Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Kako premagati inflacijo in ohraniti vrednost svojih prihrankov

Inflacija požira vaše prihranke, zato ni smiselno, da jih puščate na bančnem računu. Vsaj del sredstev preusmerite v alternativne naložbe.
S pravo izbiro naložbo v sklade lahko premagate inflacijo. FOTO: Depositphotos
S pravo izbiro naložbo v sklade lahko premagate inflacijo. FOTO: Depositphotos
25. 5. 2023 | 12:04
7:40

Že dolgo ni bilo takšnih razmer na finančnih trgih – visoka inflacija kroji naše življenje na številnih področjih, v nevarnosti so tudi naši prihranki, ki ležijo na bančnih računih ali – še huje – doma v predalu. Treba se je namreč zavedati, da ti prihranki izgubljajo vrednost zaradi manjše kupne moči denarja, saj lahko za isti znesek denarja kupimo manj. To pomeni, da za 10.000 evrov privarčevanega denarja danes dobimo veliko manj kot pred tremi leti.

Da bi ohranili vrednost svojih prihrankov, je zato smiselno, da razmišljamo o naložbi v sklade. Skladi so finančni instrumenti, ki nam omogočajo, da svoj denar vlagamo v različne vrste premoženja, kot so delnice, obveznice, nepremičnine itd.

    
    

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Kako varčevati v skladih

Naložba v sklade vam omogoča, da se izognete usodi bančnih depozitov. S pomočjo strokovnih upravljavcev skladov boste sredstva lahko naložili v različne oblike premoženja, kar povečuje možnost donosa in zmanjšuje tveganje. Pomembno je, da pri izbiri skladov upoštevate lastne cilje in tveganja, ki ste jih pripravljeni sprejeti.

Pri tem predlagamo, da upoštevate dragocene nasvete družbe Sava Infond, ki vam bodo olajšali upravljanje skladov:

  1. Izberite naložbo glede na svoje potrebe in cilje, ne glede na pretekle donose. Pretekli donosi niso napoved prihodnjih.
  2. Ohranite realna pričakovanja glede donosnosti naložb. Povprečni letni donosi so lahko različni, vključno z negativnimi obdobji.
  3. Ne dovolite, da strah in pohlep vplivata na vaše naložbene odločitve. Držite se svojega naložbenega načrta in poskušajte izločiti čustvene vplive.
  4. Razmislite o postopnih vlaganjih, da se izognete ugibanju najboljšega trenutka za vplačilo. S postopnimi vplačili izkoristite povprečno nabavno ceno.
  5. Razpršite svoje naložbe v različne tipe vrednostnih papirjev, da zmanjšate tveganje in povečate možnosti donosa.
  6. Bodite potrpežljivi in se držite svoje naložbene strategije tudi v časih nihanj na trgih. Borznim padcem sledijo rasti in obratno.
  7. Ne sledite množici. Kupujte, kadar so množice prestrašene, in prodajajte, kadar vlada splošen optimizem. Daljši časovni horizont naložb povečuje verjetnost doseženega naložbenega cilja.
  8. Vsaj enkrat letno preglejte svoj portfelj in ocenite, ali še ustreza vašim potrebam in ciljem, saj se vaša osebna situacija stalno spreminja.

Poskrbite za varno prihodnost vaše družine. FOTO: Depositphotos
Poskrbite za varno prihodnost vaše družine. FOTO: Depositphotos

Naložba, ki je v trendu: družbeno odgovorno investiranje

Trajnostne naložbe so vrsta naložb, ki upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike (dejavnike ESG) in vlagateljem omogočajo, da pri svojih investicijah prispevajo tudi k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti. Namen trajnostnih naložb je združevanje vrednosti in načel trajnostnega razvoja ter spodbujanje trajnostnih praks v podjetjih.

Pri trajnostnih naložbah se vlagatelji osredotočajo na podjetja in projekte, ki prispevajo k reševanju okoljskih izzivov, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje voda in zraka ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Poleg tega se upoštevajo tudi družbeni vidiki, kot so spoštovanje človekovih pravic, zagotavljanje pravičnosti in enakosti ter promocija zdravega delovnega okolja. Upravljavski vidiki pa se nanašajo na transparentnost poslovanja, učinkovito upravljanje tveganj in etično vodenje podjetij.

Vlagatelji, ki se odločijo za trajnostne naložbe, želijo poleg finančnih donosov tudi pozitiven vpliv na družbo in okolje ter spodbujanje trajnostnega razvoja. FOTO: Depositphotos
Vlagatelji, ki se odločijo za trajnostne naložbe, želijo poleg finančnih donosov tudi pozitiven vpliv na družbo in okolje ter spodbujanje trajnostnega razvoja. FOTO: Depositphotos

Trajnostne naložbe postajajo vse bolj priljubljene, saj se povečuje ozaveščenost o pomembnosti trajnostnega razvoja in vpliva podjetij na družbo in okolje. Vlagatelji prepoznavajo dolgoročno vrednost in potencial donosa trajnostnih naložb ter njihov pozitiven vpliv na prihodnost.

Tudi v družbi Sava Infond vam omogočajo družbeno odgovorno investiranje

 

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami izbranega sklada, ki so dostopni na vseh vpisnih mestih na www.infond.si. Podatki o gibanju vrednosti enot premoženja izbranega sklada so objavljeni na www.infond.si. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo pričakovani rezultat. Ta je odvisen tudi od obdavčitve, ki je odvisna od osebnega stanja vlagatelja in se lahko v prihodnosti spremeni. Skladi nimajo vzpostavljenih jamstev za kapital, tako da ni zagotovljena višina vplačanih sredstev in je lahko tudi nižja ob izplačilu. Podatki v tem sporočilu niso naložbeno priporočilo ali storitev investicijskega svetovanja. Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe se obrnite na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.

Informacije o vidikih, povezanih s trajnostjo, so dostopne na www.infond.si/infond-druzbeno-odgovorni. Skladi so razvrščeni v kazalnike tveganja od 1 do 7 (od najmanjšega do največjega). Vse informacije v zvezi s tveganji najdete v dokumentu s ključnimi informacijami izbranega sklada na www.infond.si.

 


Naročnik oglasne vsebine je družba Sava Infond

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine