Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Izvozniki 2024

Zaposleni so ključni za uspeh vsakega podjetja

Kader je prvi ambasador delodajalca, zato je pomembno, da je motiviran, zavzet in ima možnost za nenehen razvoj.
Pomembno je, da se sodelavci na delovnem mestu dobro počutijo, zato podjetja aktivnosti usmerjajo v izboljševanje delovnih pogojev in krepitev dobrih medsebojnih odnosov. Foto Shutterstock
Pomembno je, da se sodelavci na delovnem mestu dobro počutijo, zato podjetja aktivnosti usmerjajo v izboljševanje delovnih pogojev in krepitev dobrih medsebojnih odnosov. Foto Shutterstock
2. 9. 2022 | 08:55
14:14

Za ohranjanje konkurenčnosti vsake družbe so pomembni kadri. Podjetja pa na različne načine skrbijo za njihov strokovni razvoj, izobraževanja, osebnostno rast ter njihovo motivacijo.

V Zavarovalnici Sava pravijo, da njihovi zaposleni predstavljajo za podjetje glavni vir konkurenčne prednosti, saj se s svojim znanjem in veščinami lahko odzovejo na zahteve trga in s tem pripomorejo k večji produktivnosti, boljši kakovosti dela, večji gospodarnosti in boljši organizaciji dela. V družbi zagotavljajo okolje, ki daje vsakemu posamezniku možnost razvoja tako na poslovnem kot osebnem področju. Zavedajo se, da so zaposleni lahko najboljši promotorji, zato jih motivirajo na zelo različne načine.

image_alt
Prodor na tuje trge je treba skrbno načrtovati

Zaposleni najboljši promotorji

Ohranjanje visoke stopnje motivacije kadra velja za enega ključnih izzivov, s katerimi se ukvarjajo v podjetjih. Največji motivator se nam zdi odnos do zaposlenega, zagotavljanja osebne rasti, ki jo zaposleni pričakuje, do njegove strokovne uveljavitve v krogu drugih zaposlenih, do razvoja njegovih osebnih kompetenc in podobno, pojasnjuje Tomaž Kmecl, direktor podjetja Kolektor Etra. Pri tem doda, da je višina plače le eden od motivatorjev, ki pa ni najmočnejši.

»Omenjene cilje je mogoče doseči po številnih poteh: s kontinuiranim vlaganjem v razvoj funkcionalnih znanj (strokovna izobraževanja), z razvojem vodstvenih kompetenc pri tistih, ki imajo vodstvene predispozicije, osebnostnimi analizami in ciljanim vodenjem posameznih osebnostnih profilov, vključevanjem v procese odločanja na vseh ravneh, vsakodnevnim učenjem vseh zaposlenih v zvezi s prevzemanjem odgovornosti ... – naučiti zaposlenega, da med delom misli o tem, kaj in kako dela, misli tudi o tem, kako njegovo delo vpliva na učinkovitost dela svojih sodelavcev in da v zvezi s tem sprejema odločitve. In zadnje je po naših izkušnjah najpomembnejša razlika med odnosom do dela v Sloveniji in razvitejših gospodarskih kulturah, na primer v Nemčiji,« še pravi Tomaž Kmecl.

Dolgoročno vlaganje v razvoj zaposlenih

V Talumu se morajo zaradi vpetosti v mednarodno okolje še toliko hitreje prilagajati, da ohranjajo konkurenčnost in se razvijajo. Pri tem so zelo pomembni dobri medsebojni odnosi, vlaganje v razvoj zaposlenih in ciljano vodenje. Pojasnjujejo, da sodelavcem zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje, v katerem se lahko strokovno in osebno razvijajo. »Ključno je dolgoročno vlaganje v razvoj sodelavcev, ki jim omogočamo strokovna usposabljanja, s katerim bodo nadgrajevali znanje, ki ga potrebujejo na delovnem mestu, in tudi takšna, ki jih želijo sami in se z njimi osebno razvijajo. Omogočamo tudi izobraževanja ob delu za pridobitev višje stopnje strokovnost ali pridobitev drugačne smeri izobraževanja, kot jo je posameznik zaključil.« Kot zaposlovalec gradijo svojo uspešnost na kompetentnih, motiviranih, podjetnih, ustvarjalnih in zdravih zaposlenih, s pravimi znanji in veščinami, da svoje delo opravljajo z zadovoljstvom. »To bo naše vodilo tudi v prihodnje, saj se zavedamo, da so najboljša promocija za delo pri nas prav naši sedanji sodelavci.«

Usposabljanja in izobraževanja, ki niso vedno povezana s strokovnim delom in delokrogom, temveč gradijo posameznikova znanja in osebni razvoj v širšem smislu, pomenijo naložbo podjetja v prihodnost in graditev ključnih sodelavcev, za posameznika pa nagrado in priznanje, s katerima jih motivirajo. V Talumu tudi spodbujajo inovativno in ustvarjalno razmišljanje sodelavcev, njihova prizadevanja pa vsako leto zaznamujejo s pripravo Dneva inovativnosti, letos že enajstič.

Ker je poleg znanja skrb za zdravje in dobro počutje ena pomembnejših usmeritev Taluma, že več kot 20 let izvajajo številne aktivnosti, ki zaposlenim omogočajo dolgoročno ohranjanje zdravja. »Da bo 'jesen življenja' še prijetnejša, za sodelavce, ki pri nas ostanejo več kot pol leta, plačujemo premijo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.« V Talumu je pomemben vidik pridobivanja novih sodelavcev sodelovanje z mladimi. Dijaki in študenti se v obliki počitniškega dela ali obvezne prakse lahko preizkusijo v delih v tovarni. Že od leta 1964 imajo tradicijo štipendiranja, pred informativnimi dnevi otrok zaključnih razredov osnovne šole pa že 11 let organizirajo praktični prikaz poklicev.

