Predstavitvena informacija

Slovenski inštitut za standardizacijo

Slovenski inštitut za standardizacijo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja.
Fotografija: Foto: Nortonrsx Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Foto: Nortonrsx Getty Images/istockphoto

Na podlagi 28. in 29. člena statuta Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) in na podlagi sklepa upravnega odbora z dne 9. 7. 2021 objavlja upravni odbor SIST javni razpis za delovno mesto:

DIREKTORJA (m/ž)
Slovenskega inštituta za standardizacijo,
ki bo zastopal SIST kot pravno osebo z neomejeno odgovornostjo. Organiziral in vodil bo delo in poslovanje SIST ter odgovarjal za strokovnost, zakonitost in kakovost dela ter poslovanja.

Kandidati morajo izolnjevati naslednje pogoje:
  • univerzitetna izobrazba
  • deset let delovnih izkušenj
  • izkušnje na področju standardizacije in z njo povezanih dejavnosti
  • izkušnje na področju organiziranja in vodenja dela
  • aktivno znanje angleškega jezika
  • pasivno znanje drugega svetovnega jezika
Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti svoj predlog poslovne politike Slovenskega inštituta za standardizacijo. Zaželena je (mobilna) telefonska številka. Kandidat ne sme biti član nadzornega sveta ali član organa upravljanja pri pravni osebi, ki je član SIST.
Z izbranim kandidatom bo upravni odbor SIST sklenil delovno razmerje za pet let.
Prijave z dokazili morajo prispeti v zaprti ovojnici v tajništvo SIST do četrtka, 12. avgusta 2021, do 12. ure na naslov:
Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (tajništvo SIST), s
pripisom: »Za RAZPIS – SIST«.
 
Upravni odbor SIST
Naročnik oglasne vsebine je SIST