Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Podjetniške zvezde 2024

S košarico pravih rešitev navdušili stranke

Nominirano podjetje ZZI se ukvarja z razvojem informacijskih sistemov in rešitev, v EU so prepoznavni razvijalci sistemov za carinske uprave.
V ZZI so skupaj s finančno upravo med prvimi državami v Evropi implementirali nove carinske postopke in informacijske sisteme, ki slovenskim podjetjem in državi omogočajo še bolj elektronsko poslovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo
V ZZI so skupaj s finančno upravo med prvimi državami v Evropi implementirali nove carinske postopke in informacijske sisteme, ki slovenskim podjetjem in državi omogočajo še bolj elektronsko poslovanje. FOTO: Leon Vidic/Delo
5. 10. 2023 | 06:00
11:29

Ljubljanski ZZI je družinsko IT-podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in razvojem informacijskih sistemov in rešitev. Razvijajo rešitve na področju logistike in zunanje trgovine, kot so sistemi za carinske uprave in platforma v oblaku bizBox za e-poslovanje med podjetji v regiji.

Storitve BizBox uporablja že več kot 17.000 podjetij za zakonsko skladno elektronsko povezovanje in izmenjavo e-dokumentov, kot so računi, naročilnice, dobavnice, matični podatki in podobno. »Omenjeni področji združujejo poslovno znanje in tehnologije, kot sta message driven in data driven arhitektura. Specializirani smo za področje logistike in z njo povezanih tehnologij ter stalno vlagamo v znanja in se prilagajamo potrebam podjetij,« pojasnjuje direktor Igor Zorko, ki po očetovi upokojitvi, od leta 2006 vodi podjetje skupaj s sestro in bratoma.

V podjetju ZZI, ki je prejelo tudi nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2022, razvijajo informacijski sistem za carinski upravi v Sloveniji in Črni gori. Ti informacijski sistemi so za EU in za države ključni. Slovenija je bila ena prvih držav v EU, ki je že kmalu po letu 2000 sprejela zakonodajo za elektronsko poslovanje. Preostale države EU so se tega lotile veliko pozneje. Ker so želeli podpreti zakonsko skladno brezpapirno poslovanje B2B, so vsem podjetjem, ne glede na velikost, ponudili storitve in platformo bizBox, ki jo zdaj uporabljajo številna podjetja tako iz Slovenije kot iz Italije, Avstrije, Madžarske, Nemčije, Hrvaške, Črne gore in Srbije, in to tudi za čezmejno e-poslovanje.

Uvajanje vedno novih funkcij v platforme

Lani so imeli več kot pet milijonov evrov prihodkov in skoraj 800.000 evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega je znašala skoraj 80.000 evrov. In tudi letos pričakujejo primerljive rezultate, napoveduje direktor in pojasnjuje, da vlaganja in večji razvojni projekti digitalizacije v zasebnem in javnem sektorju potekajo v večletnih ciklih, od načrtovanja in razvoja do uvedbe in upravljanja. »Ker veliko vlagamo v specializirane produkte in projekte ter delujemo regijsko, smo odvisni od ciklov in investicij v digitalno reformacijo organizacij, kar povzroča nihanje obremenitev ekip in prihodkov. Zato je pomembno, da ponujamo oblačno platformo in storitve za masovni trg, kot je bizBox, ki jih uporablja veliko strank in so manj občutljive na stanje naročil za projekte. Imamo stalno rast e-poslovanja na platformi bizBox za približno 15 odstotkov vsako leto,« je še dejal Igor Zorko.

»Veliko vlagamo v specializirane produkte in projekte, zato smo odvisni od ciklov in investicij v digitalno reformacijo organizacij. Pri tem je pomembno, da ponujamo tudi storitve za masovni trg,« je poudaril Igor Zorko. FOTO: Leon Vidic/Delo
»Veliko vlagamo v specializirane produkte in projekte, zato smo odvisni od ciklov in investicij v digitalno reformacijo organizacij. Pri tem je pomembno, da ponujamo tudi storitve za masovni trg,« je poudaril Igor Zorko. FOTO: Leon Vidic/Delo

V zadnjih treh letih so skupaj s Finančno upravo RS (Furs) skladno z zakonodajo in usmeritvami EU uspešno in med prvimi državami v Evropi implementirali nove carinske postopke in informacijske sisteme. »To pomeni, da bodo lahko slovenska podjetja in država postopke izvajali še bolj elektronsko in enotno za celoten trg EU ter seveda skladno z novo evropsko zakonodajo. To so veliki evropski IT-razvojni projekti za področje trgovine med članicami EU, ki jih vodi Furs in ki jih v Sloveniji izvajamo veliko racionalneje in hitreje kot v večjih državah EU.«

Na področju bizBoxa stalno nadgrajujejo funkcije ter jih prilagajajo potrebam podjetij. Cilj je hitreje in bolj avtomatizirano ter seveda zakonsko usklajeno elektronsko poslovanje podjetij. Sporočilna platforma e-dokumenti ter standardizirana uporaba podatkov na novo omogočata poenotenje elektronskega povezovanja med podjetji in izvajanje naprednih funkcij, kot so varno e-vročanje, elektronska hramba in uporaba poslovnih dokumentov v oblaku, optimizacija, nadzor in spremljanje poti transporta, elektronsko naročanje blaga in storitev, zniževanje tveganj pri plačilih, kompenzacije.

»Stalni razvoj je zelo pomemben, zato smo dolgoročni elektronski hrambi dodali še kratkoročni digitalni repozitorij dokumentov, ki temelji na podobni preverjeni in napredni tehnologiji. Projektna in poslovna živa dokumentacija je sestavljena iz različnih informacij in dokumentov, ki mora biti hranjena in upravljana skladno z zakonodajo celoten življenjski cikel od nastanka, in ne samo arhivirana,« še pravi sogovornik.

Ključni razlogi za uspeh

Lani so v ZZI imeli več kot pet milijonov evrov prihodkov in skoraj 800.000 evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega je znašala skoraj 80.000 evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo
Lani so v ZZI imeli več kot pet milijonov evrov prihodkov in skoraj 800.000 evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega je znašala skoraj 80.000 evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo
In kaj prepriča stranke, da zaupajo ZZI in njihovim rešitvam? »Menim, da je najpomembneje, da si strokoven, povezovalen, realen in pošten, kar pomeni, da narediš tisto, kar obljubiš, da agilno rešuješ težave, ne glede na vzrok in krivca. In pa še, da delaš pozitivno in prispevaš skupnosti, kot bi delal zase, na koncu ti bo skupnost to tudi vrnila,« pravi Igor Zorko.

In dodaja, da poskušajo s storitvami bizBox graditi ekosistem in povezovati IT-rešitve v slovenskem okolju in regiji, ki skupaj ustvarjajo prijazno brezpapirno poslovanje za mala in srednja podjetja in poslovno okolje, torej skupaj s ponudniki računovodskih aplikacij, ERP, finančnih in dokumentnih sistemov. Podjetja in njihove IT-rešitve morajo vedno delovati enostavno, zakonsko skladno, hitro in povezano. »V Sloveniji je okoli 3000 IT-podjetij, ki sodelujemo in se aktivno povezujemo. Trudimo se delati skupaj, zato upam, da bomo zbrali toliko energije in znanja, da bomo ustvarili napredne digitalne rešitve, ki bodo uspešne na globalnih trgih.«

Danes se nove tehnologije uvajajo s svetlobno hitrostjo in imajo izreden vpliv na spremenjene navade in potrebe uporabnikov, kar pomeni nenehno prilagajanje spremembam. In pri tem imajo v podjetju ZZI enake izzive kot panoga, v kateri delujejo. Trudijo se ugotoviti, katere tehnologije, kako in zakaj so uporabne za posamezna področja, kakšni so stroški uvedbe in uporabe, kako jih povezati in razvijati nove rešitve, ki na njih temeljijo. Na koncu uporabnik ne gleda tehnologije, ampak le uporabniško vrednost, poudarja Zorko. »Tehnologije kot take so zanimiva stvar, ampak veliko večino razumemo in uporabljamo samo tehnologi. Oblikovati jo moramo v nekaj, kar je koristno in uporabno. Tudi večino tehnologij in sprememb v avtomobilu uporabnik ne razume, a jo z veseljem uporablja.«

Prepoznavnost delodajalca gradijo s pozitivnim renomejem v okolju, mladi opazujejo, kako se dela, kako se lahko razvijajo in kako se počutijo na delovnem mestu. FOTO: Leon Vidic/Delo
Prepoznavnost delodajalca gradijo s pozitivnim renomejem v okolju, mladi opazujejo, kako se dela, kako se lahko razvijajo in kako se počutijo na delovnem mestu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Inovativnost zaposlenih in podjetij je pomembna konkurenčna prednost, ki jo je treba spodbujati. Inženirska podjetja so usmerjena v zelo odprto komunikacijo med ljudmi. »Pozitivno je, da se slišiš, se pogovarjaš; negativna pa, da se zaradi veliko tem in usklajevanja zgodijo spremembe malo bolj počasi. Se pa v našem podjetju vedno trudimo ustvariti uporabnikom koristne, tehnološko napredne, kakovostne in trajnostne rešitve.«

Pomemben je ekipni duh

Dobri kadri so vedno ključ do uspešnosti vsakega inženirskega podjetja, pravi Igor Zorko. »Moramo se zavedati, da ni pomemben samo posameznik, ampak je najpomembnejša ekipa različnih specialistov in znanj. Ni pomembno samo, da je posameznik naj strokovnjak, ampak da ima tudi pozitiven odnos, motivacijo in doda svoj prispevek k ekipnemu uspehu. To je podobno kot pri športu, kjer je vse odvisno od kakovosti in motivacije ekipe ter seveda načina dela. Prepričan sem, da moramo kot skupnost več delati z mladimi, spodbujati njihovo motivacijo za delo in vedoželjnost.

Prepoznavnost delodajalca gradimo leta in leta s pozitivnim renomejem v okolju, s povezovanjem izkušenj starejših in inovativnostjo mlajših, saj so mladi vedno bolj občutljivi in opazujejo, kako se dela, kako se lahko razvijajo in kako se počutijo v delovnem okolju. Mlade je treba motivirati, da pridejo v podjetja in so aktivni, zato se jim moramo bolj posvetiti, da bodo v prihodnje uspešni in zadovoljni pri svojem delu.« Zato sta po njegovem potrebna sodelovanje in nenehno delo celotnega ekosistema (podjetja, lokalne skupnosti, šole, država ...) z mladimi. Izobraževalni proces in sistem v Sloveniji je treba stalno prilagajati razmeram in ne vztrajati pri starih praksah samo zato, ker smo tako delali do zdaj.

V ZZI so zagovorniki dela v skupinah in za čim večjo prisotnost zaposlenih v prostorih podjetja. FOTO: Leon Vidic/Delo
V ZZI so zagovorniki dela v skupinah in za čim večjo prisotnost zaposlenih v prostorih podjetja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri tem je Igor Zorko razbil stereotip o tem, da v IT-podjetjih delajo deset ur na dan. Pomembno je, da delajo do osem ur in da v tem času poskušajo narediti, kar se dogovorijo, ter da z veseljem pridejo v službo. Na ZZI, kjer dela v Ljubljani približno 50 zaposlenih, se trudijo zagotoviti prijazno delovno okolje in fleksibilen delovni čas dela. So zagovorniki dela v skupinah in za čim večjo prisotnost zaposlenih v prostorih podjetja.

V povezavi s pridobivanjem novih kadrov je najtežje, kot pravi sogovornik, informirati mlade, da razumejo, kaj se od njih pričakuje, in da obstaja tudi potreba po strokovnjakih s hibridnimi znanji, na primer tehnologije, ekonomije, prava in trženja. »Veseli smo da vsako leto pride k nam več zelo zanimivih mladih strokovnjakov, ki so se pripravljeni učiti in prispevati.«

Kot še pravi direktor ZZI, bi vsak od nas moral biti čim bolj kreativen ter vlagati v vsaj tri, štiri ali pa pet kompetenc z različnih področij, ker drugače te vedno lahko malo nadomesti stroj.

Ostajajo kakovostni in razvojno naravnani

ZZI ostaja kakovostno, tehnološko napredno in ambiciozno razvojno podjetje s stalno, a vzdržno rastjo. »To pomeni, da hočemo ostati v razvoju in tehnologiji, po drugi strani bi si želeli bolj aktivno tržiti naše produkte, kot je bizBox na globalnih trgih. Za to iščemo partnerje in nove ekipe sodelavcev, ki jih zanimata trženje in prodaja digitalnih storitev. Prvi korak je bila Slovenija, zdaj je regija, a že imamo priložnost reševanja izzivov e-poslovanja tudi za podjetja širše v EU in globalno.«

»Naša želja je, da skupaj s partnerji razvijemo globalne produkte in platforme B2B, gradimo globalni ekosistem standardiziranega verodostojnega brezpapirnega e-poslovanja, brez meja, po meri malih in srednjih podjetij,« sklene direktor ZZI Igor Zorko.

Sorodni članki

Hvala, ker berete Delo že 65 let.

Berite Delo 3 mesece za ceno enega.

NAROČITE  

Obstoječi naročnik?Prijavite se

Komentarji

VEČ NOVIC
Predstavitvene vsebine