»Najpomembneje je, da se sodelavci na delovnem mestu dobro počutijo, zato so aktivnosti usmerjene v nenehno izboljševanje delovnih pogojev ter krepitev dobrih medsebojnih odnosov in odprti komunikaciji. Vsa ta naša prizadevanja dopolnjujemo s strateškim projektom Sfera Al 13 Kompetenčno, izobraževalno in promocijsko stičišče. S povečevanjem kompetenc zaposlenih bomo lažje dosegali postavljene cilje v strategiji družbe. To bomo dosegali z uvajanjem novih orodij za prenos znanja, prenovljenim sistemom mentorstva. Najpomembnejši je razvoj digitalnih kompetenc. Posledično pričakujemo krepitev prepoznavnosti blagovne znamke, saj bomo Sfero Al 13 namenili tudi prikazu proizvodnih procesov, izdelkov in razvoja s sodobnimi IKT-tehnologijami.«

Izkušnja zaposlenega se gradi ves čas

V Zavarovalnici Sava pa še pojasnjujejo, da se izkušnja zaposlenega v družbi gradi ves čas, od prvega razgovora v procesu zaposlovanja, do vstopa v družbo in spoznavanja z organizacijsko kulturo družbe, ob opravljanju nalog in izvajanju projektov, pri izobraževanju in izpopolnjevanju, ob prevzemanju novih zadolžitev, napredovanju. Edinstvena izkušnja v podjetju se gradi tudi z dobro voljo med sodelavci ob prijetnih povezovalnih aktivnostih, ob sodelovanju v prostovoljskih projektih družbe in podobno. »Spodbujamo in gradimo kulturo, v ospredju katere so zaposleni. Razvoj kulture visoke uspešnosti, v kateri je mogoče uspešnost zaposlenih podpreti, nagraditi, izboljšati in učinkovito upravljati, zagotavljamo z izvajanjem aktivnosti, prek katerih spodbujamo kulturo transparentnega komuniciranja in spoštljivih odnosov, povezovanja, zaupanja, odprte komunikacije, strukturiranega in učinkovitega spremljanja ciljev ter prepoznavanja in nagrajevanja uspešnosti.«

S kadrovskimi aktivnostmi pa si v Zavarovalnici Sava pri zaposlenih prizadevajo, da ti opravljajo koristno in zanimivo delo znotraj družbe, v spodbudnem delovnem okolju. Poleg tega skrbijo za nediskriminacijo in enakopravnost spolov, spodbujanje timskega dela in razvoja zaposlenih, usmerjenost v prihodnost z jasno vizijo in strategijo, fleksibilnost kadrovskih praks, sploščeno hierarhijo in dostopnost vodstva za zaposlene.

image_alt
Slovenija logistično most med Kitajsko in EU

Karierni razvoj zaposlenih je najpomembnejši za ohranjanje konkurenčnosti družbe. »Na ravni organizacije ga izvajamo sistemsko, na ravni zaposlenega pa individualno. Pomembno vlogo namenjamo osebnemu izpopolnjevanju, medgeneracijskemu sodelovanju in prebujenosti vsakega zaposlenega, saj to predstavlja motivacijo za odlično upravljanje sprememb. Družba omogoča in razvija zaposlenim dostopne sisteme za učenje in prenosa znanja. Za doseganje želenih rezultatov in odlične izkušnje stranke ustvarjamo in razvijamo nove, transformativne učne pristope v okviru ustanovljenih akademij, v katerih zaposlene in vodstvo usmerjamo k zmagovalni miselni naravnanosti, čustveno inteligentni komunikaciji, uspešni praksi prodajnih tehnik in vodenju prodajnih timov na principih coachinga. Z zaposlenimi delimo nova znanja, saj digitalizacija poslovanja prinaša tudi nove veščine, ki jih zaposleni osvajajo z vidika primernih kompetenc.«

V Zavarovalnici Sava posebno pozornost posvečajo voditeljstvu, saj je to pomemben vidik razvoja in napredka celotnega podjetja. Zavedajo se, da so zdravi in zadovoljni zaposleni dovolj motivirani in zavzeti, da živijo vrednote podjetja in delo lahko opravljajo več kot kakovostno. Usposobljeni in motivirani kadri pa predstavljajo strateško bogastvo in pogoj za uresničevanje razvojnih načrtov. Zato zavzetost zaposlenih spodbujajo skozi različne motivacijske dejavnike: izpopolnjevanje, sprejetje raznolikosti zaposlenih in zagotavljanje samostojnosti pri delu, priložnosti za izboljšavo in dodelitev odgovornosti, nagrajevanje za izjemne dosežke in druge motivacijske nagrade, socialno varnost z vključitvijo zaposlenih v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, transparentno in stalno informiranje zaposlenih in dostopnost do informacij, dodatno povezovanje in izboljšanje medsebojnih odnosov skozi organizacijo družbenih dogodkov, možnost vključevanja, sodelovanja in soodločanja skozi različne strateške projekte dela, soustvarjanje novih inovativnih zgodb, motiviranje starejših delavcev s sodelovanjem v vlogi »mentorja« na novo zaposlenih in prenosom znanja, zagotavljanjem fleksibilnosti okolja, delovnega časa in delovnega mesta – možnost bolj dinamičnega usklajevanja službenega in zasebnega življenja.

Zaposleni so prvi ambasadorji delodajalca, zato je pomembno, da so motivirani, zavzeti, imajo možnost nenehnega razvoja. V Zavarovalnici Sava jim zato omogočajo številne ugodnosti, ki pripomorejo k uravnavanju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, prav tako nudijo veliko priložnosti za strokovni razvoj in napredovanje.

Sorodni članki

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine