Termit je odlagal snovi, ki jih ne bi smel

Analiza kaže, da so v odloženem materialu presežene kritične vrednosti težkih kovin, našli so tudi odpadke.
Fotografija: Material, s katerimi so polnili luknje zaradi izkopa peska, ni tako nedolžen, kot so trdili v Termitu. FOTO: Marko Feist
Odpri galerijo
Material, s katerimi so polnili luknje zaradi izkopa peska, ni tako nedolžen, kot so trdili v Termitu. FOTO: Marko Feist

Ljubljana – Na petih lokacijah od skupno sedmih so bile v posameznih vzorcih znatno presežene kritične vrednosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec ali fluoride. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. Tako kaže analiza, ki jo je naročilo ministrstvo za okolje po zahtevi občine Moravče, kjer deluje Termit.

V skladu z določili uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh to pomeni, da na petih lokacijah zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode. Glede na zakon o varstvu okolja je na navedenih lokacijah na tleh nastala okoljska škoda. Posledično se mora določiti obseg onesnaženosti tal in ukrepi v skladu z uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode.

»Nadaljne postopke bodo določile inšpekcije, ki so na terenu,« je povedal minister za okolje Simon Zajc, a dodal, da bo agencija za okolje izdala odločbo o sanaciji območja. Službe ministrstva bodo sicer najprej preverile še vodne vire, po tem sledijo nadaljnji postopki.

Do odvzema dovoljenja za obratovanje Termita lahko pride na podlagi odločbe okoljske inšpekcije, pravi Zajc. Na podlagi analize in ogleda objekta bo inšpekcija tako ali bolj milo odločbo izdala danes ali jutri. Zajc je sicer že odredil izredni nadzor  tako nad inšpekcijo kot nad postopkom izdajanja okoljevarstvenega dovoljenja, saj doslej ni nihče odkril nepravilnosti.


Povsod preveč onesnaževal


Na vseh lokacijah, piše v poročilu, na katerih se je v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem lahko vnašala umetno pripravljena zemljina, so najmanj štirje parametri v določeni globini presegli največje vrednosti anorganskih ali organskih parametrov in njihovih vsebnosti v izlužku za umetno pripravljeno zemljino ali bili zunaj območja, ki je določeno za fizikalno-kemijske lastnosti glede na določila uredbe o obremenjevanju. Na vseh lokacijah je bila pH-vrednost in v določenih globinah celotni organski ogljik zunaj območja, ki je določeno za fizikalno-kemijske lastnosti.

Prebivalci so imeli upravičene sume, da ni vse v redu.FOTO: Ljudska Iniciativa Moravče
Prebivalci so imeli upravičene sume, da ni vse v redu.FOTO: Ljudska Iniciativa Moravče


Poleg tega so na štiri lokacije odlagali materiale, ki ne bi ustrezali zahtevam uredbe o obremenjevanju tal. Enako je iz terenskih opisov razvidno, da so na nekaterih lokacijah odlagali neprimeren material (npr. keramične varovalke, talilne vložke, električne žice, strelovod, železne cevi, prazne plastenke za pijačo, gospodinjske odpadke, kot je kuhinjska goba za pomivanje posode, krogelne ostanke brusilnih kamnov, lepljene plošče iz polimerne mase, kose plastike in plastičnih mrež, kose kovine, kose betona, dolomitne bloke, koščke asfalta in pleteno vrečo).

Na treh lokacijah so mineralna olja v določeni globini presegla mejno vrednost iz uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, največjo vrednost organskega parametra v umetno pripravljeni zemljini iz uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in mejno vrednost parametra izlužka iz uredbe o odlagališčih odpadkov.


Odpadna voda


Tok podzemne vode je v neogenskih sedimentih sicer počasnejši in omejen, vendar zaradi infiltracije padavin, vertikalno in lateralno precejanje onesnaževal v vodonosniku kljub vsemu na območju nekdanjega odkopa, kjer deluje podjetje Termit, obstaja. To se odraža tako v podzemni vodi kot tudi v izcednih vodah. lzcedne vode na območju podjetja Termit so obremenjene z onesnaženjem, značilnim za odpadne vode. Najbolj je onesnažen saniran zahodni del odkopa, ki je zasut z glinami, s krovnimi materiali ter gradbenimi materiali. Tako v podzemni vodi kot tudi v izcedni vodi se je v tem delu odkopa pokazalo onesnaženje s kovinami in visokimi vsebnostmi formaldehida ter fenolov.
 

V Termitu »presenečeni« 


V Termitu so poročilo o analizah dobili danes in ga še niso uspeli podrobneje preučiti. Svetovalka uprave Alenka Pavlin je dejala, da jih je poročilo presenetilo, saj so vsa leta meritve zanje opravljale pooblaščene institucije (Nacionalni inštitut za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), inštitut za rudarstvo, zavod za gradbeništvo, geološki zavod), ki niso našle nobenih nepravilnosti. Bo pa Termit tako kot doslej upošteval prihodnja navodila pristojnih služb ter izvedel morebitne ukrepe, ki jih bo naložilo ministrstvo za okolje in prostor, dodaja. 

»Ob tem bi želeli pojasniti, da sanacija območij, kjer deluje Termit še ni zaključena. Zato so določena odstopanja še možna. V Termitu zagotavljamo, da po končani sanaciji odstopanj ne bo,« so zapisali v sporočilu za javnost. 

Pavlinovi se zdi problematičen način odvzemanja vzorcev sanacijskega materiala, zaradi česar je po njenem analiza pokazala večja odstopanja od dejanskega stanja. »Vzorce so zmleli in zdrobili, bistvo naše sanacije pa je, da s pravilnim razmerjem, vlago in zbitostjo zagotovimo, da materiali postanejo povsem netopni in stabilni in ne morejo uhajati v okolje.« To po njenem dokazujejo tudi podatki analiz izlužkov, ki so predstavljeni v končnem poročilu.

Trdi tudi, da imajo dovoljenje za vse vrste odpadkov, ki so v poročilu navedeni kot neprimeren material, razen za prazne plastenke za pijačo in gospodinjske odpadke, kot so gobice za pomivanje posode.

Zajc odgovarja, da so bili ob jemanju vzrocev vsi zraven, tudi predstavniki Termita, ravno zaradi morebitnih poznejših očitkov o nepravilnostih pri vzorčenju.


Župan zadovoljen


Minister je potrdil, da glede na rezultate, analize ne bo plačala občina. »Sanacija bo še dolgotrajna, pri tem pa si samo želimo, da bo opravljena tako kot je treba in da današnja zmaga ne bo pirova,« pravi Jurij Kočar iz civilne iniciative Moravče.

»Poskrbeli bomo, da bodo tiste tožbe, ki jih je proti nam sprožil Termit, padale tako glasno kot danes razkrite analize. Resnica je bila danes izkopana,« pa je napovedal moravški župan Milan Balažic.

Preberite še:

Komentarji: