Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija

Energijsko upravljanje stavb: ključ do nižjih stroškov

Zaradi trenda zmanjševanja porabe energije, razbremenjevanja okolja in nižanja obratovalnih stroškov moramo začeti energijsko upravljati tudi stavbe.
Celovita rešitev za energetsko upravljanje stavb pri Telekomu Slovenije omogoča zmanjšanje stroškov za vsaj 15 %. FOTO: Telekom Slovenije
Celovita rešitev za energetsko upravljanje stavb pri Telekomu Slovenije omogoča zmanjšanje stroškov za vsaj 15 %. FOTO: Telekom Slovenije
27. 6. 2024 | 09:10
27. 6. 2024 | 09:11
8:16

Energijsko upravljanje stavb je nujno za zmanjšanje porabe energije, stroškov in okoljskega vpliva stavb. V stavbi, kjer se razmere v notranjih prostorih nenehno prilagajajo zunanjim razmeram, je tudi bivanje in delo neprimerno boljše, tako da ima energijsko upravljanje stavb tudi veliko prednosti za stanovalce oziroma zaposlene.

Glede na zasedenost prostorov in vremenske razmere je mogoče z različnimi tehnologijami in strategijami za optimizacijo uporabe energije v stavbah nadzorovati in prilagajati osvetlitev, ogrevanje, prezračevanje in klimatske naprave, sicer. Med energetsko učinkovite naprave in tehnologije spadajo na primer LED-razsvetljava, pametni termostati in visokoučinkoviti sistemi za prezračevanje in hlajenje.

Za čim bolj optimalno energijsko upravljanje so ključni podatki o porabi energije, temperaturi, vlažnosti in drugih dejavnikih, ki jih moramo z različnimi senzorji in merilniki stalno zbirati in analizirati. Tako pridemo do vzorcev porabe, ki nam služijo za izoblikovanje strategij za zmanjšanje porabe, temu pa potem sledijo izboljšave. Med strategije za zmanjšanje porabe energije spadajo optimizacija urnikov delovanja opreme, preventivno vzdrževanje in prilagajanje nastavitev sistemov glede na dejanske potrebe.

Energijsko upravljanje stavb ni le tehnični izziv, temveč načenja tudi vprašanje spremembe vedenja uporabnikov, saj je odgovorno ravnanje z energijo ključno za uspeh. Trajnostne in dolgoročne izboljšave energetske učinkovitosti stavb lahko dosežemo le s sodelovanjem vseh uporabnikov stavbe.

Pot do uspeha vodi skozi energetsko učinkovitost

Pametni termostati in energetsko učinkovita LED razsvetljava omogočajo prilagajanje pogojev glede na zasedenost prostorov. FOTO: Unsplash
Pametni termostati in energetsko učinkovita LED razsvetljava omogočajo prilagajanje pogojev glede na zasedenost prostorov. FOTO: Unsplash

Trajnostno poslovanje in energetska učinkovitost sta v zadnjem obdobju postala ključna vidika uspešnega poslovanja, saj se podjetja vse bolj zavedajo, da trajnostni pristopi zmanjšujejo negativne vplive na okolje. S tem se izboljšata tudi ugled podjetja in privlačnost za stranke, investitorje in zaposlene.

Energetska učinkovitost omogoča občutno zmanjšanje porabe energije, kar pripomore k nižjim obratovalnim stroškom in boljši finančni stabilnosti podjetja. Z implementacijo ukrepov za energetsko učinkovitost podjetja povečujejo svojo konkurenčnost na trgu in izpolnjujejo pričakovanja glede družbene odgovornosti.

Stroški porabe energije nižji za vsaj 15 %

Implementacija energetsko učinkovitih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja izboljšuje udobje in zmanjšuje porabo energije. FOTO: Unsplash
Implementacija energetsko učinkovitih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja izboljšuje udobje in zmanjšuje porabo energije. FOTO: Unsplash

Načinov, s katerimi lahko zmanjšamo porabo energije in stroške v stavbah ter proizvodnih obratih, je več, pri tem pa je izjemno pomemben tudi sistem za učinkovito upravljanje energije.

