Predstavitvena informacija

Objava sodbe zoper družbo Etrad3 d.o.o. zaradi dejanj nelojalne konkurence

V gospodarskem sporu tožeče stranke ELEKTRO ENERGIJA d.o.o. proti toženi stranki Etrad3 d.o.o. zaradi dejanj nelojalne konkurence je Višje sodišče v Ljubljani s sodbo opr. št. V Cpg 31/2018 odločilo, da se navedena
sodba na stroške tožene stranke Etrad3 d.o.o. enkratno objavi v tiskani in spletni izdaji časnika Delo, in sicer v
delu, ki obsega uvod (brez imen sodnikov) in izrek. Skladno z navedenim je v nadaljevanju objavljena sodba
Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. V Cpg 31/2018 v delu, ki obsega uvod (brez imen sodnikov) in izrek.
 
Fotografija: Sodba 
Odpri galerijo
Sodba 

SODBA

V IMENU LJUDSTVA


Višje sodišče v Ljubljani je v senatu, ki so ga sestavljali: višji sodnici XXXXXXX kot predsednica in XXXXXX kot poročevalka ter višji sodnik XXXXXX kot član,

v gospodarskem sporu tožeče stranke: ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d. o. o., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki jo zastopajo XXXX XXXX,

proti toženi stranki: Etrad3, posredovanje, d. o. o., Alpska cesta 62, Lesce, ki jo zastopa XXXX  XXXX,

zaradi dejanj nelojalne konkurence (skupni pcto 10.000,00 EUR),

o pritožbi tožeče stranke proti sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani IV Pg 321/2017 z dne 26. 9. 2017,

na seji 17. maja 2018

RAZSODILO

     I.

Pritožbi se v delno ugodi in se prvostopenjska delno sodba spremeni:


1) v I.3. in I.4. točkah izreka tako, da se v teh točkah glasi: „Toženi stranki se prepoveduje, da trži električno energijo na način, da se odjemalcem tožeče stranke predstavlja kot zastopnik tožeče stranke ali na drug zavajajoč način, ki bi pri odjemalcih tožeče stranke vzbujal vtis, da tožena stranka deluje v imenu tožeče stranke“; 

2) v I.5. točki izreka tako, da se v tej točki glasi: „Toženi stranki se prepoveduje tržiti električno energijo odjemalcem tožeče stranke na način, ki je usmerjen v prekinitev poslovnega razmerja odjemalcev tožeče stranke s tožečo stranko, na primer z navajanjem neresničnih informacij o tožeči stranki oziroma o njenem poslovanju“;  

3) v I.6. in I.7. točkah izreka tako, da se v teh točkah glasi:„Toženi stranki se prepoveduje tržiti električno energijo odjemalcem tožeče stranke z agresivno poslovno prakso z elementi grožnje, pritiska, in podobnega ravnanja“ ;  

4) v I.8. točki izreka tako, da se v tej točki glasi:  „Ta sodba bo po pravnomočnosti na stroške tožene stranke v tistem delu, ki obsega uvod (brez imen sodnikov) in izrek, objavljena na spletni strani tožene stranke http://www.etrad3.si/ v vidnem (prvo)zaslonskem polju navedene spletne strani, v treh dneh od pravnomočnosti sodbe za čas neprekinjeno najmanj 30 dni in enkratno v tiskani in spletni izdaji časnika Delo“;

5) v I.9. in v II. točki izreka tako, da vsaka stranka nosi svoje stroške pravdnega postopka.