Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kapitalski trgi 2024

Investiranje za prihodnost

Slovenci denar in prihranke večinoma vlagamo zelo previdno.Do optimalnih rešitev lahko pridemo z individualnim upravljanjem premoženja, pravijo v Iliriki BPH.
Stranke predstavijo svoja pričakovanja pri investiranju, omejitve in stopnjo prevzemanja tveganja, upravljavec premoženja pa jim na podlagi tega predlaga najprimernejši produkt. FOTO: Andrey Popov/Shutterstock
Stranke predstavijo svoja pričakovanja pri investiranju, omejitve in stopnjo prevzemanja tveganja, upravljavec premoženja pa jim na podlagi tega predlaga najprimernejši produkt. FOTO: Andrey Popov/Shutterstock
24. 5. 2022 | 05:00
5:25

Slovenci denar in prihranke večinoma vlagamo zelo previdno, na primer v bančne depozite, manj pa se ogrevamo za bolj tvegane, a dobičkonosnejše naložbe na kapitalskem trgu, ki nas lahko zaščitijo tudi pred zadnje čase vse višjo inflacijo. Kako torej najbolj modro varčevati za prihodnost?

Kakšno je lahko vseživljenjsko varčevanje? Prvi korak mora storiti posameznik oziroma stranka. Pri njej mora dozoreti potreba po učinkovitejšem upravljanju osebnega premoženja, pojasnjuje Matjaž Lorenčič, član uprave borznoposredniške hiše Ilirika (Ilirika BPH). Ta med drugim ponuja storitve borznega posredovanja, gospodarjenja s finančnimi instrumenti, storitve s področja podjetniških financ in izvedbe prevzemnih aktivnosti. »Ob pogovoru s finančnim strokovnjakom, ki mora imeti vse potrebne kompetence in deluje v družbi, ki ima za to dejavnost vsa potrebna dovoljenja regulatorjev, se naložbeni horizont kaj hitro zoži in naslednji koraki postanejo predvidljivi,« še pojasnjuje sogovornik.

image_alt
Za zdravo gospodarstvo nujni razpršeni viri financiranja

Tveganje sestavni del investiranja

Sestavni del investiranja je tveganje, pomembno pa je, da je delež premoženja, ki je izpostavljen višjemu tveganju, primeren in obvladljiv za stranko. »Na vprašanje, kolikšna naj bodo razmerja med naložbenimi razredi z različnimi stopnjami tveganj, ni enotnega odgovora, so le splošna priporočila.« Pogost način varčevanja v delnicah je, kot pravi Matjaž Lorenčič, postopno mesečno varčevanje in kombinacija z enkratnim vložkom. »Na vprašanje, ali so delnice dobra obramba pred inflacijo, je odgovor, da ne vse. Poiskati je treba delnice s področij vsakdanje potrošnje, ki imajo dominanten položaj na trgu in pretežno neelastično krivuljo cene produkta ali storitve med ponudbo in povpraševanjem.«

Individualno upravljanje premoženja

Pri stranki mora dozoreti potreba po učinkovitejšem upravljanju osebnega premoženja, pravi Matjaž Lorenčič, član uprave Ilirike BPH. FOTO: osebni arhiv
Pri stranki mora dozoreti potreba po učinkovitejšem upravljanju osebnega premoženja, pravi Matjaž Lorenčič, član uprave Ilirike BPH. FOTO: osebni arhiv
In kako poteka individualno upravljanje premoženja, kaj vse omogoča in katere vse želje mora potencialni vlagatelj predstaviti upravljavcu? »Vse se začne z uvodnim sestankom s stranko. Ta del je za upravljavca zelo pomemben, saj od stranke dobi vhodne informacije o njenih pričakovanjih, omejitvah, stopnji prevzemanja tveganja, ki vplivajo na presojo o primernosti produkta oziramo se predlaga produkt, ki ustreza potrebam in omejitvam stranke,« pojasnjuje Matjaž Lorenčič. Kot dodaja, opažajo, da se stranke na tovrstne sestanke odzovejo zelo pozitivno, saj se dodatno celovito poglobijo v lastne osebne finance in tako skupaj najdejo optimalno rešitev.

»Odgovori na vprašanje glede pričakovanj so zelo enozvočni, več kontradiktornosti pa opažamo pri sprejemanju tveganj. Naložbe v vrednostne papirje so povezane z različnimi tveganji. V teoriji je enostavno postavljena ločnica med lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji, vendar je v realnem življenju marsikaj kdaj postavljeno na glavo. Celovita obravnava in pogovor s stranko omogočata postavitev varne meje višine izpostavljenosti celotnega premoženja do nekoliko bolj tveganih naložb.

Kako se upravljajo tveganja

Pri individualnem upravljanju premoženja ima upravljavec diskrecijsko pravico, da v imenu in za račun stranke, v okviru naložbene politike in omejitev, gospodari z njenim premoženjem, še pravi član uprave Ilirike BPH. »Na splošno lahko v primeru neugodnih razmer na kapitalskih trgih upravljavec umakne del naložb v denar oziroma izvede prestrukturiranje portfelja glede na geografsko, sektorsko ali valutno izpostavljenost. Prav ta lastnost nas ločuje od drugih podobnih produktov, kjer stranka sama prevzema naložbene odločitve in vse, kar je povezano s tem, da se transakcije izvedejo.«

Kot še pravi Lorenčič, naložbene odločitve temeljijo na analitski oceni makroekonomskega in geopolitičnega stanja. Sledita analiza gospodarskih sektorjev in nazadnje analiza določenih delnic, ki jih imamo v naložbenem fokusu.«

Obveščanje vlagateljev

Vlagatelje seveda zanima, kaj se dogaja z njihovim premoženjem. Na vprašanje, kako pogosto jih o tem obveščajo, Lorenčič poudarja, da je eno njihovih vodil tudi transparentnost poslovanja in dostopnost za stranke. »Stranke na individualnem upravljanju obveščamo vsak mesec, prav tako imajo možnost vpogleda v stanje portfelja 24/7 prek naše platforme Ilirika Online, vedno pa so tudi dobrodošle v naših poslovalnicah,« še pravi Matjaž Lorenčič, član uprave Ilirike BPH.

Sorodni članki

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine