bi ostalo zgolj pri besedah za utrditev konkurenčnih prednosti posameznega igralca na trgu, skrbno merijo svoje okoljske, družbene in upravljavske učinke in o njih poročajo deležnikom.

Kaj se v podjetju dogaja na področju trajnosti, zanima predvsem potrošnike, ki jim trajnostna naravnanost pomaga pri nakupni odločitvi, in vlagatelje ter upravitelje premoženja, ki želijo poznati tveganja in priložnosti, ki jih prinaša trajnostnost.

image_alt
Telesna dejavnost ni le hobi ali zabava

Trajnostno poročanje je bilo doslej urejeno precej ohlapno. Z novo evropsko direktivo (ki je v fazi implementacije v državah članicah) pa se bo močno razširil obseg podjetij, ki bodo dolžna poročati po skupnih evropskih standardih (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). V EU jih je bilo doslej zavezanih k trajnostnemu poročanju okoli 11.700, po novem (postopoma, z vključitvijo malih poslovnih subjektov) pa jih bo več kot 50.000. Ne širi pa se samo krog zavezancev za poročanje, ampak direktiva zahteva tudi zagotovila o zanesljivosti informacij o trajnostnosti; te bodo podrobneje opredeljene, objavljene pa bodo morale biti kot del poslovnega poročila podjetja. S tem se bo povečala preglednost vplivov na okolje in družbo ter izboljšala informiranost lastnikov podjetij, vlagateljev, posojilodajalcev, zavarovalnic, poslovnih partnerjev, sindikatov, potrošnikov, nevladnih organizacij, civilne družbe ...

Primeri dobre prakse

V Sloveniji so do zdaj o dosežkih in ukrepih na področju trajnosti poročala v glavnem velika podjetja in hčerinske družbe nekaterih tujih multinacionalk. Bolj kot je trajnostno naravnana matična družba, bolj te iste vrednote prežemajo poslovno strategijo hčera.

Eno takih je podjetje Abena-Helpi, ustanovljeno pred desetimi leti kot hčerinsko podjetje skupine Abena, s sedežem na Danskem. Rodilo se je iz dvajsetletnega uspešnega partnerstva s slovenskim družinskim podjetjem Helpy, ukvarja pa se s prodajo izdelkov za inkontinenco in zdravstveno nego, večinoma domovom za starejše, bolnišnicam, ambulantam, potrošnikom in podjetjem. Vključuje tudi široko paleto sorodnih izdelkov, kot so izdelki za enkratno uporabo, otroške plenice, zaščitne obleke, rokavice, sistemi za ravnanje z odpadki, izdelki za gostinstvo, izdelki iz papirja in izdelki za čiščenje.

Abenine proizvodne zmogljivosti so pokrite s stoodstotno obnovljivo električno energijo, kar potrjujejo ustrezni certifikati. FOTO: arhiv Abene
Abenine proizvodne zmogljivosti so pokrite s stoodstotno obnovljivo električno energijo, kar potrjujejo ustrezni certifikati. FOTO: arhiv Abene

Večinoma gre za izdelke s kratkim rokom uporabe ali za enkratno uporabo, izdelke, ki imajo v povezavi z načeli trajnostnosti slab prizvok. V resnici pa so, kot poudarja direktorica Abene-Helpi Maja Weiss, pogosto boljša rešitev kot izdelki za večkratno uporabo, saj zagotavljajo visoke higienske standarde, kar je neizogibno zlasti v zdravstvu. Z brezpogojno trajnostno naravnanostjo je mogoče vplive na okolje tudi v taki dejavnosti zmanjšati na minimum. Tak primer dobre prakse je prav skupina Abena s svojimi hčerinskimi družbami po vsem svetu.

Trajnostna naravnanost in družbena odgovornost sta zelo visoko na agendi omenjenega podjetja, kar izhaja tudi iz njegovega uvodnega trajnostnega poročila, izdanega za poslovno leto 2021/22. V njem poudarja napredek na ključnih področjih za svoje zaposlene, stranke, dobavitelje in druge deležnike ter formalizira prizadevanja za trajnostni razvoj z merjenjem in dokumentiranjem njihove trenutne uspešnosti na tem področju. Zdaj je v fazi zbiranja podatkov za novo poročilo za leto 2022/23.

Smele zaveze do leta 2030

Abena namenja velik poudarek kakovosti, skupni družbeni odgovornosti in varstvu okolja. Za podjetje je ključno doseganje najvišjih standardov kakovosti izdelkov in storitev, pravično in vključujoče delovno okolje za zaposlene, odlični odnosi z dobavitelji ter ohranjanje okolja. Postati želi vodilno podjetje na trgu na področju trajnostnih rešitev in nenehno razvijati trajnostne materiale in tehnologije. Zato so se za obdobje do leta 2030 zavezali štirim od 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. V okviru sedmega cilja bodo zmanjšali porabo energije na minimum, zmanjšali izpuste CO₂ ter proizvodne in poslovne objekte preusmerili na obnovljive vire energije. Osmi cilj se nanaša na dostojno delo in gospodarsko rast. V okviru dvanajstega cilja bodo z odgovorno porabo in proizvodnjo zmanjšali vpliv na okolje, s prehodom na krožno gospodarstvo pa omejili količino odpadkov. S petnajstim ciljem pa so se zavezali k zaščiti ekosistemov in preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti.

Hkrati so si zastavili tudi visoke podnebne cilje. Do leta 2030 nameravajo zmanjšati izpuste CO₂ za 70 odstotkov, okoljski znak naj bi takrat nosilo kar 70 odstotkov njihovih izdelkov in 70 odstotkov izdelkov naj bi izdelali iz naravnih ali recikliranih materialov.

Dosedanji dosežki

Ambiciozni cilji slonijo na dosedanjem ravnanju in dosežkih na področju trajnosti. Skrb za okolje podjetje udejanja na več načinov. Najprej z odgovorno in trajnostno lastno proizvodnjo. Na Danskem, Švedskem in v Franciji proizvajajo široko paleto visokokakovostnih pripomočkov za inkontinenco, otroških plenic in drugih vpojnih izdelkov. Vsak izdelek je narejen z mislijo na trajnostnost oziroma okoljski odtis. Proizvodnjo v celoti poganja energija iz obnovljivih virov, kar je potrjeno s certifikati za obnovljive vire energije. Izpuste CO₂ jim je med letoma 2009 in 2019 uspelo zmanjšati za 62,1 odstotka. Leta 2021 so reciklirali 87,7 odstotka odpadkov iz glavne proizvodnje na Danskem.

Abenina proizvodnja je s sodobno opremo avtomatizirana in energetsko optimizirana. FOTO: arhiv Abene
Abenina proizvodnja je s sodobno opremo avtomatizirana in energetsko optimizirana. FOTO: arhiv Abene
Zlasti v državah na severu Evrope postaja čedalje pomembnejši izračun ocene življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assessment), mnoge države ga že vključujejo kot merilo v javne razpise. Abena je razvila svoje orodje za izračun vpliva izdelka na okolje, tako da lahko svojim kupcem ponuja okolju čim bolj prijazne izbire. Ti lahko s pomočjo izračunov ocene življenjskega cikla izberejo takšno kombinacijo surovin, rešitev za pakiranje, načinov transporta in ravnanja ob koncu življenjske dobe, da bo ustrezala njihovi trajnostni viziji. Pri izračunu, ki je trenutno na voljo na zahtevo in za okoli 3500 izdelkov, upoštevajo 16 faktorjev, od porabe virov do emisij v okolje.

Pri tem navajajo primer iz njihovega trajnostnega poročila za leto 2021/22: »Koliko izpustov CO₂ je mogoče prihraniti z izbiro alternativne možnosti namesto kozarčkov iz plastike PS? Na voljo so štiri boljše izbire – od kozarčka iz plastike PS z dodatkom kalcija, ki prihrani 18 odstotkov izpustov, do papirnatega kozarca s prevleko iz PE, ki prihrani kar 71 odstotkov izpustov CO₂. Na zrelejših trgih, na primer v skandinavskih državah, na Finskem in Nemčiji, so izračuni LCA že pomemben del nakupne odločitve, medtem ko južneje nanjo še vedno vplivata predvsem cena in uporabniška izkušnja.«

Visoki standardi veljajo tudi za dobavitelje

Družbena odgovornost, pravijo v Abeni, je njihova skupna odgovornost. Visoki standardi veljajo tako za lastno organizacijo kot za dobavitelje. V glavnem proizvodnem obratu na Danskem denimo zaposlujejo osebe, ki morajo trajno ali začasno delati pod posebnimi pogoji. Sodelujejo tudi v uradni pobudi integracije beguncev na danski trg dela. S sprejemanjem številnih pobud tudi svojim partnerjem in dobaviteljem zagotavljajo dobre delovne pogoje. Podpirajo poročanje o nepravilnostih; zaposlenim, poslovnim partnerjem in drugim, ki so kakor koli povezani z Abeno, dajejo priložnost poročati o kakršnih koli sumih o neetičnem ravnanju, kot so finančni kriminal, resne kršitve varstva pri delu, fizično nasilje, ustrahovanje ali spolno nadlegovanje.

Sedež skupine Abena je v mestu Aabenraa na Danskem, stavba uprave je v obliki črke A. FOTO: arhiv Abene
Sedež skupine Abena je v mestu Aabenraa na Danskem, stavba uprave je v obliki črke A. FOTO: arhiv Abene
Zavezanost kakovosti procesov, delovnih tokov, lastne proizvodnje in izdelkov je osrednje vodilo Abene, a hkrati pomeni tudi izpolnjevanje strogih standardov na področju trajnosti. Kaže se v načinu pridobivanja materialov, ki je globalno, neposredno od proizvajalcev in na podlagi povpraševanja kupcev. S pomočjo lokalnega znanja in izkušenj strokovnjakov poiščejo na lokalnih trgih ustrezno kakovost po najboljši ceni, seveda pa surovine nenehno testirajo in preverjajo.

O kakovosti in ekološki usmerjenosti pričajo Abenini certifikati (v proizvodnji potrjujejo skladnost s kar 16 mednarodnimi certifikati) in znaki za okolje. Ponašajo se z nordijskim znakom kakovosti Nordic Swan Ecolabel, ki je eden od najstrožjih in najbolj prepoznavnih okoljskih certifikatov na svetu. Nosi ga več kot 2500 njihovih izdelkov, med njimi je več kot 80 odstotkov izdelkov za inkontinenco in plenic za otroke. Njihove otroške plenice so bile celo prve plenice na svetu, ki so bile certificirane z znakom nordijskega laboda, med prvimi pa so predstavili tudi plenice v papirnati embalaži s certifikatom FSC®, ki se lahko reciklira z ostalimi gospodinjskimi odpadki iz papirja. Drugi pomemben, mednarodno prepoznaven znak za okolje, je EU Ecolabel, še pravijo v podjetju.

Sorodni članki

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine