Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Inflacija je neusmiljena do vaših prihrankov. Kako torej varčevati?

Odločitev za investicijo je odločitev za vašo prihodnost, zato ne tvegajte. Preverite, kakšni so zadnji trendi na področju varčevanja.
Preden se odločimo, katere vrste naložb bomo izbrali, je  priporočljiv pogovor s strokovnjakom. FOTO: Depositphotos
Preden se odločimo, katere vrste naložb bomo izbrali, je  priporočljiv pogovor s strokovnjakom. FOTO: Depositphotos
30. 3. 2023 | 09:07
7:12

Vsem ljudem je skupno, da imajo določene finančne cilje in sanje v življenju, ki jih želijo doseči. Pomislite, kakšni so vaši – morda si želite oditi na eksotično potovanje, kupiti hišo ali avto, zagotoviti kakovostno izobrazbo za svoje otroke ali pa si preprosto zgraditi finančno varno prihodnost.

Je načrtovanje finančne prihodnosti res tako zapleteno?

Hitro pa najdemo razlike v znanju in razumevanju osnovnih finančnih konceptov, kot so obrestne mere, inflacija, tveganje in donosnost naložb, upravljanje proračuna ter uporaba denarja za doseganje svojih ciljev. A le, če razumete, kako delujejo finance, lahko pravilno načrtujete svoje prihodnje korake in dosežete finančne cilje.

Janez Srebot, višji skrbnik področja prodaje v Triglav Skladih, poudarja tudi, da je »poleg vsaj osnovne finančne pismenosti za načrtovanje urejenih financ in varne prihodnosti pomembno tudi, da o svojih ciljih ne razmišljate preveč ohlapno«. S tem namreč tvegate, da jih ne boste nikoli dosegli. Vsako varčevanje je treba načrtovati in si že na začetku postaviti jasne cilje, kdaj in koliko želite privarčevati ter kaj morate za to narediti.

    
     

Prvi koraki do učinkovitega varčevanja

Uspešno ravnanje z denarjem in načrtovanje finančnih ciljev zato obsega vsaj naslednje korake:

  1. Poučite se o osnovnih finančnih pojmih. Spremljajte zapise finančnih strokovnjakov, finančne podkaste in druge strokovne vsebine.
  2. Začnite spremljati svoje prihodke in izdatke. S tem boste dobili natančno sliko svojih financ in ugotovili, kje lahko morda še kaj privarčujete ali kje lahko porabo denarja racionalizirate.
  3. Zastavite si finančne cilje in orišite časovni okvir, kdaj bi jih želeli doseči.
  4. Pretehtajte vrste naložb, ki so vam glede na vaše cilje in časovni okvir na voljo, z naslednjih petih vidikov:

Stroški

Ali vemo, koliko nas stane določena naložba, ali nas bodo neznani stroški presenetili, ko bomo potrebovali denar?

Varnost

Ali lahko mirno spimo ob določeni naložbi?

Preglednost

Ali v vsakem trenutku vemo, koliko imamo sredstev in kje so naložena?

Likvidnost

Ali lahko naložbo v vsakem trenutku unovčimo?

Donosnost

Ali poznamo možnosti donosa svoje naložbe (nizka/srednja/visoka)?

Ali kot razlaga Janez Srebot: »Ko se odločate za določeno naložbo, morate točno vedeti, kakšno ceno boste za to plačali. Na donosnost ne vplivajo le stroški, ampak tudi stopnja varnosti in likvidnost. Zavedati se morate tudi tveganj in koliko ste jih pripravljeni sprejeti. Ker je življenje nepredvidljivo, je pomembno, da že vnaprej veste, kdaj lahko dostopate do svoje naložbe ter koliko je vredna v določenem trenutku.«

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

A pri načrtovanju se je težko poglobiti dovolj, da bi preučili vse spremenljivke, pa tudi časovno ne vemo vedno, kdaj bomo sredstva potrebovali in koliko. Preden se odločimo, katere vrste naložb bomo izbrali, je zato priporočljiv pogovor s strokovnjakom. Dober svetovalec vam bo podal odgovore na vaša vprašanja, obenem pa vas bo tudi opozoril na vse pasti in priložnosti, povezane z vašo prihodnostjo.

Rešitev je še lažja: prijavite se na brezplačen webinar

Če še niste pripravljeni na osebni pogovor z naložbenim svetovalcem, vas vabimo, da prvi korak do doseganja svojih finančnih ciljev storite z udeležbo na informativnem webinarju Vztrajnost za finančno varnost: strategija za učinkovito varčevanje, ki ga organizira družba Triglav Skladi. Udeležba je brezplačna.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Webinar bo 19. aprila ob 14. uri, na njem pa vam bosta strokovnjaka Triglav Skladov, Janez Srebot in Vid Pajič, direktor področja analiz v Triglav Skladih, med drugim razložila več o lastnostih različnih naložb. Poleg tega vam bosta predstavila, kako lahko tudi sami ugotovite, katere naložbe so primerne za vas, in kako se z metodo povprečnega stroška oz. strategijo DCA bolje zaščitimo pred nihanji na kapitalskih trgih.    
     


To sporočilo je pripravila družba Triglav Skladi, d. o. o., Ljubljana, ki upravlja podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja (v nadaljevanju tudi: Prospekt) z informacijami in Ključne podatke za vlagatelje (v nadaljevanju tudi KIID). Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi z vključenimi pravili upravljanja, KIID ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo Krovnega sklada so vlagatelju brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje ter na spletni strani družbe (www.triglavskladi.si). Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja vseh podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi so objavljeni na spletni strani družbe in v dnevnih časopisih. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Podatki o najvišjih vstopnih in izstopnih stroških ter drugih podatkih o posameznem investicijskem skladu so dostopni na spletni strani družbe v rubriki Opozorilo vlagateljem ter v zavihku Pravno obvestilo na spletni strani družbe. Vlagatelj ali potencialni vlagatelj pridobi povzetek pravic vlagateljev v Prospektu in na spletni strani www.triglavskladi.si. Družba se lahko odloči prekiniti dogovore o trženju investicijskih skladov v njenem upravljanju v skladu s členom 93a Direktive 2009/65/ES in členom 32a Direktive 2011/61/EU. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt.

Naročnik oglasne vsebine je družba Triglav Skladi, d. o. o.

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine