Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Energetika 2024

Regulacija cen elektrike ne vpliva na poslovanje

Ob reguliranih cenah trgovcem ni treba skrbeti za konkurenčnost, proizvajalci pa so imeli dobre rezultate.
Postopno bodo morali začeti spreminjati navade tudi porabniki elektrike, treba bo dodatno spodbujati varčnost in samooskrbnost. FOTO: Črt Piksi
Postopno bodo morali začeti spreminjati navade tudi porabniki elektrike, treba bo dodatno spodbujati varčnost in samooskrbnost. FOTO: Črt Piksi
23. 9. 2023 | 06:00
10:51

Slovenska energetika ob regulaciji cen elektrike ni trpela. V skupini HSE (Holding Slovenske elektrarne) pravijo, da letos poslujejo zelo dobro, tako lahko pokrijejo večji del stroškov regulacije. Na poslovanje Gen-I regulacija nima vpliva, saj so cene elektrike na koncu le približali reguliranim cenam. V Petrolu pravijo, da regulacija ni bistveno spremenila nabavnih tokov; ko ni regulacije, pa je za konkurenčnost bistvenega pomena pravi čas za zakup elektrike. V Gen energiji menijo, da jim je skupaj in z ukrepi na vseh ravneh uspelo ohraniti konkurenčne cene.

»Poslovanje skupine HSE v letošnjem letu je kljub regulaciji cen električne energije zelo dobro. Poslovodstvo HSE je že v začetku leta uspešno saniralo likvidnostne težave, proizvodni proces v Premogovniku Velenje je stabilen, proizvodnja naših elektrarn pa je nad načrti. Državi smo vrnili že 242 milijonov evrov iz naslova 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, ob nadaljevanju dobrega poslovanja bomo do konca leta vrnili še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov. Vse našteto nam omogoča zagon novega investicijskega cikla, ki bo v celoti prilagojen viziji skupine HSE kot nosilca zelenega prehoda Slovenije. Vse kaže na to, da bo leto 2023 verjetno eno najuspešnejših v zgodovini skupine HSE,« pravijo v HSE.

image_alt
Pomembna je izhodna strategija iz obdobja regulacije cen elektrike

Stroške regulacije za manjši del odjemalcev HSE pokrije država, večji del stroškov pa pokriva HSE z dobrim poslovanjem. Regulacija cen na maloprodajnem trgu ne vpliva na prenos električne energije med državami.

»Dosedanja regulacija cen ni bistveno vplivala na naše poslovanje, saj do konca leta cen nismo dvignili na raven reguliranih cen. Poleg tega smo aktivno seznanjali naše odjemalce z informacijami glede državne pomoči, ki opredeljuje cene električne energije, in jih dodatno informirali o možnostih zmanjšanja porabe. Na ta način smo želeli zagotoviti, da naši odjemalci izkoristijo vse možnosti za zmanjšanje stroškov,« pravijo v Gen-I.

»Skupina GEN kot domači proizvajalec in zanesljiv dobavitelj električne energije nosi pomemben del bremena regulacije cen elektrike za gospodinjske in male poslovne odjemalce, ki jo je uvedla vlada. Najbolj ranljive odjemalce lahko ščitimo tudi zato, ker imamo lastno proizvodnjo električne energije, ki ni odvisna od uvoza zemeljskega plina. Naš proizvodni portfelj namreč temelji na domačih nizkoogljičnih virih – predvsem jedrski energiji in hidroenergiji, ki zagotavljajo stabilno in zanesljivo proizvodnjo električne energije po predvidljivi, vsem dostopni ceni,« pa pravijo v Gen energiji.

Enotni trg je koristen

Na poziv, da bi morali slovenski proizvajalci najprej poskrbeti za slovenske uporabnike po konkurenčnih cenah, se v energetiki odzivajo takole. »Skupina HSE večino proizvedene električne energije nameni slovenskim odjemalcem in tudi večino stroškov regulacije nosimo sami, s čimer smo poskrbeli za svoje odjemalce. Tem tudi svetujemo glede ustreznih nakupnih strategij, seveda pa je predvsem pri večjih odjemalcih odločitev o tem, kdaj in koliko električne energije bodo zakupili, na njihovi strani,« pravijo v HSE.

image_alt
Vlada bo tudi prihodnje leto blažila podražitve elektrike

»Slovenija je del evropskega trga, kar pomeni, da ni mogoče zapreti trga za druge države članice EU. To bi bilo v nasprotju z načeli in zakoni EU, ki spodbujajo prost pretok blaga in storitev, vključno z električno energijo,« opozarjajo v Gen-I. Kot dodajajo, pretekla izkušnja, ko je bila Slovenija odvisna od uvoza električne energije zaradi nizke proizvodnje hidroelektrarn, remonta jedrske elektrarne Krško in ustavitve Teša 6, kaže na pomen vključenosti v enotni evropski trg. Brez možnosti uvoza bi Slovenija v takih razmerah lahko doživela resne težave pri oskrbi z električno energijo.

Kriza je pokazala, da je samooskrbnost države pomembna, enotni trg pa kljub temu koristen. FOTO: Roman Šipič
Kriza je pokazala, da je samooskrbnost države pomembna, enotni trg pa kljub temu koristen. FOTO: Roman Šipič

Poleg tega vključenost v enotni evropski trg omogoča večjo konkurenco med dobavitelji in možnost uporabe ugodnejših virov energije iz drugih držav ter tudi boljše obvladovanje cenovnih nihanj. »Kakršne koli aktivnosti, ki bi omejile delovanje trga elektrike v Sloveniji (za proizvajalce ali za dobavitelje), bi na dolgi rok nedvomno pomenile večje stroške za končne uporabnike,« pa dodajajo v Petrolu.

»Gen energija je gospodarska družba, ki deluje na enotnem evropskem trgu, na katerem veljajo tržna pravila, ki jih moramo spoštovati. Je pa naše osrednje poslanstvo zanesljiva oskrba slovenskih odjemalcev z nizkoogljično energijo po konkurenčni ceni, zato električno energijo iz naših elektrarn prodajamo zgolj dobaviteljem v Sloveniji,« so povedali v Gen energiji.

Kot dodajajo, je energetiki in vladi z usklajenim ukrepanjem na vseh ravneh med energetsko krizo uspelo obdržati dostopne cene. »Ker razpolagamo z lastnimi zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije po predvidljivi ceni, lahko izvajamo ukrepe vlade in zaščitimo slovenske odjemalce pred pretiranimi cenovnimi vplivi negotovih razmer na energetskih trgih,« pravijo.

Projekti za nižje cene

Na vprašanje, koliko in katere proizvodne enote bi bilo treba postaviti, da bi lahko cene ohranjali na nižjih ravneh, so v HSE odgovorili, da se cene elektrike oblikujejo glede na povpraševanje in ponudbo na trgu, zato več ko je ponudbe po ugodni ceni, nižje so cene.

image_alt
Vlada bo podaljšala regulacijo cen elektrike in zemeljskega plina

»Ker pa igrajo pri oblikovanju ponudb proizvajalcev ključno vlogo njihovi variabilni stroški, so za doseganje nižjih cen na trgu potrebne predvsem proizvodne enote z nizkimi variabilnimi stroški, to pa so predvsem obnovljivi viri energije in jedrska energija. V obdobjih, ko je ponudba iz obnovljivih virov na trgu prenizka, bodo potrebni tudi drugi viri, kot so črpalne elektrarne in baterije ter plinske in premogovne elektrarne, saj sicer lahko pričakujemo ekstremno visoke cene in redukcije,« opozarjajo in dodajajo, da bo celotna EU z vlaganji zmanjšala odvisnost od uvoza tujih virov, predvsem plina, ki je bil v zadnjem obdobju v največji meri povod za visoke cene električne energije.

Cene elektrike ne morejo biti preprosto omejene na določeni ravni, razen če so regulirane, kar je običajno začasen ukrep. »Nadaljnje umeščanje obnovljivih virov energije lahko prispeva k večji raznolikosti v proizvodnji električne energije. To lahko pomaga zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv, kar ima lahko dolgoročno ugoden učinek na cene. Jek 2 bi lahko povečala proizvodno zmogljivost Slovenije in prispevala k zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Pomemben vidik ohranjanja cen na dostopnih ravneh je tudi povečanje energetske učinkovitosti v vseh sektorjih. Razvoj tehnologij za fleksibilno upravljanje odjema pomaga uravnavati ponudbo in povpraševanje ter tudi zmanjša potrebo po dodatnih proizvodnih enotah. Raznolikost v proizvodnji energije iz različnih virov pa pripomore k bolj stabilnim cenam,« pojasnjujejo v Gen-I.

Alternativa podaljšanju regulacije cen

»Zavedati se moramo, da regulacija ni trajen ukrep in bodo postopno morali začeti spreminjati navade tudi porabniki elektrike, treba bo dodatno spodbujati varčnost in samooskrbnost,« pravijo v HSE. Dodajajo, da se bo morala cena elektrike na dolgi rok ustaliti na ravneh, ki bodo na eni strani omogočale nove investicije, na drugi strani pa bodo spodbuda za varčno rabo pri odjemalcih. Energetsko revščino pa bo treba reševati z ločenimi mehanizmi.

image_alt
Kolektor z Axpom podpisal pogodbo o nakupu elektrike

»Odgovor na vprašanje o alternativi podaljšanju regulacije cen bi moral biti osnovan na temeljiti analizi vpliva na slovenski energetski sektor. Poleg tega bi moral biti skladen s strateškimi cilji Slovenije v energetskem sektorju. Zato je sodelovanje v sekciji dobaviteljev in drugih deležnikov v energetiki ključno pri oblikovanju končnega stališča in alternativnih rešitev,« pa menijo v Gen-I.

»Bistvo problema je v absolutni ceni energije, ki je zunaj domene domačega trga. Podaljšanje trenutne regulative, ki predvsem rešuje ta problem, je smiselno in primerno predvsem za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter na dolgi rok ne vpliva na enotnost evropskega trga električne energije,« menijo v Petrolu.

»Alternativa regulaciji cen je sklepanje večletnih produktov po enotni ceni. Cene na terminskem trgu z leti padajo, zato lahko z večletnim produktom dosežemo nižjo ceno. Takšen triletni produkt od pomladi že ponujamo poslovnim odjemalcem,« pa pravijo v Gen energiji.

Sorodni članki

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine