Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Brezskrbno plutje po mednarodnih vodah

Slovenska SME podjetja so izvozno naravnana. Pri tem se srečujejo z določenimi tveganji, kot so neplačila, oziroma nepravočasna ali nekakovostna dobava blaga.
Akreditiv in drugi finančni instrumenti lahko močno zmanjšajo ali celo izničijo različna tveganja, ki so jim izpostavljeni tako izvozniki kot uvozniki. FOTO: Depositphotos
Akreditiv in drugi finančni instrumenti lahko močno zmanjšajo ali celo izničijo različna tveganja, ki so jim izpostavljeni tako izvozniki kot uvozniki. FOTO: Depositphotos
20. 5. 2024 | 10:12
20. 5. 2024 | 10:13
6:19

Izvozna podjetja, ki veliko sodelujejo s tujimi podjetji, korporacijami in multinacionalkami, za svoje delo potrebujejo velik garancijski potencial, saj so pogodbene vrednosti njihovih poslov lahko zelo velike, tudi več 10 milijonov evrov. Poleg tega, da morajo dobro spoznati državo, poslovnega partnerja, tujo zakonodajo in jezik ter kulturne posebnosti, se na tujem soočajo še s številnimi tveganji, ki jih izvozna usmeritev prinaša s seboj.

Izvoznike najbolj skrbijo predvsem tveganja neplačila. V določenih primerih jih to tveganje tudi odvrne od posla. Z uporabo akreditiva se tveganje neplačila izniči. Največje tveganje za uvoznike pa so tveganja kakovosti blaga in dobavnih rokov. Tudi ta tveganja lahko naslovi akreditiv.

Vsak primer zahteva posebno obravnavo

Podjetja se lahko pri NLB zavarujejo za različna poslovna tveganja, ki jih prinaša poslovanje na tujih trgih. FOTO: Depositphotos
Podjetja se lahko pri NLB zavarujejo za različna poslovna tveganja, ki jih prinaša poslovanje na tujih trgih. FOTO: Depositphotos

Med najpogostejšimi tveganji v mednarodnem poslovnem okolju pa tudi doma so tveganja nedobave ali neizdelave naročila in neplačila.

Ko podjetja v tujini sklepajo nove posle ali ko vstopajo na nove trge in se spopadajo s pomanjkanjem zaupanja v svoje partnerje, imajo v igri večje zneske in dolgoročnejše posle, naj poiščejo nasvet izkušenega bančnega svetovalca in se tako izognejo številnim pastem, ki nanje prežijo v mednarodnih vodah.

Ta bo proučil njihov primer in jim podal natančne nasvete in konkretne rešitve, da bo poslovanje veliko bolj brezskrbno. Podjetje lahko poslovna tveganja zmanjša z elementi trgovinskega bančništva, kot so bančna garancija, akreditiv, menica, kavcijsko zavarovanje in inkaso. Nekatera podjetja, ki poslujejo z mednarodnimi multinacionalkami, morajo slediti usmeritvam svojega partnerja, ki velikokrat narekuje, kateri instrument trgovinskega bančništva mora podjetje izbrati in kako se mora izdati.

Potrebujete pomoč pri poslovanju s tujino?

Pri NLB vam pomagajo zavarovati in financirati izvozno-uvozne posle. FOTO: Depositphotos
Pri NLB vam pomagajo zavarovati in financirati izvozno-uvozne posle. FOTO: Depositphotos

Ali se tudi v vašem podjetju spogledujete z idejo, da bi začeli poslovati v tujini oziroma ste že aktivni na tujih trgih in vas skrbijo različna tveganja, ki jim je podjetje z mednarodnim poslovanjem izpostavljeno?

NLB ima bogate izkušnje s sodelovanjem s slovenskimi izvozniki, tako da lahko za vsak posel poiščejo primerno rešitev. Podjetja naj se na svetovalce banke NLB obrnejo še pred sklepanjem posla, preden podpišejo pogodbo. Skupaj bodo poiskali najboljše instrumente, ki so zavezani mednarodnim pravilom, ki jih izdaja mednarodna trgovinska zbornica. Pri NLB poskrbijo, da je bančni instrument pripravljen strokovno, da je lahko unovčljiv.

Vse za zavarovanje in financiranje uvozno-izvoznih in tudi domačih poslov

Podjetja uporabljajo različne finančne instrumente zaradi zavarovanja pred tveganji in ohranitve dobička. Zadnja leta imajo pri nas vedno več veljave finančni instrumenti, ki so namenjeni varovanju pred valutnim in obrestnim tveganjem. Med instrumenti, ki so na voljo pri NLB in vam bodo pomagali zmanjšati različna tveganja, vam olajšali poslovanje in ga tudi financirali, so:

Bančna garancija, ki je primerna za domače in mednarodno poslovanje, je instrument zavarovanja finančnih ali nefinančnih obveznosti, ki zmanjša tveganje udeležencev v poslu v primeru neplačila ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obvez v dogovorjenih rokih in se orientira po pravu izdajatelja garancije. Tudi dokumentarni akreditiv je primeren tako za domače kot za mednarodno poslovanje.

Dokumentarni akreditiv je pisna obveza banke, da bo upravičencu plačala vrednost dokumentov v okviru določenega roka pod pogojem, da izvoznik predloži banki dokumente, ki so v skladu s pogoji in roki, predpisanimi v akreditivu. S tem se zmanjša tveganje za oba udeleženca.

Tveganje pri vseh vrstah pretoka blaga in storitev lahko zmanjšate tudi z dokumentarnim inkasom, ki je navodilo prodajalca v poslu svoji banki, da kupcu izroči predložene dokumente, vendar samo pod pogojem, da prej plača ali akceptira menico oziroma izpolni druge dogovorjene pogoje.

Na voljo so še drugi instrumenti trgovinskega bančništva in izvedeni finančni instrumenti, s katerim boste bolj brezskrbno sklepali posle in se raje ukvarjali z razvojem in rastjo v svojem podjetju. Vse o tem, kateri od njih so primerni za vaše podjetje, lahko preverite v prenovljenem priročniku za mednarodno poslovanje, kjer so zbrane izkušnje in razlage finančnih instrumentov.

Partnerstvo z NLB za uspeh na tujih trgih

Vsak posel na tujih trgih je zgodba zase. FOTO: Depositphotos
Vsak posel na tujih trgih je zgodba zase. FOTO: Depositphotos

NLB je vodilna banka v Sloveniji na področju trgovinskega bančništva, tako s finančnimi instrumenti, ki podpirajo mednarodno in domače trgovinsko poslovanje, kot tudi s strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na tem področju.

Vzdržujejo korespondenčne odnose z več kot 600 bankami iz 86 držav sveta, ki dobro poznajo in razumejo posebnosti lokalnih trgov.

Vsak posel na tujih trgih je zgodba zase, zato svoje storitve prilagodimo vašim posebnostim in izzivom, ne glede na to, v kateri fazi poslovanja s tujino je vaše podjetje.

Poslušajte podkast o vrstah in razlikah med bančnimi garancijami:


Naročnik oglasne vsebine je NLB

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine