Valantu za zlorabo položaja tri leta zapora

Nekdanji prvi mož NFD Holdinga mora Hotelom Bernardin oziroma Savi Turizem plačati 4,32 milijona evrov.
Fotografija: Nekdanji prvi mož NFD Holdinga Stanislav Valant očitkov kaznivih dejanj ni priznal. FOTO: Blaž Samec/Delo
Odpri galerijo
Nekdanji prvi mož NFD Holdinga Stanislav Valant očitkov kaznivih dejanj ni priznal. FOTO: Blaž Samec/Delo

Nekdanji prvi mož NFD Holdinga Stanislav Valant očitkov kaznivega dejanja zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti v zvezi s posojili družbi Hoteli Bernardin pred enajstimi oziroma osmimi leti ni priznal.

A je tožilstvu uspelo ponuditi dovolj dokazov, da je Valanta ljubljansko okrožno sodišče spoznalo za krivega in ga obsodilo na enotno zaporno kazen v trajanju treh let.

image_alt
Valant na sodišču ni priznal očitane zlorabe položaja


Poleg zaporne kazni mu je naložilo še plačilo 2,43 milijona evrov družbi Sava Turizem, ki je lani prevzela v tem primeru oškodovane Hotele Bernardin. Sodba sicer še ni pravnomočna, pričakovati je, da se bo Valant pritožil.

Specializirana državna tožilka Martina Grašič je Valantu očitala, da je kot predsednik nadzornega sveta družbe Hoteli Brenardin marca 2010 takratnega direktorja družbe Čedomila Vojnića prepričal, da so Hoteli Bernardin od Abanke Vipa kupili slabih 10 odstotkov poslovnega deleža NFD, d.o.o., za 2,4 milijona evrov.

Pri tem je Valant članom nadzornega sveta in direktorju družbe Hotelov Bernardin po ugotovitvah sodišča, ki je sledilo tožilki Grašičevi, ob podpisu pogodbe prikril, da je dejanski razlog za sklenitev obeh poslov delno zapiranje dolga NFD Holdinga, ki je kasneje končal v stečaju, do takratne Abanke. Ta je namreč pred tem poslovni delež NFD, d.o.o., odkupila od družbe Oddus za 1,9 milijona evrov in ga za 2,4 milijona evrov prodala Hotelom Bernardin, ki jih je tako kot Oddus lastniško obvladoval NFD Holding.

FOTO: Blaž Samec/Delo
FOTO: Blaž Samec/Delo

 

Sodišče Valantu naložilo plačilo 4,32 milijona evrov


Septembra 2010 so Hoteli Bernardin od Abanke znova odkupili 10-odstotni poslovni delež NFD, tokrat za 2,48 milijona evrov, ki ga je Abanka tri mesece pred tem za 1,9 milijona evrov odkupila od družbe Finetol d.d., (del poslovnega omrežja NFD Holdinga). S temi posli naj bi si Abanka pokrila del izgube, ki ji je nastala z nakupi oziroma prodajami delnic NFD Holdinga v letih 2008 do 2010.

Sodišče je še sklenilo, da Hoteli Bernardin za nakup poslovnih deležev niso imeli nikakršne podlage v strategiji družbe in nakup ni bil v njenem interesu, posla pa sta bila namenjena izključno delnemu zapiranju dolga NFD Holdinga do Abanke. Hoteli Bernardin so za prvi nakup poslovnega deleža aprila 2010 pri Abanki najeli posojilo višini 2,4 milijona, za drugi nakup oktobra 2013 pa 2,48 milijona evrov kredita. Čeprav so za poslovna deleža plačali skupno čez 4,8 milijona evrov, so ju marca 2014 prodali za vsega 560 tisočakov.

Sodišče je Valantu zato naložilo plačilo 4,32 milijona evrov (z zakonskimi zamudnimi obrestmi od aprila 2014), za kolikor naj bi bili po trditvah tožilstva oškodovani Hoteli Bernardin oziroma Sava turizem. Za vsako kaznivo dejanje so mu prisodili po dve leti in nato izrekli enotno zaporno kazen treh let, plačati pa bo moral tudi stroške postopka.

FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo

 

Drugi očitki


To sicer ni edini postopek zoper Valanta. Po naših podatkih ga na koprskem okrožnem sodišču čaka postopek zaradi zlorabe položaja (vložena je obtožnica, ki pa še ni pravnomočna), na ljubljanskem okrožnem sodišču pa mu sodijo zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij pri prevzemu Etola leta 2012. Tožilstvo mu očita, da je bil kot predsednik uprave NFD Holdinga seznanjen z informacijami, da bo družba Frutarom za delnico Etola, ki so na borznem trgu kotirale med 72 in 75 evri, pripravljen odšteti od 130 do 140 evrov.

To informacijo naj bi Valant, ki je bil takrat tudi prvi nadzornik Etola, sporočil tedanjemu direktorju Celjske borznoposredniške hiše (CBH) Zdenku Podlesniku, da bi še pred objavo prevzemne namere pridobili večjo količino delnic Etola in jih nato prodali Frutaromu. Z zlorabo notranjih informacij naj bi družbi Energo Denus omogočil, da je v enem dnevu in brez vsakršnih lastnih sredstev ustvarila več kot 300.000 evrov dobička. Lanskega julija je Valant na predobravnavnem naroku očitke zanikal.

Sojenje zaradi očitkov o zlorabi položaja pri preprodaji delnic Mladinske knjige leta 2004 pa se je za Valanta, Franca Krambergerja, Mirka Krašovca in Ivana Fermeta končalo s pravnomočno oprostilno sodbo.