Predstavitvena informacija

Koliko nam manjka do popolne energetske neodvisnosti

Razmere v svetu so nas postavile pred novo realnost: energetska neodvisnost je nujna. V skupini GEN Slovenija imajo glede tega jasno vizijo prihodnosti.
Fotografija: Skupina GEN je ključen igralec na področju zagotavljanja električne energije pri nas  FOTO: Depositphotos
Odpri galerijo
Skupina GEN je ključen igralec na področju zagotavljanja električne energije pri nas  FOTO: Depositphotos

Poleg hrane in vode je prav energija ključna strateška dobrina, na kateri temeljita samostojnost in suverenost države. Najprej pandemija covida-19 in danes še ostra energetska kriza sta jasno pokazali na pomen energetske uvozne neodvisnosti. Prav to bi moral postati eden od strateških ciljev vsake države. Ob tem pa je ključen še en zelo pomemben dejavnik: poiskati nizkoogljične vire energije. Kakšna je lahko torej energetska in okolju prijazna prihodnost Slovenije?

Skupina GEN Slovenija prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa

Skupina GEN je ključen igralec na področju zagotavljanja električne energije pri nas – že danes zagotavlja približno tretjino vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah. In kar je še posebej treba omeniti: kar 99 odstotkov vse električne energije Skupine GEN je iz nizkoogljičnih virov električne energije.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Prav s takšnim trajnostnim proizvodnim portfeljem prispevajo k uresničevanju energetsko-podnebnih ciljev v smeri razogljičenja energetike in družbe ter hkrati tudi k zniževanju slovenskega nacionalnega povprečja izpustov iz proizvodnje električne energije. Tako se tudi ohranjajo obsežna naravna območja in njihove biotske raznovrstnosti. In to je prvi korak v tisto prihodnost, ki si jo je Evropa zastavila s ciljem o podnebni nevtralnosti leta 2050.

Prihodnost je v obnovljivih virih energije in jedrski energiji

Izzivi prihodnosti zahtevajo preoblikovanje vizij, ki smo jih morda zastavili še pred nekaj leti. Da bi se uspešno spopadli z izzivi prihodnosti, pa so v skupini GEN pripravili Vizijo 3+1 – stabilno energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve. Vse to so domači viri, ki jih uspešno koristimo že danes, z obstoječim znanjem in izkušnjami pa bodo omogočili dolgoročno energetsko neodvisnost na zunanjepolitične, ekonomske, naravne in druge vplive.

Vizija 3+1 FOTO: skupina GEN
Vizija 3+1 FOTO: skupina GEN

Investicijske napore kratkoročno usmerjamo v izrabo obnovljivih virov energije, predvsem sončnega potenciala. Ob tem pa je pomembna prednost Slovenije tudi v dolgoročni rabi jedrske energije, zato GEN energija pripravlja vse potrebno za investicijo v drugi blok jedrske elektrarne Krško, JEK2.

Cilj JEK2 je skupaj z obnovljivimi viri energije zagotoviti relativno hitro, predvsem pa realno uresničljivo razogljičenje elektroenergetskega sektorja na dolgoročno zanesljiv, varen, okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način.


KVIZ: Poznate obnovljive vire energije v Sloveniji?

Odgovorite na vprašanja in preverite svoje znanje o tem, kako lahko s pravimi energetskimi viri pripevamo k manjšemu ogljičnemu odtisu.


Naročnik oglasne vsebine je Skupina GEN Slovenija