Telekom Slovenije je skupaj s partnerji razvil celovito rešitev energijskega upravljanja stavb za velika podjetja, ki omogoča spremljanje in sledenje porabe energije, varčevanje z energijo, optimizacijo nabave energije ter spremljanje in vzdrževanje opreme.

Energijsko upravljanje stavb pri Telekomu Slovenije zagotavlja hitro odkrivanje in možnost takojšnje odprave odvečne porabe zaradi različnih anomalij, celovit pregled nad porabo elektrike, plina, toplote in vode ter prihranek časa z avtomatskim zajemom natančnih energetskih podatkov. Trajno znižanje porabe energije se zaradi učinkovitega energijskega upravljanja stavb zmanjša za vsaj 15 % in več. Izkušnje kažejo, da lahko znižanje stroškov energije za 15 % in več dosežemo že v nekaj mesecih.

Še več prihrankov z dinamičnim tarifiranjem odjema električne energije

Dinamično tarifiranje električne energije spodbuja podjetja k prilagajanju porabe in izkoriščanju obnovljivih virov energije. FOTO: Depositphotos
Dinamično tarifiranje električne energije spodbuja podjetja k prilagajanju porabe in izkoriščanju obnovljivih virov energije. FOTO: Depositphotos

Spremembe, kot so naraščanje obnovljivih virov energije, elektrifikacija prometa in opuščanje proizvodnje energije s fosilnimi gorivi, vplivajo na celotno elektroenergetsko omrežje, ki je lahko tudi zelo obremenjeno.

Za izravnavanje njegovih obremenitev se uvajajo sistemski ukrepi, kot sta aktiven odjem energije in zniževanje konic, ki bodo občutno vplivali tudi na obratovanje industrijskih podjetij. Hkrati pa so priložnost za znižanje porabe in stroškov električne energije v proizvodnji.

Eden od ključnih dejavnikov pri povečanju deleža obnovljivih virov v končni rabi energije ter učinkovitem upravljanju elektroenergetskega omrežja je aktivni odjem energije. Spodbujanju aktivnega odjema energije je namenjeno dinamično tarifiranje z novo metodologijo obračunavanja uporabe elektroenergetskega omrežja oziroma omrežnine, ki izhaja iz v letu 2021 uveljavljenega Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE).

Glavni namen dinamičnega tarifiranja je bolj strateško upravljanje porabe električne energije predvsem v obdobjih visokega povpraševanja z zaračunavanjem višjih cen. To naj bi podjetja spodbudilo, da svoje obratovanje in poslovanje prilagodijo obdobjem nižje porabe, kar bo prispevalo k boljši razporeditvi obremenitve električnega omrežja.

Nadzorni sistem za upravljanje energije v realnem času zagotavlja optimalno delovanje vseh naprav v stavbi. FOTO: Pixabay
Nadzorni sistem za upravljanje energije v realnem času zagotavlja optimalno delovanje vseh naprav v stavbi. FOTO: Pixabay

Med pomembnimi novostmi je izrazito večja stroškovna obtežitev tarifnih postavk za moč v primerjavi s tarifno postavko za energijo glede na dosedanjo ureditev, ki je večji del stroškov omrežja porazdelila na tarifno postavko za energijo.

Dinamično tarifiranje prav tako omogoča boljši izkoristek obnovljivih virov energije, kot so sončna in vetrna energija, saj se proizvodnja teh virov lahko prilagodi glede na razpoložljivost energije iz naravnih virov.

Poleg tega pa spodbuja uporabo energetsko učinkovitih tehnologij in sistemov za shranjevanje energije, saj lahko podjetja in proizvajalci načrtujejo svojo proizvodnjo v skladu s ceno energije.


Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine