Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Slovenija

Vlaganje v zdravstvo pomeni vlaganje v ljudi

Oliver Bleck, vodja podjetja Roche za južno Evropo pravi, da so znanstvene inovacije jedro njihovega poslovanja.
Z digitalnimi tehnologijami lahko posodobimo zdravstvene sisteme in se lotimo številnih izzivov, s katerimi se ukvarjamo povsod po Evropi, poudarja Oliver Bleck, vodja podjetja Roche za južno Evropo. FOTO: arhiv Rocheja
Z digitalnimi tehnologijami lahko posodobimo zdravstvene sisteme in se lotimo številnih izzivov, s katerimi se ukvarjamo povsod po Evropi, poudarja Oliver Bleck, vodja podjetja Roche za južno Evropo. FOTO: arhiv Rocheja
Maja Južnič Sotlar
13. 6. 2024 | 04:00
14:33

»Eden od številnih razlogov, zakaj sem tako navdušen nad zbiranjem podatkov in digitalizacijo v zdravstvu, je potencial, ki ga oboje ima za ustvarjanje učinkovitejših zdravstvenih sistemov. Z digitalnimi tehnologijami lahko posodobimo zdravstvene sisteme in se lotimo izzivov, s katerimi se spopadamo v Evropi,« je v pogovoru poudaril Oliver Bleck, vodja podjetja Roche za južno Evropo.

Prav digitalizacija je eno od področij, ki jim v družbi na globalni ravni še posebno sledijo in spodbujajo tudi na lokalnih ravneh v vseh državah, v katerih so prisotni. V Sloveniji kot primer zelo dobre prakse izpostavi sistem eZdravje. Z roko v roki z digitalizacijo v Rochu velik poudarek namenjajo tudi umetni inteligenci (UI), ki z velikimi koraki vstopa tudi v zdravstvo in medicino. Zaradi zavedanja, kako velike spremembe bo ta povzročila na tem področju, so v strateškem partnerstvu z Mednarodno poslovno šolo Bled ustanovili Inštitut za voditeljstvo na področju digitalne transformacije in umetne inteligence Bildai. Njegov primarni namen je ustvariti platformo za raziskave, izobraževanje in inovacije na področju digitalizacije in UI.

Inštitut bo deloval na številnih področjih, pri čemer bo zdravstvo osrednji steber, saj so prepoznali preobrazbeni potencial UI in podatkov pri reševanju izzivov sodobnega zdravstvenega varstva in ustvarjanje pozitivnega družbenega in gospodarskega vpliva. Cilj ustanoviteljev je sprožiti in spodbuditi transformativne zdravstvene pobude ter Slovenijo pozicionirati ​kot globalno središče UI in s podatki podprtega zdravstvenega varstva.

V družbi Roche nenehno poudarjate pomen zbiranja zdravstvenih podatkov. V čem je njihova največja moč?

Sprostitev potenciala podatkov bo opredelila kakovost in učinkovitost zdravstvenega varstva, ki ga bo Evropa zagotavljala v prihodnosti. Pobude, kot je Evropski prostor za zdravstvene podatke (European Health Data Space), ki spodbujajo izmenjavo anonimiziranih zdravstvenih podatkov, bodo omogočile precej boljši vpogled v to, katere so resnične ali največje zdravstvene potrebe prebivalstva, hkrati pa bodo dale podlago za inovacije ter tudi za boljše in trajnostne rešitve.

Obširen podatkovni sistem na ravni EU bo gotovo omogočil zgodnejšo diagnozo in bolj prilagojeno oskrbo pacientov ter bo v številnih primerih celo preprečeval bolezni. Pri raziskavah in razvoju pa bo zbiranje na milijone podatkov hkrati pomenilo tudi kopičenje novega medicinskega znanja in vedenja, na podlagi katerega bomo lahko odkrivali vzorce, ki bodo vodili do novih znanstvenih prebojev. To je še posebej uporabno in pomembno na področju redkih bolezni, kjer je število bolnikov na državo lahko nizko.

V podjetju zelo veliko vlagate v raziskave in razvoj. Kaj si v tem pogledu obetate od UI, ki se nezadržno prebija povsod po svetu?

Znanstvene inovacije so jedro našega poslovanja. Približno 20 odstotkov našega letnega prometa vložimo v raziskave in razvoj (13,2 milijarde švicarskih frankov leta 2023, vir: letno poročilo Roche 2023). Da bi ostali v samem vrhu, skrbimo za nenehen razvoj. V UI vidim potencial za izjemno izboljšanje vseh stopenj življenjskega cikla zdravil, od faze odkrivanja, raziskovanja in testiranja do proizvodnje in farmakovigilance. Največje koristi vidim zlasti za fazo odkrivanja zdravil, manjšo potrebo po testiranju na živalih, predvsem pa večjo učinkovitost, kakovost in hitrost kliničnih raziskav.

Naj uvajanje UI ponazorim s konkretnim primerom: znanstveniki v podjetju Roche z algoritmi UI prepoznavajo vzorce, na podlagi katerih analizirajo podatke o rakavih celicah, s čimer lahko najdejo redka protitelesa, ki se izkažejo kot kandidati za nova zdravila.

UI bo verjetno naredila velik preboj tudi pri izboljšanju diagnostike. Ker Roche diagnostiki namenja približno tretjino vseh raziskovalno-razvojnih projektov, je to za vas zelo pomembno področje.

Prava prihodnost so danes v resnici tisti laboratoriji, ki jih poganja UI. Roche kot eden največjih svetovnih dobaviteljev in vitro diagnostičnih rešitev in sistemov laboratorijskih instrumentov se tega zelo zaveda, zato seveda stopamo po tej poti. Z uporabo UI lahko izdelamo diagnostične aparate, s katerimi izboljšamo natančnost, zmanjšamo možnost človeških napak in omogočimo prilagojene načrte zdravljenja. Na področju digitalne patologije, na primer, sodelujemo s PathAI, ker skupaj razvijamo algoritme za slikanje patoloških vzorcev, ki jih je mogoče uporabiti v patoloških laboratorijih po vsem svetu.

Roche se lahko pohvali še z najvišjim indeksom pripravljenosti za UI. Kaj ta indeks pravzaprav pomeni?

V družbi Roche imamo strateški dolgoročni pogled na naložbe v inovacije, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja pacientov. Ukvarjamo se predvsem s tistimi področji znanosti, kjer opažamo še velike rezerve in kjer obstajajo številne nenaslovljene potrebe bolnikov. Zato smo prevzeli vodilno vlogo pri raziskovanju potenciala UI, vse z namenom, da bi zmogli hitreje odkrivati prave in dobre medicinske rešitve za dobro bolnikov. Veseli me, da smo vključeni v več zanimivih partnerstev, v katerih raziskujemo, kako bi UI v prihodnje lahko hitreje izboljšala zdravljenje različnih bolezni.

UI po eni strani žanje iskreno navdušenje, po drugi pa sproža tudi številne pomisleke, ki se navezujejo predvsem na (ne)varnost in možnost zlorab. So ti strahovi upravičeni ali pretirani?

Sam sem velik zagovornik uvajanja UI na vsa področja našega življenja, a hkrati želim poudariti tudi pomen in nujnost, da ob neustavljivem pohodu UI sprejmemo ustrezno zakonodajo, s katero bomo zagotovili ne le učinkovito, ampak tudi varno uporabo UI v vseh porah družbe, še posebno v zdravstvu. V družbi Roche delamo vse, kar je v naši moči, da čim bolj zmanjšamo potencialno škodo. Razvili smo jasen nabor etičnih načel za načrtovanje, razvoj, uvajanje in spremljanje rešitev UI. Zagotavljamo tudi programe usposabljanja in ozaveščanja, da izobražujemo zaposlene in obravnavamo pomisleke glede varnosti in učinkovitosti.

Ko gledam evropsko zakonodajo, ki prihaja prek EHDS ali zakona o UI, vidim, da se EU zelo trudi zagotoviti, da bo uporaba novih tehnologij za bolnike čim varnejša. Poleg tega je Evropska agencija za zdravila (EMA) postala vodilni svetovni regulativni organ pri pripravi na inovacije, ki jih poganja UI, pri čemer se osredotoča na ureditev, ki temelji na podatkih. Ta pripravljenost, da se proaktivno opremo na priložnosti UI na področju farmacije, pomeni veliko priložnost za nas v Evropi.

Vse, kar ste povedali, predstavlja velike izzive za vse deležnike kateregakoli zdravstvenega sistema. Pred kratkim ste soustanovili inštitut Bildai, ena njegovih osrednjih vlog je ustvariti platformo za izobraževanje novih vodstvenih kadrov in pomagati sedanjim. Katere kompetence in veščine potrebujejo današnji vodje in menedžerji v zdravstvu?

Glede na zapletene izzive, s katerimi se srečujejo zdravstveni sistemi – staranje prebivalstva, obremenjeni javni proračuni, pomanjkanje zdravstvenega osebja – je povsem jasno, da je kakršnekoli spremembe mogoče doseči le v sodelovanju različnih deležnikov. Imel sem srečo, da sem na svoji karierni poti šel skozi različne ustanove in delovna področja. Začel sem kot zdravnik klinik in svojo pot nato nadaljeval v podjetju Roche. Prav zato bodočim menedžerjem v zdravstvu svetujem, naj si vzamejo čas in se naučijo, kako postati sistemski mislec. Moj nasvet je, potopite se v izzive, s katerimi se sooča zdravstveni sektor, in ugotovite, kje in kako se lahko povežete in ustvarite partnersko sodelovanje ter prek tega kar najbolj spodbudite in pripomore k spremembam.

Svet se zelo hitro spreminja in včasih je prav sprememba miselnosti v nas največja težava.

Nisem še srečal odločevalca, ki ne bi želel najboljšega za bolnike. Kot nekdanji klinik tudi sam čutim resnično empatijo do zdravstvenih ustanov – obstaja potreba po uravnoteženju današnjih izzivov »tukaj in zdaj«, hkrati pa je potrebno strateško vlagati v inovacije prihodnosti, ki bodo zagotavljale učinkovitost in večjo uspešnost. To ni preprosto. Aktivneje ko bomo lahko vstopali v dialog, bolj bomo lahko začeli razmišljati o tem, kako lahko skupaj ustvarjamo trajnostne rešitve in dostopne priložnosti za bolnike. V našem podjetju nase ne gledamo le kot na dobavitelja inovativnih terapevtskih in diagnostičnih sredstev, ampak tudi kot partnerja našim strankam in zdravstvenim sistemom.

Zakaj je tako pomembno, da menedžerji v zdravstvenih ustanovah razumejo pomen digitalizacije in UI ter imajo o obeh področjih tudi potrebno znanje?

UI se razvija in uporablja v vseh večjih industrijskih sektorjih. V zdravstvu si ne moremo privoščiti, da bi bili pri tem zgolj opazovalci. Digitalizacija in UI imata ogromen potencial za izboljšanje zdravja, dobrega počutja in življenj pacientov, negovalcev in družbe na splošno. Ker so zdravstveni proračuni povsod obremenjeni, moramo izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija na področjih preventivne medicine in zdravljenja, upravljanja zdravstvenega varstva, diagnostike in sistemov dostave ter upravljanja virov.

Številne zdravstvene ustanove vodijo zdravniki, kar ima velike prednosti. Katere pa so slabosti?

Sam sem po izobrazbi zdravnik in se mi zdi zelo dragoceno, da nosilci odločanja v zdravstvenih sistemih razumejo klinično oskrbo. Vendar menim tudi, da je zelo koristno, če se klinične izkušnje lah ko dopolnijo še z drugimi področji. Multidisciplinarnost je v današnjem času ključna in novoustanovljeni Inštitut Bildai bo ponujal edinstven izobraževalni p rogram za vodilne v zdravstvu za izgradnjo vodstvenih veščin in kompetenc, ki so potrebne za poganjanje trajnostnega, s podatki podprtega, učinkovitega in sodobnega zdravstvenega sistema, ki bo nagovarjal potrebe slovenskih bolnikov.

V Roche zelo poudarjate pomen povezovanja različnih področij in deležnikov ter posledičnega ustvarjanja partnerstev. Zakaj je to tako pomembno?

Inovacije v medicini, ki spreminjajo življenje, so smiselne le, če imajo do njih dostop tisti, ki jih potrebujejo. Zato v družbi Roche vidimo priložnost v ustvarjanju partnerstev, ki presegajo zgolj ponujanje in kreiranje inovativnih rešitev. Skupaj s partnerji želimo zgraditi trajnostne sisteme zdravstvenega varstva in omogočiti ekosistemom za zagotavljanje personalizirane oskrbe na trajnosten in učinkovit način.

Poudarjate tudi, da je zdravje danes ena ključnih družbenih dobrin in vrednot.

Dobro zdravje je treba prepoznati kot tisto, kar je: največje bogastvo, ki ga lahko ima družba – ljudje, skupnosti in gospodarstva pa cvetijo in rastejo, ker je cenjeno kot bistveni temelj za naše dobro počutje in blaginjo, danes in jutri. Verjamem, da smo vsi odgovorni za zagotovitev boljšega zdravstvenega sistema v prihodnosti. Pogosto se ne zavedamo pomembnosti inovacij v zdravstvu, dokler ne vplivajo na naša življenja. Dokler niso prizadeti naši prijatelji ali družina. Takrat cenimo prednosti visoko zmogljivega zdravstvenega sistema in vrednosti, ki jo lahko inovacija prinese bolniku v trenutku, ko jo najbolj potrebuje.

Roche je vedno usmerjen v prihodnost. Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih petih do desetih letih? Kakšna bo takrat podoba medicine in zdravstva?

Naša vizija za naslednje desetletje je, da bo dobro zdravje realnost, ne želja. Predstavljamo si Evropo, kjer bodo ljudje ostali zdravi dlje časa, kjer bodo zdravstveni sistemi pripravljeni na to, da bodo lahko izpolnili pričakovanja pacientov, in kjer bomo inovacije cenili kot naložbo, ne kot strošek. V tej prihodnosti bodo naložbe v zdravstvo priznane zaradi svoje družbene vrednosti in Evropa bo ponovno vodilna v svetu na področju zdravstvenih inovacij.

Za doseganje te vizije bo potrebno precej zgodnejše odkrivanje, diagnosticiranje in zdravljenje različnih bolezni in zdravstvenih stanj. To pomeni uporabo celotnega potenciala tehnologije za napovedovanje bolezni, še preden se te razvijejo, in čimprejšnje ukrepanje. To pomeni sprostitev moči podatkov za bolj trajnostne zdravstvene sisteme in omogočanje prelomnih znanstvenih inovacij. To pomeni tudi oblikovanje napredne zakonodaje EU, ki priznava, da vlaganje v zdravstveno varstvo pomeni vlaganje v ljudi, družbo in prihodnjo blaginjo. To je prihodnost, ki jo lahko ima Evropa. Vse to je v našem dosegu. A če jo želimo ustvariti, moramo ukrepati zdaj.

Sorodni članki

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine